23 Ιουνίου 2011

Ψηφιοποίηση Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς


πτυχιακή εργασία του κ. Λούτα Δ.

απόσπασμα από την εισαγωγή


Εισαγωγή στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση

Η επιθυμία αποτύπωσης αντικειμένων και σχημάτων με οπτικά μέσα χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην ίδια χρονική περίοδο συναντούμε τις ρίζες της φωτογραφικής τέχνης. Από τότε η τεχνολογία αποτύπωσης με οπτικά μέσα έχει προχωρήσει με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτή την τεχνολογική εξέλιξη την βιώνουμε πλέον καθημερινά.

Φανταστείτε ένα μοντέρνο γραφείο. Ένας τυπικός σαρωτής εγγραφών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του καθώς επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσματική ψηφιοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου. Εξετάστε τώρα την ιδέα ψηφιοποίησης για αντικείμενα τριών διαστάσεων. Η διαδικασία απόκτησης τρισδιάστατων δεδομένων από πραγματικά αντικείμενα αποτελεί μείζων πρόβλημα ιδιαίτερα όταν η γεωμετρική τους πολυπλοκότητα ξεπερνά πρότυπα αντικείμενα (πως σφαίρες, πυραμίδες, κύβοι). Παλαιότερα, η επίλυση του προβλήματος ήταν δύσκολη και οι τρόποι προσέγγισης χρονοβόροι.


Όλα τα εμπορικά, αλλά και ερευνητικά, συστήματα που συλλέγουν τρισδιάστατες συντεταγμένες από μια δεδομένη περιοχή της επιφάνειας ενός αντικειμένου με έναν συστηματικό ή αυτοματοποιημένο τρόπο θεωρούνται τρισδιάστατοι σαρωτές. Η ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων και ψηφιακών μετρικών διατάξεων κατάφεραν να καθιερώσουν μια συνεχώς εξελίξιμη αγορά τρισδιάστατων σαρωτών. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την καταγραφή γεωμετρικής και χρωματικής πληροφορίας που φέρουν τα αντικείμενα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι αρχές λειτουργίας τους βασίζονται στην εφαρμογή γεωμετρικών αξιωμάτων και συναρτήσεων. Πρότυπα ακαδημαϊκά αλλά και εμπορικά συστήματα επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στην τρισδιάστατη αποτύπωση, το καθένα από τη δική του σκοπιά, κάνοντας συγκεκριμένες παραδοχές.

Το μεγάλο ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας εστιάζεται στην ανάλυση των μεθόδων αποτύπωσης αλλά και στην ανάπτυξη αλγορίθμων που θα επιτρέψουν την επεξεργασία των δεδομένων με αποδοτικότερους τρόπους. Η ανάπτυξη των τρισδιάστατων σαρωτών είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλείας επιστημόνων από διαφορετικά ερευνητικά πεδία, όπως είναι αυτά της όρασης υπολογιστών, των τρισδιάστατων γραφικών, της μηχανολογίας, των μετρήσεων με ηλεκτρονικά αισθητήρια, της φωτογραμμετρίας και, φυσικά, των μαθηματικών. Βασικό ρόλο στην αύξηση της δημοτικότητας των τρισδιάστατων σαρωτών παίζει η δραματική βελτίωση των υπολογιστών στον τομέα των τρισδιάστατων γραφικών πραγματικού χρόνου. Η δυνατότητα διαχείρισης πολύπλοκης τρισδιάστατης γεωμετρίας σε πλατφόρμες χαμηλού κόστους βρίσκει άμεση εφαρμογή στην απεικόνιση λεπτομερών και υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατων μοντέλων που δημιουργούν οι σαρωτές.

Η ψηφιοποίηση αντικειμένων με τρισδιάστατους σαρωτές είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα με ένα πλήθος διαφορετικών μεθόδων. Απώτερος σκοπός όλων των ερευνητικών προσπαθειών είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποτύπωσης σε συνδυασμό με υψηλής πιστότητας αποτελέσματα. Διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση αντικειμένων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως επιφάνειες με υψηλή ανακλαστικότητα, χρωματική ποικιλία, γεωμετρική πολυπλοκότητα κ.α. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της κάθε τεχνικής είναι το βασικότερο κριτήριο για τις εταιρίες ανάπτυξης εμπορικών τρισδιάστατων ψηφιακών σαρωτών.

Ένα μεγάλο τμήμα του συνόλου των εμπορικών σαρωτών βασίζονται στην τριγωνοποίηση με ακτίνες λέιζερ και αυτό γιατί επιτυγχάνει γεωμετρικά αποτελέσματα υψηλότερης ακρίβειας, που φτάνουν και σε επίπεδα πολύ μικρότερα του 1 mm. Εκτός από την ακρίβεια υπάρχουν και άλλα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας. Ένα από αυτά είναι η ταχύτητα σάρωσης. Άλλες δημοφιλείς μέθοδοι είναι οι Σχήμα-Από-Σιλουέτες, Σχήμα-Από-Δομημένο-Φως αλλά και χειροκίνητες μέθοδοι, όπως ρομποτικοί βραχίονες με αισθητήρες αφής που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να εξυπηρετούν τις ανάγκες κάποιων εφαρμογών. Για παράδειγμα η μέθοδος Σχήμα-Από-Σιλουέτες προσεγγίζει την ιδέα σάρωσης με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ωστόσο τα αποτελέσματά της έχουν εφαρμογή κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο όπου μια απλά ρεαλιστική και όχι υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατη απόδοση του αντικείμενου είναι επαρκής.

Οι εφαρμογές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση πολιτισμικής κληρονομιάς βρίσκουν λύση κυρίως σε συστήματα με αυτές τις μεθοδολογίες και διαχωρίζονται σε αυτά των κοντινών και μεσαίων αποστάσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή που ορίζει κάθε φορά τον μέγιστο δυνατό όγκο σάρωσης αλλά και τις μέγιστες αποστάσεις ανάμεσα στους αισθητήρες και στις επιφάνειες των αντικειμένων. Οι Cutting και Vishton έκαναν μια μελέτη στους τρόπους αντίληψης του βάθους που εξαρτώνται από την πληροφορία του οπτικού πεδίου και παίζουν σημαντικό ρόλο σε συστήματα αντίληψης βάθους. Καθώς ένα πλήθος εφαρμογών ανακατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων προέρχεται από τον χώρο της όρασης υπολογιστών η μελέτη των Cutting και Vishton έχει απόλυτη εφαρμογή στον συγκεκριμένο χώρο. 

η πλήρης εργασία εδώ


 

20 Ιουνίου 2011

Μια από τις τελευταίες χειρόγραφες εφημερίδες στον κόσμο

Η «Musalman» είναι ίσως η τελευταία χειρόγραφη εφημερίδα στον κόσμο. Δημοσιεύεται καθημερινά στο Τσενάι της νότιας Ινδίας από το 1927 και παρά τη διαθεσιμότητα της σύγχρονης τεχνολογίας η μορφή της από τότε παραμένει ίδια.

Οι σκληρά εργαζόμενοί της είναι katibs (καλλιγράφοι αφιερωμένοι στην αρχαία τέχνης της καλλιγραφίας Urdu = writers dedicated to the ancient art of Urdu calligraphy).

Αυτή είναι η ιστορία της και η ιστορία τους...

13 Ιουνίου 2011

The 99πηγή: 
άρθρο "Και οι 99 ήταν υπέροχοι" της κας Ταμιωλάκη Α. 
στο e-magazine Artivist


Οι Ninety Nine (The 99) αποτελούν ένα από τα πρώτα κόμικ του αραβικού κόσμου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006 από την Teshkeel Comics. Διδάσκει με έμμεσο τρόπο την ανοχή στη διαφορετικότητα και τη συνεργασία. Ένα κόμικ που αφορμάται από τις αρετές του Ισλάμ (οι 99 λίθοι αντιστοιχούν στις 99 Αρετές του Κορανίου, τίποτα παραπάνω από βασικές ανθρώπινες αξίες που υποστηρίζονται απ’ όλες τις θρησκείες και το σύνολο της ανθρωπότητας) και είναι γεμάτο θετικά σύμβολα που αποτελούν πηγή έμπνευσης. Ένα κόμικ, που χωρίς να κάνει καμία απολύτως αναφορά στη θρησκεία, έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τον κόσμο, να προωθήσει την ειρήνη και τη συνεργασία και να καταρρίψει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Ιστορία:

Πριν από πολλά χρόνια, όταν η Βαγδάτη ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ο τότε γνωστός κόσμος, ο Μογγόλος Hulagu Khan μαζί με τις στρατιές του προσπάθησε να την καταστρέψει. Για να το καταφέρει, έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο την καταστροφή της Dar-Al-Hikma, της μεγαλύτερης βιβλιοθήκης της Βαγδάτης. Πέταξε λοιπόν αμέτρητα βιβλία στον ποταμό Τίγρη, ο οποίος άρχισε να τρέχει μελάνι. Μελάνι που έσταζε από τις σελίδες των μυριάδων βιβλίων που τον είχαν κατακλύσει.


Ο Χαλίφης της Βαγδάτης και οι βιβλιοθηκονόμοι, παρακολουθώντας την αγαπημένη τους πόλη να καταστρέφεται, αιχμαλώτισαν τη γνώση -το λαμπερό φως του Λόγου- σε 99 πολύτιμους λίθους. Οι επονομαζόμενες πέτρες Noor, οι πολύτιμοι λίθοι του φωτός που διαθέτουν από μία υπερδύναμη, διασκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη του κόσμου και παρέμεναν χαμένες περιμένοντας κάποιος να τις ανακαλύψει. Πρόσφατα βγήκαν επιτέλους στην επιφάνεια επιλέγοντας τους ήρωές τους: 99 χαρακτήρες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, διαφορετικές φυλές, διαφορετικές κουλτούρες και των δύο φύλων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν το κακό.

Άλλες πληροφοφορίες

Ο εμπνευστής, Ναΐφ αλ Μουτάουα (όπως θα έχετε καταλάβει, υποστηρικτής του προοδευτικού Ισλάμ και πολέμιος του θρησκευτικού φονταμενταλισμού), κατάγεται από το Κουβέιτ και έχει σπουδάσει κλινική ψυχολογία και διοίκηση επιχειρήσεων σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Με όπλα την επιμονή και τις γνώσεις του, κατάφερε να βρει ισχυρούς χρηματοδότες και να συνεργαστεί με κορυφαίους σχεδιαστές της Marvel και άλλων μεγάλων εταιρειών. Το αποτέλεσμα; Κάθε τεύχος γίνεται ανάρπαστο στον αραβόφωνο κόσμο. Ήδη κυκλοφορούν εκδόσεις σε 8 γλώσσες και μέσα στο 2011 αναμένονται 26 επεισόδια κινουμένων σχεδίων για το παγκόσμιο κοινό.


Τον Οκτώβριο του 2010 οι 99 συμμάχησαν και με την Justice League Of America, χάρη στη συνεργασία της Teshkeel Comics με την DC Comics και τη δημιουργία μιας μίνι σειράς με τίτλο «Justice League of Αmerica/Τhe 99». Ο Σούπερμαν, ο Μπάντμαν και η Γουοντεργούμαν ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Τζαμπάρ τον Πανίσχυρο, τη Σάμντα την Άτρωτη, τον Μπάρι το Θεραπευτή, και πολλούς άλλους. Ένα εικονογραφημένο τρομοκρατικό χτύπημα γι’ αυτούς που βλέπουν τους εαυτούς τους ως εχθρούς και ανταλλάσουν αληθινά πυρά.


Φυσικά, εκτός από τη θετική ανταπόκριση, πυροδότησε και πολλές αντιδράσεις, με πρωτοστάτη τη Σαουδική Αραβία, όπου η κυκλοφορία των τευχών του «99» απαγορεύτηκε για δύο περίπου χρόνια. Φανατικοί ισλαμιστές στον αραβικό κόσμο θεωρούν ότι οι 99 αποτελούν προσβολή στο όνομα του Ισλάμ, ενώ άλλοι βλέπουν την προσπάθεια αυτή ως πολιτιστική εισβολή των μουσουλμάνων.

σχετικά βίντεοWebIslam


9 Ιουνίου 2011

Φ. Ηλιού: Ιστορίες του ελληνικού βιβλίουσυγγραφέας: Φίλλιπος Ηλιού
έτος έκδοσης: 2005από την παρουσίαση του βιβλίου στην ιστοσελίδα των ΠΕΚ


Εκδότες και τυπογράφοι, συγγραφείς και μεταφραστές, οπαδοί και αντίπαλοι του Διαφωτισμού, τα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, η Πατριαρχική Τυπογραφία της Κωνσταντινούπολης? κι ακόμη: συνδρομές και συνδρομητές, κυκλοφορίες, ζητήματα βιβλιογραφικά (με το μεγάλο έργο του Emile Legrand να δεσπόζει), το αναγνωστικό κοινό και τα είδη του βιβλίου, από τις λαϊκές φυλλάδες και τα θρησκευτικά έντυπα μέχρι το νεωτερικό επιστημονικό βιβλίο: Μέσα από τις σελίδες του τόμου αυτού αναδεικνύεται ένας ολόκληρος κόσμος, άγνωστος εν πολλοίς και γοητευτικός, όχι μόνο για τους ερευνητές αλλά γενικότερα για τον βιβλιόφιλο και τον φιλίστορα.

Το έργο σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Φίλιππο Ηλιού, δικός του και ο τίτλος. Ο τόμος, με εκδοτική φροντίδα της Άννας Ματθαίου, του Στρατή Μπουρνάζου και της Πόπης Πολέμη, συγκεντρώνει μικρά και μεγαλύτερα κείμενά του σχετικά με το ελληνικό βιβλίο –δυσπρόσιτα και δυσεύρετα τα περισσότερα. άλλα ξαναδουλεμένα από τον ίδιο και άλλα στην πρώτη τους μορφή (ο συγγραφέας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, όπως το επιθυμούσε, τη νέα αυτή επεξεργασία), τα μελετήματα του τόμου διαγράφουν, ωστόσο, σαφώς το περίγραμμα μιας κοινωνικής ιστορίας του ελληνικού βιβλίου και του ελληνόγλωσσου αναγνωστικού κοινού από την Τουρκοκρατία ώς τον 19ο αιώνα, με την επιμονή στη λεπτομέρεια και τη συνθετική δεινότητα που χαρακτηρίζουν το σύνολο του έργου του συγγραφέα. Η βιβλιογραφία και η ιστορία του ελληνικού βιβλίου υπήρξε ένας από τους κατεξοχήν τομείς έρευνας του Φίλιππου Ηλιού. Και η συμβολή του στη διεύρυνση των γνώσεών μας, αλλά και των ερευνητικών οριζόντων, στο πεδίο αυτό στάθηκε τόσο καθοριστική που είναι αδύνατον, σήμερα, να μιλήσουμε για την ιστορία του ελληνικού βιβλίου και της ανάγνωσης χωρίς να μιλήσουμε για το έργο του.