7 Ιουνίου 2010

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώναΟ ηλεκτρονικός κατάλογος της ελληνικής αναδρομικής εθνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, τον οποίο συγκροτούσαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο Φίλιππος Ηλιού και η Πόπη Πολέμη, επεξεργασμένος, διατίθεται on-line μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Πρόκειται για την πρώτη συνολική "κατάθεση δελτίων" σε ηλεκτρονική μορφή ενός έργου εν τω γίγνεσθαι, για την πρώτη κωδικοποίηση και συνοπτική παρουσίαση όσων συναφών στοιχείων έχουν συγκεντρωθεί στο Βιβλιολογικό Εργαστήρι "Φίλιππος Ηλιού".

Έργο συλλογικό, όπως κάθε βιβλιογραφία μεγάλης πνοής, η Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα στηρίζεται ασφαλώς στη μακρά προεργασία επιφανών ερευνητών και αφανών βιβλιογράγων. Θεμέλιος λίθος στάθηκε η τρίτομη "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863" των Δ. Γκίνη και Β. Μέξα (Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1937-1957), σε συνδιασμό με τις αλλεπάλληλες σειρές προσθηκών για την ίδια περίοδο από τον Κ.Θ. Δημαρά, τα Τετράδια Εργασίας του Κέντρου Νεολληνικών Ερευνών του ΕΙΕ.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος περιέχει όλα τα βιβλιογραφημένα ελληνικά φυλλάδια και βιβλία -πλήν μονόφυλλων, δίφυλλών και χαρτών- ή με άλλα λόγια, όλα τα βιβλιογραφημένα αυτελή έντυπα, σε ελληνική γλώσσα, που απευθύνονται σε ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό. Έχουν συγκροτηθεί:
- για την περίοδο 1833-1863, με βάση τον πρώτο τόμο της "Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αι." του Φ. Ηλιού και τον δεύτερο τόμο.
- για την περίοδο 1833-1863, με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 των . Γκίνη και Β. Μέξα, καθώς και τις συστηματικές σειρές προσθηκών που ακολούθησαν, εμπλουτισμένα με πρόσθετα στοιχεία.
- για την περίοδο 1864-1900, με βάση την την Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900 των Φ. Ηλιού και Π. Πολέμη
- με νέες προσθήκες για όλες τις περιόδους που έχουν συσσωρευτεί στο Βιβλιολογικό Εργαστήρι

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την ελεύθερη αναζήτηση στο σύνολο των πληροφοριών, είτε με συνδυστική αναζήτηση. Οι 45.000 εγγραφές συνοδεύονται από την ένδειξη των βιβλιογραφικών πηγών, καθώς και του συνόλου των ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν εντοπιστεί αντίτυπα του κάθε εντύπου (εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα σε εκατοντάδες βιβλιοθήκες). Επιπλέον δίνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (ένδειξη ΨΗΦ), των βιβλιογραφούμενων εντύπων, που έχουν ψηφιοποιηθεί από άλλους φορείς και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τέλος παρέχεται ευρετήριο συντομογραφιών των πηγών και των βιβλιοθηκών που έχουν αποδελτιωθεί, καθώς και ευρετήριο συγγραφέων, μεταφραστών, φιλολογικών εκδοτών, ενώ προβλέπεται ευρετήριο θεματικών όρων.

Δημιουργοί: Φίλιππος Ηλιού - Πόπη Πολέμη
Επιστημονικοί συνεργάτες: Αναστασία Μυλωνοπούλου - Ειρήνη Ριζάκη
Ηλεκτρονική σχεδίαση: Infolib

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: