29 Μαρτίου 2017

Hilary Jenkinson, A Manual of Archive Administration (Oxford, 1922)


"the archivist was simply the obedient and silent handmaiden of the historian"

"the archivist who approached his work ‘without prejudice or afterthought’ thereby became ‘the most selfless devotee of the Truth the modern world produces’"

8 Σεπτεμβρίου 2016

Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο Uninettuno
Το Διεθνές ΤηλεματικόΠανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι ένα εξ’αποστάσεως Πανεπιστήμιο χωρίς τοπικές αποστάσεις, πρόκειται για ένα από τα μοναδικά ιδρύματα που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση χωρίς χωρικούς, χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι αποστάσεις δεν αποτελούν πλέον κανένα εμπόδιο. Χάρη στη νέα τεχνολογία, η ανάπτυξη και η διάδοση της γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Λόγω του διεθνούς του χαρακτήρα προσφέρει τα προγράμματα του σε 6 διαφορετικές γλώσσες μία εκ των οποίων είναι και τα ελληνικά.
Το Πανεπιστήμιο έχει την έγκριση να απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι είναι νομικά αναγνωρίσιμοι στην Ιταλία και στο εξωτερικό (για την Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο  από τον ΔΟΑΤΑΠ ως Ομοταγούς προς τα Ελληνικά ΑΕΙ) και σχετίζονται: με προπτυχιακές σπουδές, εξειδικευμένες σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους και με διδακτορικά.
Tο Τηλεματικό Πανεπιστήμιο έχει σήμερα έξι σχολές και προσφέρει σπουδές προπτυχιακού επιπέδου σε Οικονομικά, Νομικές Επιστήμες (εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση επιχειρήσεων), Μηχανολογία, Ψυχολογία, Φιλολογία και Επιστήμη της Επικοινωνίας.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 οι σπουδές προπτυχιακού επιπέδου στη Φιλολογία δίνει τα ακόλουθα τμήματα:
4.       Regulations of the Study Course (italian)
Τα δίδακτρά του (για πτυχίο τριών ετών) δεν ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ ανά έτος - δηλαδή 6.000 ευρώ για όλο το πτυχίο -, με τα μεταπτυχιακά του κατά μέσο όρο να μην ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ συνολικά.
Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2011 Σύλλογος Αποφοίτων ο οποίος μετά από εκλογές που διενεργήθηκαν, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/pages/UTIU-Hellenic-Alumni/106865762736318
Πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης – Τεχνολογικό Πόλο του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο τηλ . 2107228678, fax: 2169001457 και email: info@cie.gr

3 Φεβρουαρίου 2016

Φωκάς Σπυρίδων ο Archivista (1786-1866)πηγή
Ηλίας Α. Τσιτσελής. Κεφαλληνιακά Σύμμικτα: Συμβολαία εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν της Νήσου Κεφαλληνίας [...]. Εν Αθήναις: Τύποις Παρασκευά Λεώνη, 1904, σ. 796-797

σχετική αναφορά στο 
Χρ. Βαγιωνακης, Δ. Μιχαλαγα, Μ. Μπλετας επιμ. Νικόλαος Καπιάνος: Νοταριακές Πράξεις: Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576). Αθήνα: ΕΙΕ, 2008, σ. 14: 
"Η επιγραφή αυτή έχει διαγραφεί επιμελώς, προφανώς γιατί έγινε αντιληπτό το λάθος, και αντικαταστάθηκε από άλλη, γραμμένη σε τέσσερις στίχους, λίγο πιο πάνω από την πρώτη:Protocollo | Nicolo Capiano \ Dal 1585 - 3 Ottobre, al 1587-20 Febb(raio). C(ar)te s(crit)te 18 - dieciotto S. Foccà Archivista). Ο υπογράφων, αρχειοφύλακας Σπυρίδων Φωκάς, είναι αυτός που έβαλε σε τάξη το Αρχείο, εντόπισε τη λανθασμένη απόδοση πατρότητας του κώδικα και επαναρίθμησε τα φύλλα με την τρίτη και τελευταία αρίθμηση,αυτήν που αναφέρει ολογράφως τον αριθμό στα ιταλικά, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. Η δραστηριότητα του είναι γνωστή και από αλλού"