8 Δεκεμβρίου 2018

Linked Data / Διασυνδεδεμένα δεδομένα για αρχάριους

Ο όρος linked data (διασυνδεδεμένα δεδομένα) περιγράφει μία μέθοδο δημοσιοποίησης δομημένων δεδομένων ώστε να είναι αλληλένδετα και να γίνουν πιο χρήσιμα. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στις γνωστές τεχνολογίες του Ιστού, όπως HTTP και URIs, αλλά αντί να τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετεί ιστοσελίδες για τους ανθρώπινους αναγνώστες, τις επεκτείνει ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τρόπο που να μπορούν να διαβαστούν αυτόματα από τους υπολογιστές. Αυτό επιτρέπει δεδομένα από διαφορετικές πηγές να συνδέονται και να μπορούν να αναζητηθούν..... περισσότερα εδώ


Linked Open Data - What is it?What is Linked Data?

24 Νοεμβρίου 2018

Introduction to Wikidata for Librarians

Introduction to Wikidata for Librarians: Structuring Wikipedia and Beyond
Wikidata is a free and open knowledge base that can be read and edited by both humans and machines. Wikidata acts as central storage for the structured data of its Wikimedia sister projects including Wikipedia. Beyond Wikimedia projects, Wikidata also provides support to many other sites and services, including the Google Knowledge Graph. It is also relevant to many developing and emerging projects in the library descriptive landscape. In our linked data future, Wikidata may play an important role as a place to find and store metadata and identifiers.
This webinar will be of interest to metadata libraries, digital library developers, those interested in linked data and identifiers, and those tracking emerging trends in librarianship.πηγή: OCLC Research