4 Οκτωβρίου 2018

Χρήση του Facebook από Δημόσιες και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες


Έρευνα που πραγματοποιήθηκε αρχές Μαΐου του 2018
Χρήση Fb από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Εξετάζοντας πιο διεξοδικά τα προφίλ των δημοσίων βιβλιοθηκών στο Fb και των δεδομένων που εξήχθησαν από αυτά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά διαπιστώσεων. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, οι δημόσιες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τον τύπο προφίλ «κοινότητα». Ο τύπος «δημόσια ομάδα» αποτελεί μια σπάνια επιλογή, όπως και το «ατομικό προφίλ». Προφίλ που παρέχουν διαφοροποιήσεις ως προς κάποιες λειτουργίες και εφαρμογές. Οι βιβλιοθήκες που ξεχωρίζουν ποσοτικά -αλλά μάλλον και ποιοτικά- ως προς τον τρόπο προώθησης των υπηρεσιών τους με την χρήση του Fb είναι η Λιβαδειά, η Βέροια και οι Σέρρες. 
 
Η πλειονότητα των αναρτήσεων - κοινοποιήσεων των δημόσιων βιβλιοθηκών υπάγονται στην κατηγορία «photo» και δευτερευόντως στην «link» (άλλες κατηγορίες «share» και «video»). Τα μεγαλύτερο μέρος των πρωτότυπων αναρτήσεων τους αφορούν τη δημοσίευση υλικού σχετικού με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν (φωτογραφίες, ενημερωτικά δελτία κ.ά). Οι κοινοποιήσεις υλικού τρίτων, που κάνουν προέρχεται από μια πολύ μεγάλη θεματική γκάμα. Συνοπτικά και ελλειπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορούν ζητήματα της τοπικής πνευματικής ζωής, ευρύτερα ζητήματα από τον χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού. Από κει και πέρα, αποτελούν κοινό τόπο σε όλα τα προφίλ, οι αναρτήσεις που αφορούν την ενημέρωση για λειτουργικά ζητήματα της βιβλιοθήκης όπως π.χ. μια αλλαγή στο ωράριο, η αναβολή κάποιας εκδήλωσης. Μικρός αριθμός βιβλιοθηκών αναρτά posts που σχετίζονται με τις νέες προσκτήσεις βιβλίων.

Η σχέση αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα προφίλ των βιβλιοθηκών εκφράζεται με την χρήση των επιλογών emoticons. Χρήση σε απόλυτα νούμερα, συντριπτικά πιο μεγάλη, από τα σχόλια. Η τάση των χρηστών να εκφράζονται μέσω των προκαθορισμένων εικονιδίων έναντι της ελεύθερης λεκτικής διατύπωσης είναι αναμφισβήτητη. Αναφορικά με τα σχόλια, στα περισσότερα προφίλ, αυτά αφορούν κυρίως ευχές, συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς την βιβλιοθήκη και το προσωπικό της. Σημαντικά μεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζουν τα σχόλια στις βιβλιοθήκες της Βέροιας, της Λιβαδειάς και των Σερρών αναδεικνύοντας μια πιο δυναμική συμμετοχή των μελών τους.  Χρήση Fb από τις Ελληνικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Οι κύριες τάσεις που αφορούν τις δημόσιες βιβλιοθήκες ως προς την χρήση του Fb έχουν αντιστοιχίες και στις πανεπιστημιακές. Και εδώ επικρατεί η χρήση του προφίλ της «κοινότητας», με ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα την Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου που διατηρεί δύο διαφορετικά προφίλ, ένα «κοινότητα» και ένα «δημόσιας ομάδας». Προφίλ που χαρακτηρίζονται από τη διαφοροποίηση τους και ως προς το περιεχόμενο τους, αλλά και ως προς το γεγονός ότι αποτελούν δύο ιδιαίτερα ενεργές κοινότητες, με αρκετή δημοτικότητα και αλληλεπίδραση με τα μέλη τους και οι δύο. Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες που έχουν συγκροτήσει μια μεγάλη εικονική κοινότητα στο Fb είναι αυτή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτή του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Βιβλιοθήκες που μαζί με αυτήν του Πανεπιστημίου Πατρών πετυχαίνουν ένα υψηλό ποσοστό αλληλόδρασης με τους χρήστες – μέλη του Fb. Τέλος, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Πειραιώς διακρίνεται από μια ιδιαίτερη «φειδώ» στη συχνότητα των αναρτήσεων της, στοιχείο που ίσως συμβάλλει στο γεγονός ότι δεν έχει δεχτεί κανένα σχόλιο στο προφίλ της παρόλο που διατηρεί ένα ενεργό προφίλ από το 2012.
Ο αριθμός των κοινοποιήσεων στο προφίλ τους είναι μεγαλύτερος από αυτόν των πρωτότυπων αναρτήσεων τις οποίες δημιουργούν. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι περισσότερο επικεντρωμένο σε θεματικές που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, σημαντικά επιστημονικά και λειτουργικά ζητήματα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Τέλος, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι παρατηρείται μια σημαντική αλληλεπίδραση μέσω των προφίλ των βιβλιοθηκών, ανάμεσα στο βιβλιοθηκονομικό προσωπικό τους, με σχόλια, κοινοποιήσεις και emoticons.  Δεν υπάρχουν σχόλια: