28 Δεκεμβρίου 2013

Ανιχνεύοντας τα αρχεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
άρθρο της κας Μ. Σερβού στο περιοδικό Μνήμων τ. 16 (1994)Το Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων Αθηνών το υ Ι.Κ.Α., της οδού Νικηφόρου 16, ζητούσε για πρώτη φορά από την σύσταση του το 1965 την έγκριση των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την εκκαθάριση αρχειακού υλικού. Αφορμή, η αποσυμφόρηση χώρων του Υποκαταστήματος για την εγκατάσταση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. Στην επισήμανση που ακολούθησε η υπεύθυνη για την εκκαθάριση επιτροπή τοποθέτησε τα χρονολογικά όρια του αρχείου στην εικοσαετία 1970 - 1990 και το περιεχόμενο του, κυρίως, ως υπηρεσιακή αλληλογραφία με την Κεντρική Διοίκηση και με άλλους ασφαλιστικούς φορείς, διαβεβαιώνοντας μας για την περιορισμένη σημασία του.

Τα κλειδιά βρέθηκαν. Κατά μήκος των σκαλοπατιών βιβλία και φάκελλοι. Πρώτο υπόγειο, παλιά υλικά. Κατεβαίνουμε κι άλλο. Σάκκοι στοιβαγμένοι κάτω από την σκάλα.

το πλήρες άρθρο εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: