22 Νοεμβρίου 2013

Ο Διπλός Χρόνος των Αρχείων


άρθρο του κ. Αλ. Πολίτη
στο περιοδικό Μνήμων τ. 12 (1989)


Το ότι τα αρχεία αποτελούν μια από τις κυριότερες πηγές της ιστορίας, είναι πια κοινός τόπος - το αναφέρουν ώςκαι τα σχολικά εγχειρίδια τώρα. Σ'αυτά θα αναζητήσει ο ιστορικός τα δεδομένα, τις μαρτυρίες,τα όσα θα του επιτρέψουν να παραμερίσει τους μύθους που σκοτίζουν τη γνώση, και να καταλάβει το πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. 

Μονάχα που αυτοί οι κοινοί τόποι μας κάνουν συχνά να λησμονούμε πως τα αρχεία δεν συγκροτήθηκαν για να διευκολύνουν το επάγγελμά-μας. Δεν φτιάχτηκαν με την προοπτική του μέλλοντος, ούτε πολύ περισσότερο, της αναδρομικής-τους χρήσης· φτιάχτηκαν για να διατηρήσουν μιαν άλλου τύπου μνήμη, όχι την ιστορική. Αν τα πιστέψουμε για το μαγικό κουτί της Πανδώρας όπου φυλάγεται ατόφια η ιστορία, αν νομίσουμε πως αρκεί να βουτήξουμε βαθιά στο βυθό-τους και ν'ανασύρουμε στην επιφάνειατα όσα πλούτη βρήκαμε, κινδυνεύουμε να μας παρασύρουν οι δίνες της δικής-τους λογικής. Για να τις αποφύγουμε, θα πρέπει να προϊδεαστούμε για τον βυθό-τους προτού καν βουτήξουμε. 

Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Τι είναι το αρχείο μιας δημόσιας, λόγου χάρη, υπηρεσίας; Είναι βέβαια ένα τμήμα όπου έχει μεταφερθεί ό,τι εμφανίζει μειωμένο πρακτικό, καθημερινό, ενδιαφέρον, όπως το παλιό βιβλίο του ταμείου, οι κατά καιρούς διαταγές των ανωτέρων, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κάποια πρωτόκολλα που έκλεισαν — ό,τι τελοσπάντων δεν είναι πια σε χρήση και παραμερίζεται, χωρίς όμως και να πεταχτεί στα άχρηστα. 

Έτσι ο όγκος, ο πλούτος, η υφή αυτού του αρχείου, θα είναι ανάλογα με τη γραφειοκρατική συνείδηση της υπηρεσίας·γιατί, ακριβώς, μια αρκετά αναπτυγμένη γραφειοκρατική συνείδηση και καταγράφει αλλά και διατηρεί - ενώ μια μειωμένη ξεκαθαρίζει εύκολα και δεν διστάζει να πετάξει. 

το πλήρες κείμενο εδώ

13 Νοεμβρίου 2013

Ode to librariansThis song teaches students about the Library Media Specialist at their school. What do librarians do? How can they help you research? Learn all that and more with this educational rap ode. For lyrics, activities and more, visit the full unit: http://www.flocabulary.com/ode-to-lib...
9 Νοεμβρίου 2013

Only Connect … Discovery pathways, library explorations, and the information adventure
Walsh, Andrew and Coonan, Emma (2013). Only Connect … Discovery pathways, library explorations, and the information adventure. Innovative Libraries, Huddersfield.


 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του πρόκειται για ένα anarcho-narrative (un)book, το οποίο αναφέρεται στην Πληροφοριακή Παιδεία. Κάθε κεφάλαιο είναι γραμμένο από διαφορετικούς συγγραφείς και περιλαμβάνει δύο τμήματα τα οποία παρουσιάζουν δύο αντικρουόμενες εκδοχές σχετικά με το ταξίδι ανακάλυψης των πληροφοριών.

Στο πρώτο τμήμα, που ονομάζεται «The Mapmakers» οι βιβλιοθηκονόμοι προσφέρουν μια σειρά από προσεγμένες παρατηρήσεις σχετικά με το πώς οι «learners» ανακαλύπτουν, διαπραγματεύονται και κατασκευάζουν τη γνώση.

Το δεύτερο τμήμα ονομάζεται «Travellers». Σε αυτό οι συγγραφείς αναφέρονται με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον που επιβάλλεται από τη σκοπιά της Παιδείας. Δίνουν έμφαση στο στοχαστικό κομμάτι με το οποίο οι «learners» με μια γρήγορη ματιά βλέπουν των εαυτών τους ως προς τη διαδικασία εκμάθησης και συγχρόνως, το πώς τοποθετούνται σε μια νέα θέση κατά την οποία παρατηρούν των εαυτό τους αναφορικά με την εκμάθηση.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημιουργικά «βιβλία» που έχουν εκδοθεί σχετικά με το θέμα του, δεδομένου του ίδιου του περιεχομένου του. Για παράδειγμα ένα κεφάλαιο παρουσιάζεται με το διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων prezi:

http://prezi.com/kfw2el-u9vow/exploring-information-landscapes-bubbles-facilitating-students-discovery-of-their-information-selves/

Ένα άλλο χρησιμοποιεί την ερευνητική αναζήτηση μέσα από videos και το σχετικό παιχνίδι

http://adventuresofsirlearnsalot.blogspot.sg/

 Διατίθεται ως δωρεάν e-book με άδεια Creative Commons σε μορφή Epub και pdf.

Απλά απολαύστε το…

http://eprints.hud.ac.uk/17339/
4 Νοεμβρίου 2013

Μεταπτυχιακό: Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2014 – 2016. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.
- Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.
- Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οι παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:

1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.

2. Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.

3. Μείωση των διδάκτρων κατά 40% για όσους είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.

4. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

5. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.

6. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέτει δωμάτια στους φοιτητές/τριες με τιμή 25 € τη διανυκτέρευση.

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:
1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%)
2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία – ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια στο τηλέφωνο 6932612262 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pizvax@yahoo.gr

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα. Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 10 Ιανουαρίου 2014 τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Στη διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»
Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100
Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.
2 Νοεμβρίου 2013

Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία ΚοτζιάΣύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου:Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών και ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων οργανώνουν, το 1ο Φθινοπωρινό Παζάρι Βιβλίου, στην πλατεία Κοτζιά από την 1 έως και τις 20 Νοεμβρίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. Το Παζάρι τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων φιλοξενεί παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο 1ο Φθινοπωρινό Παζάρι Βιβλίου συμμετέχουν 120 εκδότες (ελληνική και ξένη λογοτεχνία, παιδικά, πολιτική, ιστορία, ψυχολογία κ.ά.)διαθέτοντας, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, σε πολύ χαμηλές τιμές (με έκπτωση τουλάχιστον 70%).

Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών εδώ και τρία χρόνια κάνει μια προσπάθεια να ενισχύσει τις βιβλιοθήκες τις χώρας με το κοινωνικό μήνυμα «Με διάβασες; Χάρισέ με!». Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2011 στην 34η Γιορτή Βιβλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκεντρώθηκαν 3.000 βιβλία και στάλθηκαν στις βιβλιοθήκες Λέρου και Λειψών. Το 2012, στην 35η Γιορτή, αριθμός των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, καθώς συγκεντρώθηκαν περίπου 18.000 βιβλία που στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες όλης της Ελλάδας. Φέτος, στην 36η Γιορτή Βιβλίου, συγκεντρώθηκαν περίπου 17.000 βιβλία και η αποστολή τους σε βιβλιοθήκες (δημοτικές, σχολικές, συλλόγων, φυλακών, νοσοκομείων κ.λπ.)όλης της χώρας είναι σε εξέλιξη.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Κυριακή 3 Νοεμβρίου

11:00 – 12:00

«Φιλαρμονική Δήμου Αθηναίων» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά τα μουσικά όργανα της ορχήστρας πνευστών.

12:30 – 13:30

«Ο Καραγκιόζης βιβλιοθηκάριος» Παράσταση Καραγκιόζη από το θίασο Σωτήρη Χαρίδημου.

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

11:00 – 12:00

«Φιλαρμονική Δήμου Αθηναίων» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά τα μουσικά όργανα της ορχήστρας πνευστών.

12:30 – 13:30

«Οι παροιμίες του Καραγκιόζη» Παράσταση Καραγκιόζη από το θίασο Σωτήρη Χαρίδημου.

Κυριακή 17 Νοεμβρίου

12:00 – 13:30

«Η χωρίς αρχή …αρχή του κόσμου» Διαδραστική παράσταση από την Ομάδα ΑΝΑΣΣΑ. Μια ποιητική και καλλιτεχνική προσέγγιση σύγχρονων κοσμολογικών απόψεων για τη γέννηση του σύμπαντος. Τα παιδιά παίζουν με τις έννοιες του ρυθμού, του χώρου και του χρόνου και κατασκευάζουν αντικείμενα εμπνευσμένα από την παράσταση.