14 Οκτωβρίου 2010

Teleterm: Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων


  Η Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM είναι τετράγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και δημιουργήθηκε το 1990 από τον Υπεύθυνο της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), Κώστα Βαλεοντή, ως βάση δεδομένων dBASE III-Plus, ενώ το 1999 μετετράπη, από τον ίδιο, σε Βάση Δεδομένων MS Access 97 και σήμερα είναι Βάση Δεδομένων MS Access 2000.

Από το 1996 και μετά στην προετοιμασία των όρων για την εισαγωγή τους στη Βάση έχουν συμβάλει - και συμβάλλουν ουσιαστικά - στελέχη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και του Ελληνικού Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα η Υπηρεσία αυτή είναι η Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών.

Η Βάση TELETERM σήμερα περιέχει περίπου 115.000 αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών όρων, περίπου 3.900 αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών-γαλλικών, 3.000 αντιστοιχίες ελληνικών-αγγλικών-γερμανικών όρων και 12.600 αρκτικόλεξα, ακρώνυμα και άλλες συντομογραφίες.

Η πρόσβαση και αναδίφηση στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ, με σκοπό να προωθήσει τη χρήση σύγχρονων ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων από κάθε ενδιαφερόμενο τόσο μέσα στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών όσο και ευρύτερα έξω από αυτόν, δεδομένης της σημερινής έντασης και έκτασης ανάπτυξης του τομέα αυτού στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε την ύπαρξη και λειτουργία του "Γλωσσάρι Νέων Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκες"

1 σχόλιο:

A.I. είπε...

Προς ενημέρωση μας
υπάρχει και η ΕΛΕΤΟ http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm