22 Δεκεμβρίου 2014

1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λαμία)
αιτήσιες μέχρι 30-12-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: