10 Δεκεμβρίου 2014

Πρακτικά Ημερίδας: Αρχεία και πνευματικά δικαιώματαΠεριεχόμενα

- Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα: Ιδιατερότητες και προβλήματα - Αμαλία Παππά
Ι. Το νομικό πλαίσιο
ΙΙ. Ζητήματα ως προς τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους φορείς φύλαξης
ΙΙΙ. Οι νέες τεχνολογίες και τα πνευματικά δικαιώματα (προστασία των δικαιωμάτων, περαιτέρω χρήση τεκμηρίων)
ΙV. Ο Δημόσιος Τομέας στην ψηφιακή εποχή

- Περιορισμοί και εξαιρέσεις υπέρ των αρχείων: "υιοθετημένες" ρυθμίσεις και "ορφανά" έργα - Μαρία
Δάφνη Παπαδοπούλου
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. «Υιοθετημένες» εξαιρέσεις: Αναπαραγωγή από Βιβλιοθήκες και Αρχεία (άρ
. 22 του Ν. 2121/1993), Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων (άρ. 23 Ν. 2121/1993), Μη «υιοθετηθείσα» (ενσωματωμένη) εξαίρεση (άρ. 5 παρ. 3 εδ. ιδ’ Οδηγίας 2001/29)
ΙΙΙ. Διεθνείς εξελίξεις
ΙV. Ορφανά έργα: Εισαγωγή, Ορισμός ορφανών έργων, Αμοιβαία αναγνώριση, Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2012/28, Λήξη καθεστώτος έργων ως ορφανών, Εισαγωγή εξαίρεσης, Διατήρηση ρυθμίσεων, Προθεσμία ενσωμάτωσης
V. Επίλογος

- Οι μελετητές μπροστά στα "κλειστά" αρχεία: Περιορισμοί και ευχέρειες στην πρόσβαση - Τάσος
Σακελλαρόπουλος

- Πνευματικά δικαιώματα και σύγχρονα αρχεία - Βαγγέλης Καραμανωλάκης

- Η Εεμπειρία της Αμερικανικης Σχολής Κλασικών Σπουδών (ΑΣΚΣΑ) στη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan, Ελευθερία Δαλέζιου, Λήδα Κωστάκη
Ι. Θέματα πρόσβασης και πνευματικής ιδιοκτησίας σε αναλογικά αρχεία: Νομοθετικοί περιορισμοί στην πρόσβαση, Περιορισμοί στην πρόσβαση που προέρχονται από την εσωτερική πολιτική του αρχειακού φορέα, Περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τον δωρητή
ΙΙ. Θέματα πρόσβασης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων σε αρχεία αναρτημένα στο
Διαδίκτυο.

- Αρχεία λογοτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα: κάποιες απορίες - Σοφία Μπόρα

- Πνευματικά δικαιώματα και μουσικά, οπτικοακουστικά αρχεία την εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης - Στεφανία Μεράκου
Ι. Σκοπός και δραστηριότητες ηχητικών και οπτικοακουστικών αρχείων
Ιδιότητες προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες ηχητικών και οπτικοακουστικών
αρχείων
ΙΙ. Πρόσκτηση
Προσκτήσεις από ίδιες καταγραφές φορέων
Προσκτήσεις από κατάθεση, δωρεά ή αγορά
ΙΙΙ. Πρόσβαση
ΙV. Αρχεία και κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων
V.  Δικαιώματα και ευθύνες των Αρχείων για τις συλλογές τους
VI. Παραδείγματα από τα αρχεία της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη»
VII. Συμπεράσματα

- Τεχνολογικές και νομικές πλευρές της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των οπτικοακουστικών αρχείων - Βασίλης Αλεξόπουλος, Μαρία-Μάγδα Τσούκα

- Πέρα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Η (Επαν)εμφάνιση του χρήστη - δημιουργού - Πρόδρομος Τσιαβός

- Τεχνολογικές και νομικές πλευρές της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των οπτικοακουστικών αρχείων - Πέτρος Στεφανέας

- How to deal with IPR in cultural heritage institutions: The Europeana fashion case - Marco Rendina

- Η κοινωνία της γνώσης - Τάσος Τζαβάρας, Μάνος Κεφαλάς

- Από την αόρατη συλλογή στη συμπαθητκή μελάνη - Στέλιος Χαραλαμπόπουλος

το πλήρες κείμενο εδώ

28 Νοεμβρίου 2014

2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών (βιβλιοθηκονόμων) στη Μυτιλήνη

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας ή της Πληροφορικής, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
- Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance


Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

11 Νοεμβρίου 2014

Το Εθνικόν Αρχείον και το Κράτος


Κείμενο-άρθρο του Εμμ. Λυκούδη με τίτλο "Το Εθνικόν Αρχείον και το Κράτος" στο περιοδικό Παναθήναια τ. ΣΤ (1903)
Το περιοδικό Παναθήναια διατίθεται σε ψηφιοποιμένη μορφή, ελεύθερα από το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ

3 Νοεμβρίου 2014

Terms of Service: Understanding Our Role in the World of Big Data"Big Data powers the modern world. With tools like FitBit tracking our every step and supercomputers like IBMs Watson helping Memorial Sloan Kettering trent cancer patients, we literally live it. Between our social media profiles, browsing histories, discount programs, and new tools like Nest controlling our energy use, there s no escape.

Its true humans have always generated, collected and analyzed data, from knowing which time of years to fish the rivers to realizing they should probably stop eating so much takeout. Whats different today in the power of everyday devices to gather and analyse that data in real time. Unless one pays with cash, now its possible, with very little effort, to go from saying ï eat a lot of takeout"to knowing with certainty ï spend 23 precent of my weekly paycheck on takeout food"

Big companies are collecting and using this information too. This can be good or bad. Maybe we start making better choises about the food we eat and the money we spend. Or maybe an insurance company decides to increase its rate or even terminate a policy because it projects we'll have diabetes in 18 months.

We believe many folks want to learn more about these issues but are turned off by often dense and jargon laden coverage

So we made a comic

What de we gain from Big Data? What do we lose?"  


read the comic here

30 Οκτωβρίου 2014

2 ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι στο ΤΕΙ + 1 ΠΕ Αρχειονόμων στην Καβάλα1) Δύο θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα και Σπάρτη). 

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30-09-2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του έργου.
 

Συνολική Αμοιβή: Δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (14.674,40€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων και έμμεσων ή άμεσων φόρων.
 

Έδρα απασχόλησης: Καλαμάτα και Σπάρτη
 

Τα ελάχιστα προσόντα για τον υποψήφιο είναι τα ακόλουθα:
Απαραίτητα τυπικά Προσόντα
1.Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ,ΤΕ) Βιβλιοθηκονομίας
2.Τεκμηριωμένη, τουλάχιστον καλή, γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4.Προϋπηρεσία σε ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη,ή στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα


Υποβολή αιτήσεων εως τις 7-11-2014 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος Καλαμάτα 

περισσσότερα εδώ 


2) Μια θέση ΠΕ Αρχειονόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) για 8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 03/11/2014 μέχρι και Δευτέρα 10/11/2014.

περισσότερα εδώ 

20 Οκτωβρίου 2014

Princeton University: Visiting Research Fellowships Academic, Year 2015-2016
The Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University invites applications for a limited number of Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowships in Hellenic Studies for scholars in the humanities, or the social sciences, as well as writers, or artists from Greece and other overseas countries (i.e., not the United States or Canada) who wish to spend time in residence at Princeton pursuing independent research projects, free of teaching and other obligations.

These fellowships are awarded on a competitive basis and normally offered annually. Awardees will be appointed for one term, rank contingent on credentials, pursuing research on a full-time basis.  Visiting fellowships are available for the fall or spring terms, or during the summer months as described below. On occasion, shorter term appointments may be possible for writers-in-residence or artists-in-residence, or scholars who have been prior recipients of a visiting research fellowship or other Hellenic Studies fellowship at Princeton University.

Fall term appointments are from September 1, 2015 to December 15, 2015 (3 ½ months).  Spring term appointments are from January 15, 2016 to May 30, 2016 (4 ½ months). Summer appointments are from June 15, 2016 to August 16, 2016 (2 months).  The lengths and terms of the appointments will be determined by the Committee on Hellenic Studies.  These fellowships are residential and, as such, fellows are expected to be at Princeton at all times, devoting the major portion of their time to research and writing.  They are required to participate in Hellenic Studies activities and the intellectual life of the University.  They present their work-in-progress at Hellenic Studies workshops and are encouraged to meet colleagues in their respective academic disciplines.  They enjoy full access to the University's library, archival, and computing resources.  Fellows are provided shared workspace at the Hellenic Studies office, as well as access to the Hellenic Studies Reading Room in the University Library.  No secretarial services or office supplies are available to fellows.  Computing support is available through the University’s Office of Information Technology. Before their departure, fellows are required to submit a report on their scholarly activities at Princeton.

Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowships normally provide a monthly salary of $3,943.   In case of scholars receiving outside funding for the research they propose to pursue at Princeton, the salary level will be adjusted, with the approval of the Dean of the Faculty.  Fellows are responsible for their own travel and moving arrangements and expenses as well as finding and securing their own housing in Princeton. 

Eligibility: (a) scholars in all disciplines of the humanities, or the social sciences, who are affiliated with Greek academic institutions, including universities and research institutes.  Early career scholars with “Law 407” adjunct appointments at Greek institutions will also be considered; (b) professionals who are affiliated with Greek institutions:  libraries, museums, the Archaeological Service, governmental agencies, etc.; (c) independent scholars (i.e., not affiliated with an institution) who are residents of Greece or other overseas countries, and who have a distinguished record of published work; (d) Hellenists (i.e., scholars in Classical Studies, Late Antique Studies, Byzantine Studies, or Modern Greek Studies), irrespective of nationality, who hold regular faculty or research appointments at academic institutions in overseas countries other than Greece.

The Committee may consider applications from individuals who have already held a Stanley J. Seeger Research Fellowship or another appointment through Hellenic Studies.  However, in all but exceptional circumstances, a period of at least ten years must elapse between two appointments or fellowship awards. 
Language Requirement:  Fellows are expected to be fluent in English.

Housing Through Princeton University: Princeton University has arranged for a limited number of off-campus apartments to be available for lease to individuals who are awarded visiting fellowships through Hellenic Studies. These modestly furnished, one-bedroom, non-smoking apartments are located within easy walking distance of campus. The maximum occupancy for each apartment is two persons, and pets are not permitted. A monthly lease allowance, not to exceed $2,400 per month, will be made by Hellenic Studies on behalf of fellows who lease one of these apartments. Depending upon individual status, fellows will most likely be subject to taxation for the imputed income benefit of this monthly lease allowance. The monthly lease allowance is intended to cover rent, in addition to related housing expenses (utilities, local phone, basic cable and DSL). Housing expenses exceeding the monthly lease allowance will be the responsibility of the fellow.  

Housing Not Through Princeton University: Fellows who do not lease one of the off-campus apartments arranged by Princeton University are not eligible to receive a monthly lease allowance. 

These Fellows will be responsible for finding and securing their own housing, at their own expense. To the extent that Hellenic Studies becomes aware of possible housing opportunities, Hellenic Studies will share that information with the Fellows.
Housing Before/After the Fellowship: Fellows who arrive in Princeton before the start date or who remain in Princeton after the end date of their fellowship are required to secure alternative accommodations at their own expense.

Candidates are required to apply online at 
and submit an online application form, including the following: (1) cover sheet with title and summary (200 words) of proposed research project and a brief bio (one paragraph); (2) research proposal (five pages; 2,000 words maximum), including detailed description of project, timetable, explicit goals, and the reason it should be pursued at Princeton; (3) selected bibliography; (4) a standard, detailed c urriculum vitae including a list of publications; (5) samples of recent work (in English); and (6) contact information for two references who are not current members of the Princeton University faculty.  Application forms must be completed in English.  

Criteria for Awards:  The Committee on Hellenic Studies makes fellowship awards on the basis of several criteria:  (a) scholarly accomplishment in a discipline of the humanities or the social sciences, and overall academic excellence and promise; (b) potential contribution to an interdisciplinary community of scholars at Princeton; (c) significance and quality of the research proposal in definition, clarity, organization, and scope; (d) potential future impact on the field of Hellenic Studies through teaching and writing; (e) ability to benefit from and contribute to Hellenic Studies at Princeton.  Applications are reviewed both by specialists in the candidate’s academic discipline and by an interdisciplinary group of senior scholars. 

The appointment rank will be determined on the basis of the qualifications and professional status of the applicant.  All Committee deliberations and decisions are confidential.  Fellows may not hold other fellowships or appointments during the term of their fellowship.  All appointments are subject to the approval of the Dean of the Faculty. A phone or skype interview may be requested.

In reviewing applications, priority is given to:  (a) projects that will be facilitated by research specifically at Princeton; (b) first-time applicants; (c) early career applicants, especially those who have not previously worked in the United States; (d) applicants who are on regular, paid leave from their home institution; (e) applicants working in a Hellenic Studies field, i.e., Classical Studies, Late Antique Studies, Byzantine Studies, or Modern Greek Studies.

DEADLINE: All materials submitted by applicants must be received 
by 11:59 pm EST on Monday, January 19, 2015. Fellowship awards will be announced mid March, 2015.
All non-U.S. citizens and non-U.S. permanent residents must ensure that they will be able to enter or remain in the U.S. and accept the fellowship.

Princeton University is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law. This position is subject to the University’s background check policy. 
Princeton University

Stanley J. Seeger Center for Hellenic Studies

Attn: Visiting Research Fellowship

Scheide Caldwell House

Princeton, New Jersey 08544, U.S.A.


Σελιδοδείκτης του μήναπηγή: η ανάρτηση The Secret Life of a Bookmark
στο ιστολόγιο Thoughts at Intervals

10 Οκτωβρίου 2014

2 Θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων στο ΕΚΤΤο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» για τις παρακάτω ειδικότητες:

    1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος
    1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος/Μουσειολόγος
    2 ΠΕ Πληροφορικοί/Μηχανικοί Η/Υ
    1 ΠΕ Επικοινωνιολόγος

Λήξη: 22/10/2014περισσότερα εδώ και εδώ

16 Σεπτεμβρίου 2014

7 Σεπτεμβρίου 2014

NMC Horizon Report: 2014 Library EditionΤο NMC Horizon Report: 2014 Library Edition,εξετάζει τις βασικές τάσεις, τις σημαντικές προκλήσεις, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο. Ενώ υπάρχουν πολλοί περιφερειακοί παράγοντες που επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες, υπάρχουν επίσης ζητήματα που υπερβαίνουν τα τοπικά σύνορα; Αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που αποτέλεσαν αφετηρία για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης. Το NMC Horizon Report: 2014 Library Edition  αποτελεί προϊόν συνεργασίας των NMC (New Media Consortium), University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover, and ETH-Bibliothek Zurich. Για τη σύνταξη της έκθεσης συγκλίθηκε ένα διεθνές σώμα εμπειρογνωμόνων στους τομείς των βιβλιοθηκών, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, και σε άλλους τομείς συγκλήθηκε.

πλήρες κείμενο εδώ

Table of Contents:

-Trends Accelerating Technology Adoption in Academic and Research Libraries

- Fast Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries over the next one to two years

- Increasing Focus on Research Data Management for Publications

- Prioritization of Mobile Content and Delivery

- Mid-Range Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries within three to five years

- Evolving Nature of the Scholarly Record

- Increasing Accessibility of Research Content
 

- Long-Range Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries in five or more years

- Continual Progress in Technology, Standards, and Infrastructure


- Rise of New Forms of Multidisciplinary Research


- Challenges Impeding Technology Adoption in Academic and Research Libraries


- Solvable Challenges: Those that we understand and know how to solve

- Embedding Academic and Research Libraries in the Curriculum

- Rethinking the Roles and Skills of Librarians

- Difficult Challenges: Those that we understand but for which solutions are elusive

- Capturing and Archiving the Digital Outputs of Research as Collection Material

- Competition from Alternative Avenues of Discovery

- Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

- Embracing the Need for Radical Change

- Maintaining Ongoing Integration, Interoperability, and Collaborative Projects

- Important Developments in Technology for Academic and Research Libraries

- Time to Adoption Horizon: One Year or Less

- Electronic Publishing

- Mobile Apps

- Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

- Bibliometrics and Citation Technologies

- Open Content

- Time to Adoption Horizon: Four to Five Years

- The Internet of Things

- Semantic Web and Linked Data


- The 2014 NMC Horizon Project Library Expert Panel
 

- Endnotes and Links

24 Αυγούστου 2014

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΤΑΒΜ "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες", 2014-2015
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε μια από τις τέσσερις (4) ακόλουθες κατευθύνσεις :
1. Αρχειονομία
2. Βιβλιοθηκονομία
3. Μουσειολογία
4. Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας
 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014 σε δύο θεματικές περιοχές ανά κατεύθυνση

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2014

περισσότερα εδώ


9 Αυγούστου 2014

Expect more: Demanding Better Libraries for Today's Complex World
Libraries have existed for millennia, but today many question their necessity. In an ever more digital and connected world, do we still need places of books in our towns, colleges, or schools? If libraries aren’t about books, what are they about?
In Expect More: Demanding Better Libraries For Today’s Complex World, David Lankes, winner of the 2012 ABC-CLIO/Greenwood Award for the Best Book in Library Literature, walks you through what to expect out of your library. Lankes argues that, to thrive, communities need libraries that go beyond bricks and mortar, and beyond books and literature. We need to expect more out of our libraries. They should be places of learning and advocates for our communities in terms of privacy, intellectual property, and economic development.
Expect More is a rallying call to communities to raise the bar, and their expectations, for great libraries.


Why Free?
In the two years since Expect More has been published, it has sold thousands of copies and been used by librarians and those working with libraries. By making the digital version of the book freely available it is hoped that more librarians can use the book to engage their boards, principals, and provosts in a constructive conversation about the future of their libraries.
In addition to making the book available, it is hoped that the library community can engage in a conversation on how to improve the book and its impact. All we ask is that if you use the book, please use the form at the bottom of this page to tell us how you are using it.Book in PDF Format: Expect More PDF
Book in MOBI format: Expect More MOBI (for Kindle)
Book in ePub format: Expect More ePub (for Nook and Sony Readers)
Book in iBooks format: Expect More iBook (for iPads and Macs)
Original Manuscript available in Microsoft Word Format upon request. Use the form at the bottom of this page to outline how you will use it.12 Ιανουαρίου 2014

Born Digital, Projects Need Attention to Surviveάρθρο του Jennifer Howard
στο "The Chronicle of Higher Education"


Publish a scholarly book and, absent a flood or other disaster, chances are it will last as long as a library has space for it—long enough to become part of the conversation in its field if it's notable enough. But create a pioneering work of digital scholarship, and how to preserve it becomes more of a challenge—in fact, one of several. While online scholarship often has dazzle­—dynamic maps, data visualizations, or other features that invite interaction and exploration—it can have a harder time catching the eye of scholars who are used to arguments packaged in articles and monographs. Build it, and the experts won't necessarily come—at least not yet in great numbers.

The first challenge is making sure people can get to the work when they do want to come. Analog or digital, no work will have much influence if it doesn't stick around to be cited or argued with. The technological advances that make digital-humanities work possible also put it at risk of obsolescence, as software and hardware decay or become outmoded. Somebody—or a team of somebodies, often based in academic libraries or digital-scholarship centers—has to conduct regular inspections and make sure that today's digital scholarship doesn't become tomorrow's digital junk.

Bradley J. Daigle, director of digital curation services at the University of Virginia Library, calls this "digital stewardship." It's an essential but easily overlooked element in any digital-humanities project. Born-digital work can die. Digital stewardship "involves care and feeding" to make sure that doesn't happen, he says. "My unit essentially pays attention to the life cycle of the digital object."

"Most people conceive of preservation as backups," Mr. Daigle says. But tending a piece of digital scholarship involves much more than just dumping a copy in an archive.
 

In the past few years, Mr. Daigle's team has gotten a lot of experience in digital stewardship, as early digital-humanities work by Virginia faculty members and graduate students has begun to show its age. One notable example is a Civil War project called Valley of the Shadow, brainchild of Edward L. Ayers, a historian who is now president of the University of Richmond.

When Mr. Ayers began work on the Valley project, in the early 1990s, he was a professor of history at Virginia. He wanted to build an online library of primary-source documents that would shed light on two 19th-century American communities, one Northern and one Southern, from the time of John Brown's raid through the war and Reconstruction. (A lot of digital-humanities work in the 1990s involved the creation of online archives and editions.) Visitors can dip into life in Augusta County, Va., and Franklin County, Pa., before, during, and after the war via newspaper articles, letters and diaries, church and tax records, maps and images, and statistics.

The site invites users to do the searching and interpreting of the materials it includes. "The whole point is that you are supposed to come up with the interpretation," Mr. Ayers says.

It sounds like a simple idea, but "it took 14 years to build, and there's probably a million dollars in it," he says, much of that used to pay for the student labor that built it. By the time the last touches were put on the site, in 2007, technology had moved far beyond where it had been a decade and a half earlier. "When we began, there were no such things as PDF files," Mr. Ayers says. At one point, his team build a CD-ROM for the publisher W.W. Norton, "finishing just in time for nobody to use CD-ROMs" anymore.

One of the graduate students who worked on the project, Andrew J. Torget, is now an assistant professor of history and director of the Digital History Lab at the University of North Texas. "That thing was a hairy beast because it was one of the earliest projects," he says. "It was built and rebuilt over time."

In 2009, Mr. Daigle and the digital-curation unit at Virginia's library were recruited to get the "hairy beast" back into shape technologically. Every element of the project had to be examined.

"What we essentially had to do was standardize it all," Mr. Daigle says. He compares the process to what auto mechanics used to do in the 1950s. "We basically swapped out all the parts and rebuilt the engine," he says. "We took the entire site and atomized it into several hundred thousand individual files," then analyzed them to see if they were damaged or in still-usable formats. Monitoring software now keeps tabs on the site to make sure it continues to function well. Users can email the library to report problems they encounter.

Most of that labor will be invisible to anyone who visits the Valley site, which looks a lot like it did when it was new. Some digital-humanities projects are designed to be open-ended, becoming platforms for subsequent additions, enhancements, and layers of work. (See, for example, the Perseus Digital Library, which took shape decades ago as a digital collection of Greek and Latin texts and has become an ever-expanding teaching-and-research hub for classics.) Others, like the Valley project, have natural limits.

Sometimes, to preserve its integrity as a scholarly resource, a completed piece of digital scholarship not only needs to be kept in good working order but also should look the way it did when its original builders finished it, like a specific edition of a published book that persists over time. The presentation as well as the content becomes an important part of the work's intellectual value.

The stewardship that the Valley project required was neither cheap nor easy. According to Mr. Daigle, the work took two years, a $100,000 grant from the university, and the contributions of three full-time employees and several graduate students—resources that many academic libraries cannot throw at an individual project. Even though the work was expensive, it has made subsequent projects easier to handle, he says.

"With Valley, we were able to create the manual that we can use and apply to other forms of scholarship," Mr. Daigle says. "We've become more sophisticated in how we approach these things. We're better mechanics now."

Scholars who undertake ambitious digital work have a hard reality to face: Not every project can or will get the kind of full-service care that the Valley of the Shadow received. "You can't save everything," Mr. Daigle says. "We had to make some core decisions about whether this project or this scholarship is worth preserving."

The UVa library gets "a steady stream" of old and new digital projects it could archive. If a faculty member wants to keep tinkering with a site, or if the project relies on a format, like Adobe Flash, that isn't intended for the long haul, the library might have to say no or give it a bare-bones treatment—taking a snapshot of it or making it available as a download, for instance, rather than doing an engine rebuild, as it did with Valley.

Mr. Daigle advises scholars who want to pursue digital-humanities work to consult with their librarians and put long-term archiving strategies in place early on. "Think about the life cycle of preservation," he says. "The more you do that, the longer it's going to be around, and that is time well spent."

Preserving something doesn't guarantee that anybody will use it, of course. That's just as true of digital scholarship as it is of print monographs. But digital work has the advantage of existing online, potentially within reach of anyone with an Internet connection.

The Valley of the Shadow often gets assigned in history courses, according to Mr. Ayers and Mr. Daigle. In one 24-hour period last month, the site received almost 600 visits—not bad for a digital resource that began life 20 years ago, before eye-catching visualizations and the kinds of interactive approaches one sees now. "We know that we've reached millions of people with this, and we know that it's used around the world, even though we haven't changed it in six years," Mr. Ayers says.

He's less sure that Valley has had a direct influence on scholarship. "I'm not sure you're a pioneer if nobody follows you," he says. Aside from his own book In the Presence of Mine Enemies: War in the Heart of America, 1859-1863, which won the Bancroft Prize in 2004, Mr. Ayers doesn't know of scholarly books that use Valley of the Shadow as a base. More people may be citing primary sources they find on the site than citing the site itself.

The project has had an undeniable influence as a training ground for a younger generation of scholars moving up the academic ranks and taking the technical skills and approaches they learned with them. "It's fundamentally shaped my research," says Mr. Torget, of North Texas, who had no tech skills to speak of when he went to graduate school at UVa to study the South.

Working with Mr. Ayers and the Valley group gave him "the confidence to learn new technologies as I needed them for my own work," he says. He learned how to manage a project and build a team of collaborators, which is vital to much digital-humanities work but isn't part of traditional humanities training.

For his dissertation, Mr. Torget created the Texas Slavery Project, "animating and exploring" the history of emancipation in the Texas borderlands. The work was heavily informed by Valley of the Shadow. And like Valley, the borderlands site has appealed to people who aren't professional historians. Mr. Torget gets more email about it from genealogists than from any other group.

It makes sense, he says, because much of the scholarly give-and-take in history is "a very slow book-by-book kind of thing." Digital scholarship "invites a broad spectrum of people who wouldn't be reading our stuff in The Journal of American History or The American Historical Review," two of the field's leading scholarly journals.

Still, Mr. Torget hopes that scholars as well as genealogists will pick up on what he's done. The Texas Slavey Project gets used "for classes and for research," he says, but as far as he knows it hasn't yet been cited by scholars. "I would love to have somebody take the materials I've put together and use them," he says. "It's something I've come to believe: that the most interesting thing someone's going to do with your data is something you've never thought of."

Although it comes in a multitude of forms, digital scholarship can be cited and referenced like more traditional work. (The day is coming when phrases like "more traditional work" won't be useful anymore, as digital approaches become more common and visualizations or other nonmonographic treatments of literary and historical data start to look as familiar as book-length arguments.) And while citations aren't yet plentiful enough to satisfy many digital scholars, there's immediate proof of their influence: Their work keeps inspiring new work. Look at the next round of digital scholarship under construction at places like the University of Richmond's Digital Scholarship Lab. It just released an interactive digital edition of Charles O. Paullin and John K. Wright's 1932 Atlas of the Historical Geography of the United States. Robert K. Nelson, the lab's director, describes the atlas as a "prelude" to a much larger attempt to rethink what a historical atlas ought to be and do in the 21st century.

Mr. Nelson got his start as a digital humanist on another seminal first-generation digital project, the Walt Whitman Archive. The lab's associate director, Scott Nesbit, worked with Mr. Ayers on Valley of the Shadow.

Mr. Nelson and Mr. Nesbit describe how digital-humanities work has begun to evolve from its early emphasis on editorial projects—building online collections and editions of primary materials, for instance. "You do that and you realize you want to do things that are interpretive," Mr. Nelson says.

That spirit animates another of the lab's creations, Visualizing Emancipation. It maps specific "emancipation events"—people fleeing slavery, for instance—that touched individuals all over Civil War-era America, not just in the halls of politics or on the battlefield but also on farms and plantations, in cities and towns. The work keeps expanding; at its heart is a data set of 3,400 "documented places where we've found slavery changing in some way during the war years," Mr. Nesbit says.

Presenting those data as different, manipulable layers provides "a much richer picture of how emancipation works," he says. "It did not run in one direction. It looked very different at the level of the individual than it did to the nation as a whole. We wanted to be able to build a map that reflected this complexity."

Unlike Valley, which is more self-contained, the site makes other kinds of connections as well. It points users to relevant digital-humanities sites elsewhere, as long as those sites are "robust and mature" enough to be reliable, Mr. Nesbit says, invoking the need for good digital stewardship.

The Visualizing Emancipation site wouldn't exist without precedents like Valley of the Shadow, according to Mr. Nelson. But the field has only begun to explore the kinds of fresh analyses that digital approaches have put within humanists' reach.

"That's probably one of the modest disappointments of digital humanities 20 years into this enterprise—that it hasn't spawned more broad scholarship," Mr. Nelson says. "The challenge and the opportunity for the digital humanities is to start making arguments and producing interpretations that are going to be of interest to people who are not necessarily invested in the digital humanities as an enterprise."