31 Αυγούστου 2013

Δύο θέσεις ΠΕ Μουσειολογίαςανακοίνωσε την προκήρυξη σύναψης 
σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο άτομα 
για την κάλυψη αναγκών της, 
στο Γκάζι στην Αθήνα, 
για 12 μήνες
με αντικείμενο την 
εκπόνηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα ζήτάει:
2 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ή ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

με άλλα απαιτούμενα προσόντα:
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ τύπου ECDL.
Εξειδικευμένη εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση μουσειοπαιδαγωγικών
προγραμμάτων.
 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

23 Αυγούστου 2013

Describing Archives: A Content Standard (2013)

 Facilitates consistent, appropriate, and self-explanatory description of archival materials and creators of archival materials. This Second Edition reflects the growing convergence among archival, museum, and library standards; aligns DACS with the descriptive standards developed and supported by the International Council on Archives; and provides guidance on the creation of archival authority records. DACS can be applied to all types of material at all levels of description, and the rules are designed for use by any type of descriptive output, including MARC 21, Encoded Archival Description (EAD), and Encoded Archival Context (EAC). The Second Edition was officially adopted as a standard by the Council of the Society of American Archivists in January 2013, following review by the SAA Standards Committee, its Technical Subcommittee for Describing Archives: A Content Standard, and the general archival community.το πλήρες κείμενο εδώ
21 Αυγούστου 2013

Cloud-Based Learning Management Systems
πηγή: elearningindustry.com

 

List of Cloud-Based Learning Management Systems


TalentLMS   

A super-easy, cloud-based learning platform to train your people and customers. TalentsLMS offers and a free plan for up to 5 users, 10 courses and 20MB per file upload limit.

 

Docebo SaaS LMS 

eLearning Platform in the Cloud, made easy. Optimize your business training, save time and budget with Docebo. Docebo is feature rich yet easy to go Online Training tool for your Employees. From 5 up to 2.000 active users: pay as you go! Integrated with videoconference, HR, CMS, ERP & CRM tools.
 


Mindflash Online Training LMS 

is a cloud-based LMS were your trainees can take courses when and where they like, and at their own pace. Also, you can easily create courses, manage trainees, and track results. However, does not support any eLearning standard like SCORM.
 


Litmos LMS

is a cloud-based LMS that allows users to create courses, manage classes, track, analyze and evaluate the effectiveness of the classes offered. Supports Scorm and Tincan standards.It has an easy to understand admin dashboard with clear stats about most things happening inside your learning portal.

    

LatitudeLearning LMS 

is a cloud-based learning management system (LMS) for small businesses to global enterprises, that can be customized to your exact specifications. 

Inquisiq R3 LMS 

is a web-based learning management system (LMS) that is available in both SaaS (cloud based) or installed solutions. You can easily upload and manage your SCORM-compliant content, organize catalogs, manage users and groups, generate customized reports, and award certificates.

 

Haiku LMS
 

offers a full suite of tools to help teachers teach, students learn, and everybody connect online. Haiku LMS is hosted in the cloud, so it’s infinitely scalable!

    

Luminosity LMS
 

is a pay-as-you-go, Cloud based LMS which supports eLearning delivery to the full range of devices and platforms including PCs, laptops, mobiles and tablets. SCORM compliant.
 

    
Integrated LMS 
is an integrated Student Information System on Force.com's cloud based platform that seamlessly integrates between CRM for education, Admission Management System (AMS), Student Information System (SIS), Learning Management System (LMS), Online Communication and Collaboration (OCC), and Digital assets.

 

Skillport LMS 

is a cloud-based LMS developed and hosted by Skillsoft. Skillport LMS is an easy-to-use, reliable and cost-effective platform for deploying and tracking learning content.

 

ScholarLMS 

is a cloud-based, TinCan-enabled Learning Management System based on the world’s most popular open source Virtual Learning Environment (VLE). ScholarLMS reduces technology barriers to creating and managing traditional online learning, and provides an easy to use SaaS to track and store experiences that have previously been very difficult to record.
 

     
eLearning247 

offer an innovative, cloud-based LMS and e-learning course editor that is available 24/7. It’s remarkably easy to use and produces great, instant results.

 

ExpertusONE Cloud LMS 

With ExpertusONE Cloud LMS both learners and managers alike get instant access to every tool, program and resource they need to get answers fast and build skills/knowledge over time. Some of ExpertusONE Cloud LMS features include: simplified, customizable user interface with Web 2.0 features and heuristic design, personalized content based on each individual's role, profile and goals, universal mobile access with native iOS and Android apps and offline sync, and social and collaborative learning tools, including course- or role-based discussion threads, blogs, wikis, chat and expert networks.OpenClass LMS (Beta)  

Discover a learning environment that goes beyond the LMS. 

Open to everyone. Easy to use. Completely free. OpenCalss is a cloud-based learning management system (LMS) that educational publisher Pearson has offered for free with a joint venture with Google.

 

Joule LMS
 

is a cloud-based Learning Management System, fully supported eLearning solution that combines open-source Moodle with enhancements and services to allow institutions to focus on teaching and learning. MoodleRooms has been acquired by Blackboard. 

30hands Cloud
 

is a platform for online and blended learning that merges personalized, structured content with social media and student publishing for better, student-centric learning.

7 Αυγούστου 2013

Saas - Προδιαγραφές - χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενοΟι υπηρεσίες SaaS (Software as a Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία) απευθύνονται σε φορείς παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα), σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής τους παρουσίας, μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την τεκμηριωμένη απόθεση, την ασφαλή διαφύλαξη, οργάνωση και διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους. Παρέχονται από το ΕΚΤ χωρίς κόστος για τους φορείς, διαδικτυακά, σε εικονικό λειτουργικό περιβάλλον, χωρίς τοπική εγκατάσταση, αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η υλοποίηση των υπηρεσιών ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, όπως προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ, από το διεθνές περιβάλλον και τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι προδιαγραφές αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο".


Περιεχόμενα
Εισαγωγή


Αποθετήρια ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου


Προδιαγραφές για την ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Ψηφιοποίηση
Μεταδεδομένα και διαλειτουργικότητα
 

Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Προδιαγραφές για διάθεση ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και e-υποδομή ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Ενδεικτικό λογισμικό για την ανάπτυξη υποδομών διάθεσης ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Σύνοψη λειτουργικότητας χαρακτηριστικών και προδιαγραφών
 

Βιβλιογραφία
 

Κατάλογος Πινάκων και Εικόνων


το πλήρες κείμενο εδώ