26 Νοεμβρίου 2010

Διεθνές Συνέδριο: Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα


Πραγματοποιείται στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010, στο ΕΙΕ το διεθνές συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα". Το συνέδριο διοργανώνει το ΕΚΤ σε συνεργασία με τον οργανισμό SPARC Εurope (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER)


Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί την έρευνα και την επιστημονική επικοινωνία, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης, διεθνείς συνεργασίες και σύγχρονες τάσεις στην επιστημονική επικοινωνία και τη διαχείριση ψηφιακού υλικού, καθώς και οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση. 

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, με προτεραιότητα σε όσους έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Σε όσους επιθυμούν, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική, και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στον παρόντα δικτυακό τόπο, στην ενότητα 'Bίντεο'.

Πρόγραμμα Συνεδρίου εδώ


19 Νοεμβρίου 2010

Podcast: PDA in LibrariesIn this episode of Digital Campus, Dan, Amanda and Mills were joined by J. Howard from The Chronicle of Higher Education to discuss the latest trends in digital media, higher education, and in particular, libraries. We began by reprising a story from so long ago we could hardly remember it–college professors assigning their students to write or edit Wikipedia entries. Then we moved on to much more important topics, like Robert Darnton’s recent proposal to create a “national digital library.” We also discussed a rising trend among librarians–enthusiasm for “patron driven acquisition,” also know as PDA. Please don’t confuse this PDA with prior uses of that acronym! Amanda then chimed in with her take on Amazon plan to offer limited lendability for e-books. Regular listeners won’t be surprised by her take on this proposal. And we wrapped with Dan introducing us all to Omeka.net, CHNM’s newest way of making it easy for web users to create and manage archival and museum collections online.

ακούστε εδώ

15 Νοεμβρίου 2010

Μονάδα Ψηφιακής ΕπιμέλειαςΗ Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) ιδρύθηκε στο "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης το 2007, με την αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει τεχνολογίες και εφαρμογές, να παρέχει υπηρεσίες και εκπαίδευση και να δρα ως εθνικός πόλος στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας. Από τον Ιούνιο του 2009 η ΜΟΨΕ αποτελεί τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. "Αθηνά". 

Η ψηφιακή επιμέλεια περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση, αρχειοθέτηση και μακρόχρονη διατήρησή τους, καθώς και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τους ψηφιακούς πόρους μέσω διαδικασιών εξαγωγής γνώσης και σημασιολογικής διασύνδεσης. Για να διασφαλισθεί η επαρκής περιγραφή του πλαισίου αναφοράς των ψηφιακών πηγών και κατ’ ακολουθίαν η δημιουργική και αποτελεσματική χρήση αυτών, η ΜΟΨΕ υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ψηφιακών τεκμηρίων, όπως είναι τα αρχεία, τα ψηφιακά υποκατάστατα και οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή προκρίνει την πολυπρισματική ανάλυση των ζητημάτων και τη συνδυασμένη χρήση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από τους τομείς της πληροφορικής (ειδικότερα, περιοχές όπως η παράσταση και διαχείριση γνώσης, η εξαγωγή γνώσης, οι οντολογίες, η διαχείριση πολυμεσικών δεδομένων, οι τεχνολογίες Ιστού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, η διαχείριση ροών εργασίας), των επιστημών διοίκησης και αποφάσεων (ειδικότερα, περιοχές όπως η ανάλυση ροής εργασίας, η ανάλυση αξιοπιστίας και η ανάλυση κόστους-οφέλους), της βιβλιοθηκονομίας και της αρχειονομίας, των επιστημών του υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της επικοινωνίας, της επιστημολογίας και του δικαίου.

Οι υπηρεσίες της ψηφιακής επιμέλειας θεωρούνται ως ένας βασικός μηχανισμός επίτευξης της διατήρησης της τεκμηριωτικής λειτουργίας των αρχείων, ενώ εξελίσσονται τα λεξιλόγια, οι μέθοδοι και τα πλαίσια αναφοράς στις επιστήμες. Πέραν της ψηφιακής αρχειοθέτησης και μακρόχρονης διατήρησης, οι υπηρεσίες της ΜΟΨΕ προσανατολίζονται στην ανάπτυξη και υποστήριξη προτύπων και μεθόδων, την ανάπτυξη σημασιολογικά εμπλουτισμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αξιοποιούν επιμελημένες συλλογές δεδομένων, την παροχή συμβουλών και την καλλιέργεια καλών πρακτικών. 

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ευρέος φάσματος οργανισμών και κοινοτήτων σε ποικίλα πεδία, όπως, π.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαχείριση αρχείων οργανισμών, τα αποθετήρια επιστημονικών δεδομένων και η ψηφιακή κληρονομιά. Προς το σκοπό αυτό η ΜΟΨΕ επιζητεί συνεργασίες με ερευνητικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς.

10 Νοεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακό: Πολιτισμική Πληροφορική και ΕπικοινωνίαΤο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», το οποίο οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μουσειολογίας ή Σχεδιασμού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων.

To Π.Μ.Σ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πληροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του Πολιτισμού.

Έχει σκοπό να δημιουργήσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν σε ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς όπως:
•    Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής στελεχών έρευνας στην επιστήμη της πληροφορικής.
•    Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
•    Φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό.
•    Υπουργεία και οργανισμοί του δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
•    Οργανισμοί και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
•    Μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις τέχνης και πολιτιστικοί οργανισμοί με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
•    Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πληροφορική και στα πολυμέσα.
•    Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
•    Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, DVD-ROM παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο - Internet).
•    Εθνικοί και διεθνείς φορείς και οργανισμοί για την προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΑΕΙ τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (12 μήνες), το οποίο περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και μια τρίμηνη θερινή περίοδο εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500€)


περισσότερα εδώ

4 Νοεμβρίου 2010

Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία (ΕΛΠΕ) έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και αριθμεί σήμερα περίπου 100 μέλη, Έλληνες ερευνητές της Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας. Η ιδέα της ίδρυσης ενός σωματείου για τη μελέτη των ελληνικών χειρογράφων ανήκει σε μία ομάδα πτυχιούχων του Α.Π.Θ., που είχαν παρακολουθήσει τον διετή κύκλο μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας του Eυθυμίου Λίτσα στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1993-1995. Στις 16 Δεκεμβρίου 1997, με την πράξη 3866 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η ΕΛΠΕ αποκτούσε την επίσημη αναγνώρισή της ως πανελλήνιο επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Σκοπός της ΕΛΠΕ είναι η μελέτη χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών με:
α) τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της Παλαιογραφίας – Κωδικολογίας,
β) τη δημιουργία βιβλιοθήκης – αρχείου,
γ) την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων,
δ) την οργάνωση εκθέσεων χειρογράφων κ.ά.,
ε) την οργάνωση εκπαιδευτικών – ερευνητικών εκδρομών,
στ) την έκδοση περιοδικού και συγγραμμάτων,
ζ) τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ΄Ελληνες και ξένους επιστήμονες,
η) την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και τη συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού».
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ΕΛΠΕ εκτιμά ότι θα συμβάλλει στην ανεύρεση και συλλογή χειρογράφων, στη διάσωση και τη συντήρησή τους, στην καταλογογράφηση και την αρχειοθέτησή τους, γενικότερα στην προώθηση της παλαιογραφικής-κωδικολογικής έρευνας.

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία έχει εκδόσει δύο βιβλία:

Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας. Δημοσιεύματα Ελλήνων της 50ετίας 1951-2000. Πρώτη καταγραφή. Σύνταξη – Επιμέλεια Ε. Κ. Λίτσας, Α. Γ. Φωτιάδου, Σ. Θ. Ζιώγας, Θεσσαλονίκη 2003

Ταξίδι στον κόσμο των χειρογράφων, Κατάλογος Έκθεσης χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Συντονισμός – Επιμέλεια Μαρία Πολίτη – Ελένη Παππά, Ελληνική παλαιογραφική Εταιρεία, Αθήνα 2004.