31 Αυγούστου 2013

Δύο θέσεις ΠΕ Μουσειολογίαςανακοίνωσε την προκήρυξη σύναψης 
σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο άτομα 
για την κάλυψη αναγκών της, 
στο Γκάζι στην Αθήνα, 
για 12 μήνες
με αντικείμενο την 
εκπόνηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα ζήτάει:
2 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ή ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

με άλλα απαιτούμενα προσόντα:
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ τύπου ECDL.
Εξειδικευμένη εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση μουσειοπαιδαγωγικών
προγραμμάτων.
 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: