24 Νοεμβρίου 2011

Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
Ο ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ" ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήψη της πράξης) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων

Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων όπως ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Φιλοσοφικής, ΠΕ Φιλολογίας, ΠΕ Νομικών Επιστημών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με τόπο εργασίας διάφορα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ανά την Ελλάδα.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και τη Δευτέρα 5/12/2011 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας


περισσότερες πληροφορίες εδώ 


Υ.Γ. Κοιτώντας τα απαιτούμενα προσόντα, αρκετές θέσεις μοιάζει να είναι "φωτογραφικές"........τουλάχιστον ζητάνε και βιβλιοθηκονόμους 

.

21 Νοεμβρίου 2011

22-11-2011: webcast για τις δυνατότητες συνεργασίας εκδοτών με δημόσιες βιβλιοθήκες
Το Digital Book World σε συνεργασία με την εταιρεία Ingram, οργανώνουν στις 22 Νοεμβρίου, τη webcast συζήτηση - σεμινάριο “Libraries as Discovery Platforms: How Public Libraries Can Help Your Marketing”, με θέμα το ρόλο των δημόσιων βιβλιοθηκών στην προώθησης των ψηφιακών εκδόσεων.

Εκπρόσωποι του εκδοτικού οίκου Random House, της εταιρείας Ingram καθώς και ειδικοί από τον χώρο των βιβλιοθηκών θα μιλήσουν για το πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να βοηθήσουν την αγορά του βιβλίου και να αποτελέσουν ένα ασφαλές κανάλι για τους εκδότες e-books, προκειμένου να φτάσουν στο κοινό τους, καθώς και για το πώς αλλάζει ο ρόλος τους στην ψηφιακή εποχή. 

Το webcast θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή.

περισσότερα εδώ και εδώ  


18 Νοεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το ILSaS (Συνεργατικό Πρόγραμμα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)Ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 1 «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας - (ILSaS  - Integrated Library System as Service)» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.».

Βασικά αντικείμενα του έργου είναι:
 1ο) Η προμήθεια / εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών  (Ο.Π.Σ.Β.) στις κεντρικές υποδομές και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο
2ο) Η μεταφορά/μετάπτωση δεδομένων και υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στις νέες υποδομές
3ο) Η εκπαίδευση των χρηστών στο νέο Ο.Π.Σ.Β.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ 304202 και κωδικός υποέργου 1) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακόσιων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (1.370.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.113.821,14 €.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 15/11/2011 έως και 9/12/2011
Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilsas@unioncatalog.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τα τεύχη της προκήρυξης είναι αναρτημένα στα sites http://edeil.ntua.gr.

Διαφορετικά πατήστε παρακάτω.

άλλες πληροφορίες για το  ILSaS εδώ

17 Νοεμβρίου 2011

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες ΤεχνολογίεςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακό «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», του Τμήματος Ιστορίας και Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 03-11-2011
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-01-2012

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2011 – 2013. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ή στην Κέρκυρα στο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας, και οι φοιτητές επιλέγουν το τμήμα στο οποίο θα φοιτήσουν. Το πρόγραμμα είναι ενιαίο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια. - Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.

- Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Αντί υποτροφίας, το ΠΜΣ απαλλάσσει από τα δίδακτρα έως τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον έχουν αριστεύσει στις εξετάσεις, διαθέτουν αποδεδειγμένα  χαμηλό εισόδημα, και είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στην Κέρκυρα ως βοηθοί του ΠΜΣ.
Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

   1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%)
   2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία – ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα και στα Γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Βουκουρεστίου και Αμερικής), σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται εδώ

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 336 (κ. Κ. Κατσάπης, kkats@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.16 Νοεμβρίου 2011

Live webchat: Librarians as Change Agents (17-11-11, 17:00)


Join Professor R. David Lankes from Syracuse University’s School of Information Studies to discuss how today’s global challenges require a new librarianship based on community engagement. Learn why librarians must adopt a mission of transformative social action to help improve society, not simply document it.

Η συζήτηση θα γίνει στα Αγγλικά, στις 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17.00. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, μέσω του link και επιλέγοντας Enter as a Guest. 


Υ.Γ. Εισήγηση του κ. D. Lankes με τίτλο Service is Proactive14 Νοεμβρίου 2011

Ζωντανή μετάδοση 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΟι διοργανωτές του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών "Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Οικονομική Κρίση" παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη Θεσσαλονίκη και ενδιαφέρονται  να παρακολουθήσουν ζωντανά και ελεύθερα τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στην αίθουσα ΜΑΪΣΤΡΟΣ, απευθείας από τον Browser τους. Το πρόγραμμα του συνεδρίου:


Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
10:15-10:45 Paul Ayris, Director of UCL Library Services, UCL Copyright Officer, President of LIBER (Association of European Research Libraries) – “Managing a Crisis: Ways to Develop Library Services in Changing Times”

10:45-11:15 Hazel Woodword, University Librarian and Director of Cranfield University Press – “Shared Services: Saving Time & Money Through Collaboration”

12:00-12:30 Paola Gargiulo, Caspur-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Universita e Ricerca Servizio Automazione Biblioteche – “Financial Crisis, Uncertainty and Change: How Digital Libraries Can Cope with All This and Do Better”

12:30-13:00 Núria Comellas , Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya – “How are Catalan University Libraries Coping with the Economic Crisis?”
14:30-15:00 Jean Bernon, Library Director, Univ. of Lyon Jean-Moulin, France – «Koha ILS in Lyon Jean Moulin University Libraries: Migration, Everyday Functioning, Cooperation, Projects”

15:00-15:15 Paul Poulain, BibLibre President – “Deploying an OpenSource ILS like Koha: Tricks and Tips: Doing it Yourself or with an External Company?”

15:15-15:30 Θάλεια Τσαλκιτζή, Unisystems – “Τεχνολογικές στρατηγικές για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε αβέβαια περιβάλλοντα”

16:30-16:45 Frans Lettenstrom, Springer – Director, Library Sales & Special Projects – “The Big Deal – A Quest”

16:45-17:00 Núria Sauri, Electronic Products Manager - SWETS - “Informed Decisions for Selection Support in Libraries”

17:00-17:15 Guillaume Rivalle, Business Strategic Manager in Thomson Reuters – “How the Latest Development in Search and Evaluative Products Can Promote Research Productivity and Optimize Institutional Bugdets ”


Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011


09:00-09:25 Steve Hiller, Director of Planning and Assessment at the University of Washington Libraries – “Using Evidence to Inform Decision Making at the University of Washington”

09:25-09:50 Jim Self, Director of Management Information Services at the University of Virginia Library – “Strategy Development and Evolution at the University of Virginia through the Balanced Scorecard Framework and the MIS Office”

09:50-10:15 Martha Kyrillidou, Senior Director for ARL Statistics and Service Quality Programs at the Association of Research Libraries – “ARL Strategies, Tools and Projects that Demonstrate the Value of the Library in the Academy”

10:15-10:45 Steve Hiller, Martha Kyrillidou and Jim Self – “Building Effective, Sustainable and Practical Assessment during Challenging Times”

11:30-12:00 Νίκος Μήτρου, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος Σ.Ε.Α.B. , Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης Ψηφιακής Σύγκλισης – «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.B. »

12:00-12:15 Κλ. Ξενίδου-Δέρβου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μόνιμη Επιτροπή Περιοδικών του Σ.Ε.Α.B. – “Ηλεκτρονικές Πηγές: Πεπραγμένα 2010-11»

12:15-13:15 Η Ψηφιακή Σύγκλιση και ο Σ.Ε.Α.Β.: Σύντομες παρουσιάσεις των δράσεων του Σ.Ε.Α.Β. στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης

12:15-12:45 Π. Μπράττης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

Β. Πλαχούρας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – «Ενοποιημένες Yπηρεσίες Σημασιολογικής Αναζήτησης στο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και στις Ψηφιακές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.»

Φ. Ευθυμίου & Δ. Κουής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – «Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών»

Δ. Σπανός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – «Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών και Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών Καταθετηρίων»

Γ. Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – «Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης»

12:45-13:15 Λ. Πισπιρίγγας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – «Υπηρεσία Διαχείρισης, Πρόσβασης και Διαδανεισμού των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β.»

Ι. Κλαψόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Πληροφοριακής Παιδείας»

Δ. Δέρβος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – «Αρχείο Ελληνικών Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Οντοτήτων»

Α. Τόγια, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – «Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων»

Γ. Κοσμάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης – «Υπηρεσία Αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»

14:30-15:00 Π. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Πατρών – «Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης»

Π. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Πατρών – «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»

Κ. Κακάλη & Δ. Γαβρίλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο – «Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής»

Ει. Δαφέρμου, Πάντειο Πανεπιστήμιο – «Υπηρεσία Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη Βιβλιογραφία για τους Φοιτητές με Αναπηρίες»

Ά. Φράγκου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – «Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»11 Νοεμβρίου 2011

GarageBooks


Διαδικτυακή εκπομπή για το βιβλίο με τίτλο GarageBooks, με τον Μ. Ανδριωτακη. Νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή. 

Στην πρώτη εκπομπή παρουσιάζονται για 3 βιβλία που αφορούν τον Steve Jobs, τον συνιδρυτή της Apple.

8 Νοεμβρίου 2011

Το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης 2010-2011

Η νέα γενιά των τεχνολογιών/εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0, βασίζεται στη συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να επικοινωνούν, να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στην ψηφιακή εποχή, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με τον μαθητή δημιουργό, ερευνητή, πολίτη του κόσμου και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικο-ακουστικής παιδείας, δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να συνεργαστεί και να δημιουργήσει περιεχόμενο αξιοποιώντας τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά βίντεο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή.

Το άρθρο «Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης« παρουσιάζεται στο Έκτο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης» που θα γίνει στο Λουτράκι (Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου) από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2011. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό Δίκτυο της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και το Διεθνές Περιοδικό: OPEN EDUCATION «The Journal for Open & Distance Education & Educational Development».

Το πλήρες άρθρο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στα πρακτικά του συνεδρίου στη διεύθυνση http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/paper/view/66

Το άρθρο αρχικά εστιάζει στην εφαρμογή των ιδεών του Web 2.0 στην εκπαίδευση και τις αλλαγές που φέρνει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τις κοινότητες πρακτικής και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα αναδύεται με αξίες τη συνεργασία, τον διάλογο, τη συμμετοχή, το μοίρασμα και την ανοικτότητα, με αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις και επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια το άρθρο παρουσιάζει τον σταδιακό μετασχηματισμό της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σε μια multimedia πλατφόρμα, όπου υποστηρίζεται η συνεργατική μάθηση και η δημιουργικότητα. Αναφέρονται οι στόχοι, τα έργα και η σύνδεση της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0 με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το άρθρο ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη του σκεπτικού των έργων που υλοποιήθηκαν στην νέα πλατφόρμα i-create της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0, τα αρχικά αποτελέσματα από τα έργα – μελέτες περίπτωσης καθώς και τα συμπεράσματα από το πείραμα της ψηφιακής μετάβασης της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης τον πρώτο χρόνο (2010-2011).

6 Νοεμβρίου 2011

Ο Ρίτσαρντ Μπάρανιουκ μιλάει για τη μάθηση ανοιχτού κώδικα

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ράις, Ρίτσαρντ Μπάρανιουκ εξηγεί το όραμα πίσω από την Connections, το διαδικτυακό σύστημα εκπαίδευσης ανοιχτού κώδικα. Παραλείπει το διδακτικό εγχειρίδιο και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσουν και να τροποποιούν το διδακτικό τους υλικό ελεύθερα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.