4 Δεκεμβρίου 2008

Ψηφιοποίηση των ελληνικών "Επικαίρων"

 
Το έργο της ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου των Επικαίρων παρουσίασε το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ιστορικές στιγμές της Ελλάδας, όπως καταγράφηκαν στον φακό της κάμερας περνούν στην ψηφιακή εποχή με ένα πρόγραμμα μεταφοράς των ευαίσθητων φιλμ σε διάφορες μορφές του ψηφιακού format.  

Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι όλο αυτό το υλικό, περίπου 1.120 χιλιόμετρα φιλμ θα είναι σταδιακά διαθέσιμο και προσβάσιμο σε ιστοσελίδα του ΕΟΑ από τον Ιανουάριο. Στο έργο της ψηφιοποίησης, που χρειάστηκε 16 μήνες για να ολοκληρωθεί, πέρασαν σε ψηφιακή μορφή 4.300 ταινίες επικαίρων, διάρκειας 5-15 λεπτών. Τα πρωτότυπα φιλμ φυλάσσονται πλέον, ώστε να μην υποστούν επιπλέον φθορά. Στην ιστοσελίδα που δημιουργείται, ώστε να είναι επισκέψιμη από το κοινό, έχει γίνει αρχειοθέτηση του υλικού με περίπου 250 πεδία αναζήτησης. Ολόκληρο το υλικό έχει μεταγραφεί σε τρεις διαφορετικές μορφές ποιότητας ψηφιακού format, standard definition, 2K και 4Κ, ανάλογα με τη σημασία, που κρίθηκε ότι έχει το περιεχόμενο των επικαίρων.  

Στην ιστοσελίδα, το οπτικό υλικό θα παρουσιάζεται με την εύχρηστη και δημοφιλή μορφή του flash. Στους επόμενους στόχους του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου είναι να δημιουργηθεί Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Ψηφιοποίησης. Θυμίζουμε ότι το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, δημιουργήθηκε στις αρχές του 2006, με το Νόμο 3444/ ΦΕΚ 46 Α’, 02.03.2006, όπου αποφασίστηκε «η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο» (ΕΟΑ), το οποίο θα λειτουργεί ως εθνική αρχειοθήκη οπτικοακουστικού και ψηφιακού περιεχομένου». 

  Η αποστολή του ΕΟΑ είναι η αέναη διατήρηση οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, με σκοπό να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στη διαμορφούμενη και εξελισσόμενη περιουσία και κληρονομιά της χώρας στον οπτικοακουστικό και πρωτογενώς ψηφιακό τομέα, για κάθε νόμιμη χρήση.  

Το ΕΟΑ θα καλύπτει τη συλλογή, αρχειοθέτηση, φύλαξη, διαχείριση, συντήρηση, επεξεργασία, παροχή πρόσβασης και αξιοποίηση οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού με ενημερωτικό-ειδησεογραφικό, ιστορικό-πολιτικό και εν γένει κοινωνικό πολιτισμικό περιεχόμενο σχετικό με την Ελλάδα και τον ελληνισμό, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύσταση του ΕΟΑ έρχεται να καλύψει ένα προφανές κενό στον τομέα των οπτικοακουστικών αρχείων στη χώρα μας. 

πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή 04-12-2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: