3 Φεβρουαρίου 2016

Φωκάς Σπυρίδων ο Archivista (1786-1866)πηγή
Ηλίας Α. Τσιτσελής. Κεφαλληνιακά Σύμμικτα: Συμβολαία εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν της Νήσου Κεφαλληνίας [...]. Εν Αθήναις: Τύποις Παρασκευά Λεώνη, 1904, σ. 796-797

σχετική αναφορά στο 
Χρ. Βαγιωνακης, Δ. Μιχαλαγα, Μ. Μπλετας επιμ. Νικόλαος Καπιάνος: Νοταριακές Πράξεις: Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576). Αθήνα: ΕΙΕ, 2008, σ. 14: 
"Η επιγραφή αυτή έχει διαγραφεί επιμελώς, προφανώς γιατί έγινε αντιληπτό το λάθος, και αντικαταστάθηκε από άλλη, γραμμένη σε τέσσερις στίχους, λίγο πιο πάνω από την πρώτη:Protocollo | Nicolo Capiano \ Dal 1585 - 3 Ottobre, al 1587-20 Febb(raio). C(ar)te s(crit)te 18 - dieciotto S. Foccà Archivista). Ο υπογράφων, αρχειοφύλακας Σπυρίδων Φωκάς, είναι αυτός που έβαλε σε τάξη το Αρχείο, εντόπισε τη λανθασμένη απόδοση πατρότητας του κώδικα και επαναρίθμησε τα φύλλα με την τρίτη και τελευταία αρίθμηση,αυτήν που αναφέρει ολογράφως τον αριθμό στα ιταλικά, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. Η δραστηριότητα του είναι γνωστή και από αλλού"