3 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Κοινωφελούς ΕκμετάλλευσηςΠροκηρύχθηκαν περίπου 130 θέσεις ΤΕ και ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων σε δήμους και περιφέρειες ανά την Ελλάδα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.

Δεδομένο που αναδεικνύει τις πάγιες ανάγκες των Βιβλιοθηκών αυτών για ειδικευμένο προσωπικό αλλά και την παγίωση της τακτικής να τις καλύπτουν ευκαιρικά π.χ. μέσω επιδοτούμενων προγράμμάτων χαμηλού κόστους εργασίας με καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων όπως η άδεια και άλλες μικρές λεπτομέρειες που διαμορφώνουν ένα εργασιακό καθεστώς δύο ταχυτήτων μέσα στις Βιβλιοθήκες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αξισημείωτο είναι ότι μάλλον το πάθημα έγινε μάθημα, καθώς σε ανάλογη προκήρυξη της προηγούμεη χρονίας δεν είχαν οριστεί θέσεις βιβλιοθηκονόμων, με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες των δικαιούχων φορέων να δεχθούν προσωπικό, στα πλαίσια της κοινοφελούς εργασιάς διαφόρων ειδικοτήτων κυρίως των εκπαιδευτικών π.χ. φιλολόγους, μαθηματικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς αλλά και γραφίστες, κοινωνιολόγους, βρεφοκόμους, κ.α, καθώς και πλειάδα αποφοίτων λυκείου.


αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη εδω