7 Αυγούστου 2013

Saas - Προδιαγραφές - χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενοΟι υπηρεσίες SaaS (Software as a Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία) απευθύνονται σε φορείς παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα), σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής τους παρουσίας, μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την τεκμηριωμένη απόθεση, την ασφαλή διαφύλαξη, οργάνωση και διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους. Παρέχονται από το ΕΚΤ χωρίς κόστος για τους φορείς, διαδικτυακά, σε εικονικό λειτουργικό περιβάλλον, χωρίς τοπική εγκατάσταση, αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η υλοποίηση των υπηρεσιών ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, όπως προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ, από το διεθνές περιβάλλον και τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι προδιαγραφές αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο".


Περιεχόμενα
Εισαγωγή


Αποθετήρια ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου


Προδιαγραφές για την ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Ψηφιοποίηση
Μεταδεδομένα και διαλειτουργικότητα
 

Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Προδιαγραφές για διάθεση ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και e-υποδομή ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Ενδεικτικό λογισμικό για την ανάπτυξη υποδομών διάθεσης ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου
 

Σύνοψη λειτουργικότητας χαρακτηριστικών και προδιαγραφών
 

Βιβλιογραφία
 

Κατάλογος Πινάκων και Εικόνων


το πλήρες κείμενο εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: