10 Οκτωβρίου 2014

2 Θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων στο ΕΚΤΤο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» για τις παρακάτω ειδικότητες:

    1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος
    1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος/Μουσειολόγος
    2 ΠΕ Πληροφορικοί/Μηχανικοί Η/Υ
    1 ΠΕ Επικοινωνιολόγος

Λήξη: 22/10/2014περισσότερα εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: