24 Αυγούστου 2014

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΤΑΒΜ "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες", 2014-2015
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε μια από τις τέσσερις (4) ακόλουθες κατευθύνσεις :
1. Αρχειονομία
2. Βιβλιοθηκονομία
3. Μουσειολογία
4. Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας
 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014 σε δύο θεματικές περιοχές ανά κατεύθυνση

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2014

περισσότερα εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: