18 Μαΐου 2010

Προστασία Ψηφιακών Πνευματικών Δικαιωμάτων – Η συνεισφορά του οργανισμού Creative Commons


του κ. Μαρίνου Ι. Παύλου
(πτυχιακή εργασία)


Η παρούσα εργασία μελετά τον όρο «προστασία των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων». Εξηγεί την σημασία του, διαπραγματεύεται την ανάγκη ύπαρξής του και εντοπίζει όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες γύρο από αυτόν. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι και τεχνικές προστασίας των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τους χώρους εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Αφού γίνεται μια αναφορά στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία τόσο σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε τοπικό (Ελλάδα και Κύπρος), παρατίθενται όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται γύρο από την προστασία, προώθηση ή απόρριψη των ψηφιακών
πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτενής αναφορά και «γνωριμία» γίνεται με τον οργανισμό «Creative Commons» και την δραστηριοποίηση του από το 2007 και στην Ελλάδα. Αναλυέται η πολιτική του, οι ιδέες του, ο τρόπος δράσης του, και πώς, μέσα από τη διαφορετικότητά του από τους άλλους οργανισμούς, προτείνει αλλά και προσφέρει λύσεις στα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την προστασία των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων. Λύσεις που τόσο οι ισχύουσες τεχνικές, η νομοθεσία όσο και οι υπόλοιποι οργανισμοί αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν. Τέλος, η εργασία προσεγγίζει τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα καταλήγοντας σε σχετικά συμπεράσματα και προτείνει λύσεις σχετικά με την στάση που πρέπει κανείς να τηρεί απέναντι στην προστασία -ή μη- των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων.

το πλήρες κείμενο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: