26 Σεπτεμβρίου 2010

Μοντελοποίηση, Πρακτικές και Διαλειτουργικότητα στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και τα Ψηφιακά Αποθετήρια


Σεμινάριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα από 3-8/10/2010, με αντικείμενο την "Μοντελοποίηση, Πρακτικές και Διαλειτουργικότητα στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και τα Ψηφιακά Αποθετήρια = Digital Libraries and Digital Repositories: Modelling, Best Practices & Interoperability", στα πλαίσια δράσεων του DL.org

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εκδήλωσης:

This one-week intensive school comprises  nine half-day sessions. Established lecturers  each lead a session and most of them are on-site throughout the week for further discussion. All morning and afternoon session timings include 30 minutes for coffee or tea breaks.

Hands-on sessions take place every day. At the end of the week the learning experience will be reinforced by the report of a testimonial for each group across the six domains and the presentations on digital libraries and digital repositories as well as interoperability challenges.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα:

Sunday 3 October 2010
18:30: Overview of the Autumn School and Introduction to the Lecturers
19:30: Welcome  Reception

Monday 4 October 2010
09:00 - 12:45: Introduction to DL.org, digital library modelling and the DELOS DL Reference Model, Donatella Castelli, Yannis Ioannidis and Seamus Ross
14:00 - 17:30: Interoperability challenges for digital libraries, Yannis Ioannidis & Seamus Ross

Tuesday 5 October 2010
09:00 - 12:45: Content domain, Leonardo Candela & Paolo Manghi
14:00 - 17:30: Functionality domain, Carlo Meghini & George Athanasopoulos

Wednesday 6 October 2010
09:00 - 12:45: Policy domain, Kevin Ashley & Perla Innocenti
14:00 - 15:30: Architecture domain, Pasquale Pagano (TBC)
16:00 - 17:30: DL project demo showcase

Thursday 7 October 2010
09:00 - 12:45: User Domain, Yannis Ioannidis & Akrivi Katifori
14:00 - 17:30: Quality domain, Nicola Ferro & Giuseppina Vullo
18:00 - 22.00: Social Evening, including dinner

Friday 8 October 2010
09:00 - 12:45: Student Group Presentations & Outcomes Wrap-up with Minute Madness. Closing of the Autumn School

Διευκρινίζουμε ότι:
For those who register before 10 September 2010, registration fees are 250 Euros. Registration fees for those who register after 10 September 2010 will be 350 Euros.

Δεν υπάρχουν σχόλια: