29 Ιουνίου 2013

Το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα στον παγκόσμιο ιστό: Διαδικτυακοί χάρτες για την ελληνική αρχαιολογική κληρονομιά
Μεταπτυχιακή Εργασία της κα Καραντώνη Μαρία
στα πλαίσια του
μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
"Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου"
 του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
του ΑΠΘ
Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της αρχαιολογίας εδώ και μερικές δεκαετίες διεθνώς και η κοινότητα των αρχαιολόγων έχει πλέον συνειδητοποιήσει την χρησιμότητά τους και έχει προχωρήσει στην αξιοποίησή τους, σταδιακά και στη χώρα μας. Τα παραδείγματα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από την ελληνική αρχαιολογική κοινότητα αυξάνονται διαρκώς και απευθύνονται τόσο στους ειδικούς (δηλ. τους αρχαιολόγους) για τη διαχείριση των ανασκαφικών ευρημάτων, όσο και στο ευρύ κοινό για την προβολή των αγαθών της αρχαιολογικής και ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη στις ίδιες τις ψηφιακές τεχνολογίες έχει σαν αποτέλεσμα την προσφορά όλο και ευρύτερων δυνατοτήτων για την διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου -χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διαδίκτυο, που αποτελεί συνδυασμό εξελιγμένου τεχνολογικά αλλά και δημοφιλούς σύγχρονου μέσου. Στο πνεύμα αυτό, δύο βασικοί στόχοι του ΥΠΠΟΤ είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και ειδικότερα η ενθάρρυνση ανάπτυξης πολιτιστικών διαδικτυακών ιστοχώρων, στους οποίους θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης οι πολίτες για πληροφόρηση, εκπαίδευση, μετάδοση της γνώσης και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Καθώς η αρχαιολογική πληροφορία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον γεωγραφικό χώρο και συνακόλουθα με την χαρτογραφία, η δημιουργία διαδικτυακών χαρτών με αρχαιολογική θεματολογία αποτελεί ζητούμενο. Και με δεδομένη την εξοικείωση των πολιτών με το ψηφιακό περιβάλλον του Google Earth, το τελευταίο δημιουργεί ένα ενδιαφέρον υπόβαθρο χαρτογράφησης για το ευρύ κοινό, κρίνοντας και από την διεθνή πρακτική. Η σχετική τεχνολογία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν χαρτογραφικά, προσθέτοντας νέα πεδία στην εφαρμοσμένη χαρτογραφική έρευνα. Στην εργασία επιχειρείται η δημιουργία θεματικών αρχαιολογικών χαρτών στο Google Earth με τη χρήση αρχείων KML και τεχνολογίας API. Το API (Application Programming Interface) είναι μια τεχνολογία, η οποία όταν συνοδεύει ένα λειτουργικό σύστημα, μια βιβλιοθήκη προγραμμάτων ή μια υπηρεσία επιτρέπει τη διαχείριση από αυτά αιτημάτων που υποβάλλουν άλλα προγράμματα ή εφαρμογές. Η Google, μέσω του Google Earth API, επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό να ανακτούν και να ενσωματώνουν το χαρτογραφικό περιεχόμενο που φιλοξενεί η βάση της. Το Google Earth API είναι σήμερα μια δωρεάν υπηρεσία και επιτρέπει την ενσωμάτωση και διαχείριση της βάσης του Google Earth σε σελίδες HTML με χρήση Javascripts. Η τεχνολογία αυτή οδηγεί στην υλοποίηση και ανάπτυξη των χαρτογραφικών mashups, που ενσωματώνουν χαρτογραφικό περιεχόμενο από απομακρυσμένες πηγές για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης υπηρεσίας. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος εξυπηρετητής χαρτών. Ειδικότερα, με χρήση της KML σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι εφικτή η δημιουργία θεματικών χαρτών που συνδυάζονται με την υπάρχουσα χαρτογραφική βάση της Google και μπορούν να περιλαμβάνουν σύνθετα θεματικά σύμβολα και γραφικά. Η εφαρμογή εδώ βασίζεται σε επεξεργασμένα αρχαιολογικά δεδομένα σωστικών ανασκαφών, τα οποία έχουν οργανωθεί σε βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες των αρχαιολογικών υπηρεσιών και με βάση τα πρότυπα που ακολουθούνται από τους αρχαιολόγους για την πλήρη περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και για να απεικονιστούν αυτά σε πολλαπλά επίπεδα λεπτομέρειας: από αυτό της μεμονωμένης ανασκαφής οικοπέδου μέχρι το σύνολο της περιοχής μελέτης, έκτασης δεκάδων τετρ. χιλιομέτρων. 

το πλήρες κείμενο εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: