7 Σεπτεμβρίου 2014

NMC Horizon Report: 2014 Library EditionΤο NMC Horizon Report: 2014 Library Edition,εξετάζει τις βασικές τάσεις, τις σημαντικές προκλήσεις, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο. Ενώ υπάρχουν πολλοί περιφερειακοί παράγοντες που επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες, υπάρχουν επίσης ζητήματα που υπερβαίνουν τα τοπικά σύνορα; Αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που αποτέλεσαν αφετηρία για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης. Το NMC Horizon Report: 2014 Library Edition  αποτελεί προϊόν συνεργασίας των NMC (New Media Consortium), University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover, and ETH-Bibliothek Zurich. Για τη σύνταξη της έκθεσης συγκλίθηκε ένα διεθνές σώμα εμπειρογνωμόνων στους τομείς των βιβλιοθηκών, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, και σε άλλους τομείς συγκλήθηκε.

πλήρες κείμενο εδώ

Table of Contents:

-Trends Accelerating Technology Adoption in Academic and Research Libraries

- Fast Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries over the next one to two years

- Increasing Focus on Research Data Management for Publications

- Prioritization of Mobile Content and Delivery

- Mid-Range Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries within three to five years

- Evolving Nature of the Scholarly Record

- Increasing Accessibility of Research Content
 

- Long-Range Trends: Driving technology adoption in academic and research libraries in five or more years

- Continual Progress in Technology, Standards, and Infrastructure


- Rise of New Forms of Multidisciplinary Research


- Challenges Impeding Technology Adoption in Academic and Research Libraries


- Solvable Challenges: Those that we understand and know how to solve

- Embedding Academic and Research Libraries in the Curriculum

- Rethinking the Roles and Skills of Librarians

- Difficult Challenges: Those that we understand but for which solutions are elusive

- Capturing and Archiving the Digital Outputs of Research as Collection Material

- Competition from Alternative Avenues of Discovery

- Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

- Embracing the Need for Radical Change

- Maintaining Ongoing Integration, Interoperability, and Collaborative Projects

- Important Developments in Technology for Academic and Research Libraries

- Time to Adoption Horizon: One Year or Less

- Electronic Publishing

- Mobile Apps

- Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

- Bibliometrics and Citation Technologies

- Open Content

- Time to Adoption Horizon: Four to Five Years

- The Internet of Things

- Semantic Web and Linked Data


- The 2014 NMC Horizon Project Library Expert Panel
 

- Endnotes and Links

Δεν υπάρχουν σχόλια: