12 Αυγούστου 2012

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού


H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.

Τα λήμματα που περιλαμβάνονται στις επιμέρους εγκυκλοπαίδειες καλύπτουν τη δράση του Ελληνισμού και αξιοποιούν τα πορίσματα της τρέχουσας έρευνας στους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, καθώς και πληροφορίες από αρχειακό υλικό και αρχαιολογικές ανασκαφές.

Η ηλεκτρονική μορφή της ΕΜΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών τεχνολογιών ως προς τη δόμηση και τη διαχείριση του μεγάλου όγκου κειμενικού και οπτικοακουστικού υλικού.

Η διάθεση του έργου μέσω του Διαδικτύου με ελεύθερη πρόσβαση.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών συγκέντρωσης, οργάνωσης και διάθεσης πολιτισμικού περιεχομένου αποτελούν ένα σημαντικό διεπιστημονικό ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΜΕ ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται εσωτερικά από το ΙΜΕ (ιστορικοί, αρχαιολόγοι, τεκμηριωτές, βιβλιοθηκονόμοι, επιμελητές, μεταφραστές, επιστήμονες πληροφορικής) όσο και μεγάλου αριθμού επιστημόνων που απασχολούνται σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς (δάσκαλοι, καθηγητές, επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, μουσειολόγοι, μουσειοπαιδαγωγοί κλπ.). 

Η ΕΜΕ είναι πρωτότυπη στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία. Ενσωματώνει ένα σύνολο έργων σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά αρχεία κειμένων, ήχου και εικόνας, πολυμεσικές εφαρμογές, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους παροχής υπηρεσιών έρευνας και πληροφορίας). Η δομή του έργου ορίζεται σε πρώτη φάση από τους εξής κύριους άξονες:
    - Βάση λημμάτων, όπου οργανώνεται και παρουσιάζεται η ιστορική και πολιτισμική πληροφορία σε μορφή εγκυκλοπαιδικών λημμάτων που συνοδεύονται από φωτογραφικό τεκμηριωτικό υλικό.                                                       - Oπτικοακουστικές εφαρμογές, όπου η πληροφορία που εμφανίζεται στα λήμματα συμπληρώνεται με οπτικοποίηση ιστορικών γεγονότων, διαδικασιών και φαινομένων, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ψηφιακά μοντέλα πόλεων, μουσική και βίντεο.
    - Βιβλιογραφική βάση, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο της βιβλιογραφίας των λημμάτων και σταδιακά θα εμπλουτίζεται ανεξάρτητα των λημμάτων.
    - Ιστορικός άτλας, όπου οργανώνεται και παρουσιάζεται χωρική και χρονική πληροφορία σε μορφή χαρτών, εμπλουτισμένη με ιστορική και οπτικοακουστική πληροφορία.
Τεχνικά το έργο προϋποθέτει σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων ικανών να περιλάβουν τόσο την ίδια την πληροφορία όσο και τα δεδομένα τύπου (metadata) της πληροφορίας, καθώς και «έξυπνα» user interfaces που από τη μία θα υποστηρίζουν τους ιστορικούς, αρχιτέκτονες, τεκμηριωτές, επιμελητές κ.ά.  στην παραγωγή, τον έλεγχο και την ενσωμάτωση περιεχομένου και από την άλλη θα παρέχουν στο κοινό εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης και αναζήτησης σε όλο το φάσμα της πληροφορίας.
Η παρεχόμενη πληροφορία οργανώνεται σε πολλά επίπεδα (κείμενα, υποσημειώσεις, χρονολόγια, γλωσσάρια, περιλήψεις λημμάτων, βιβλιογραφία, τεκμηρίωση, λεζάντες εικονικού υλικού) και είδη (κείμενο, στατική και κινούμενη εικόνα, ήχος) με πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας πολυμέσων και ανεπτυγμένη διαδραστικότητα.

Η Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού απευθύνεται στο ευρύ κοινό με έμφαση στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές κοινότητες. Η δυνατότητα της ΕΜΕ να προσεγγίσει αυτό το ευρύ φάσμα ανθρώπων στηρίζεται στην επεξεργασία διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας και ανάλυσης, καθένα εκ των οποίων μπορεί να εξυπηρετεί τις γνωστικές ανάγκες χρηστών με διαφορετικό βάθος ενδιαφερόντων.


Υ.Γ. περιηγηθείτε επίσης και στο e-history
Δεν υπάρχουν σχόλια: