22 Φεβρουαρίου 2012

Βιβλιοθήκη & Αρχεία Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου ΠειραιώςΒιβλιοθήκη


Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς είναι προσανατολισμένη στην απόκτηση βιβλιογραφικών πηγών συναφών με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Π.Ι.Ο.Π. επικεντρώνονται στην ανάδειξη της ιστορίας της τεχνολογίας και της προβιομηχανικής αρχαιολογίας μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας του Δικτύου Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, καθώς και αντίστοιχης εκδοτικής δραστηριότητας.Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος χωρίζεται σε δύο τμήματα, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της: α) το Κεντρικό Τμήμα και β) την Ειδική βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας του Ιστορικού Αρχείου, αριθμώντας συνολικά περίπου 15.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων.


Το Κεντρικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης (Αγγέλου Γέροντα 6 10558 Αθήνα, τηλ. 2103216352) αριθμεί περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων, περιοδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε θέματα βιομηχανικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, ιστορίας της τεχνολογίας και διαφόρων κλάδων παραγωγής, λαογραφίας και υλικού πολιτισμού, εθνολογίας και ανθρωπολογίας, οικονομικής ιστορίας καθώς και νέων τεχνολογιών στην έρευνα γύρω από τον πολιτισμό. Συγκεντρώνεται, επίσης, σειρά εκπαιδευτικού υλικού που αφορά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Στο Αναγνωστήριο του Κεντρικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμες από την επιστημονική κοινότητα ηλεκτρονικές βάσεις στις οποίες έχουν στεγαστεί πρωτογενή δεδομένα ως αποτέλεσμα των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει το Ίδρυμα.Η Ειδική Bιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου (Σαλαμίνος 72-74, 17675 Καλλιθέα Αθήνα, τηλ. 2109571305) περιέχει σημαντικό υλικό που προήλθε από τις βιβλιοθήκες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ), του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΟΒΑ), της ΕΤΒΑbank και της Τράπεζας Χίου. Αριθμεί σήμερα περίπου 10.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων, που αφορούν στη βιομηχανία, ιστορία, οικονομία, τραπεζική, τεχνολογία και δίκαιο. Με στόχο την παροχή πληροφόρησης και την στήριξη των ερευνητικών δυνατοτήτων των χρηστών της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου, η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους οικονομικής ιστορίας, ιστορίας τραπεζών και επιχειρήσεων και το εξειδικευμένο προσωπικό της διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες για την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Η Βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη με το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6. Τα βιβλία ταξινομούνται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα DEWEY και καταλογογραφούνται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης AACR2. Είναι δυνατή η αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών στο υλικό της συλλογής της βιβλιοθήκης μέσω ΟΡΑC μέσω του περιβάλλοντος πηγών πρόσβασης Αργώ, του ΕΚΤ. Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό τις εργάσιμες ημέρες από 10.00-17.00. Δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες και την περίοδο 1-31 Αυγούστου παραμένει κλειστή. 

Ιστορικό Αρχείο

Η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του ΠIΟΠ έχει αναλάβει τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην έρευνα του ιστορικού αρχειακού υλικού του Ομίλου, με στόχο την διάσωση της ιστορικής μνήμης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 
Οι συλλογές του Ιστορικού Αρχείου τεκμηριώνουν την ιστορία των τραπεζών του Ομίλου, των φορέων ή ιδιωτών που συνδέθηκαν άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από τις Τράπεζες του Ομίλου ή περιήλθαν σε αυτές.Ο αρχικός πυρήνας των Συλλογών της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου συγκροτήθηκε από το αρχείο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), καθώς και από τα αρχεία του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (Ο.Τ.Π), του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΟΒΑ), από τη συγχώνευση των οποίων προήλθε η ΕΤΒΑ.
Με την παραλαβή των αρχείων των εταιρειών συμμετοχής της ΕΤΒΑ, αλλά και με την ένταξη της Τράπεζας στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, το Ιστορικό Αρχείο εμπλουτίστηκε με νέα σημαντικά αρχεία του Ομίλου. Το αρχειακό υλικό αναπτύσσεται διαρκώς με νέες συλλογές και δωρεές και η διαχείρισή του ακολουθεί τα διεθνή αρχειονομικά πρότυπα.
Στις συλλογές της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ιστορικά τεκμήρια από τα Αρχεία:


CANDIA ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, GRECIAN MARBLES (MARMOR) LIMITED, ΑΛΦΑ ΑΒΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,ΑΣΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΒΕΛΕΚΤΡΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ(ΓΕΜΕΕ ΑΕ), ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΕΛΣΥΠ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ (ΕΛΒΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΕ (ΕΒΙΑΜ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΕ (ΕΕΕΧ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
(ΕΛΕΤΚΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ(ΕΤΒΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΑΜΒΕ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΒΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΚΕΔ), ΚΩΝΣΤΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΚΑΙ ΣΤΕΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΩΜΙΤΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ(ΟΒΑ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
(πρώην ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) (ΟΤΠ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΟΧΟΑ), ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΔΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ, ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ ΑΦΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΕΙΟ, ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΨ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ, ΩΜΕΓΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Απο τα παραπάνω Αρχεία έχουν ψηφιοποιηθεί το Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ), των φορέων που διαχειρίστηκαν τα βιομηχανικά και γεωργικά δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της αμερικανικής βοήθειας για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ανασυγκρότηση. Πρόσβαση στο υλικό αυτό εδώ και στο Piop collections


Φωτογραφικό ΑρχείοΤο Φωτογραφικό Αρχείο διαχειρίζεται το φωτογραφικό-αρχειακό υλικό που παράγεται και χρησιμοποιείται στα ερευνητικά προγράμματα, τις εκδοτικές δραστηριότητες, τις επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και τις θεματικές ενότητες στους εκθεσιακούς χώρους του Δικτύου Μουσείων του Ιδρύματος. Περιλαμβάνει ποικιλία υποστρωμάτων και οι θεματικές του ενότητες αφορούν συνολικά στην παραδοσιακή τεχνολογία και τη βιομηχανική κληρονομιά: Η σηροτροφία, η ελαιοκομία, η αρχιτεκτονική, οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις, τα αρωματικά φυτά, η βυρσοδεψία, η καλαθοπλεκτική, η μεταλλοτεχνία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, είναι μερικά από τα θέματα για τα οποία υπάρχει διαθέσιμο πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 


Ταυτόχρονα το Φωτογραφικό Αρχείο έχει υιοθετήσει τεχνολογίες για την αποδοτική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος, με έμφαση στην διαχείριση, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των αρχειακών, μουσειακών και βιβλιακών συλλογών του. Πρόσβαση στις ψηφιοποιημένες φωτογραφικές συλλογές του Ιδρύματος μέσα από τη μηχανή αναζήτησης Piop collections ή την Europeana.


Επίσης:


Δίκτυο Μουσείων Ιδρύματος


Ερευνητικά Προγράμματα του Ιδρύματος


Εκδόσεις του Ιδρύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: