21 Φεβρουαρίου 2015

Ελληνική Μετάφραση - Προσαρμογή MARC 21
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει ελεύθερα τη μετάφραση και προσαρμογή του προτύπου καταλογογράφησης MARC21 στα Ελληνικά. Προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε από ομάδα βιβλιοθηκονόμων της Βιβλιοθήκης. Η εργασία αυτή έγινε με στόχο την υποστήριξη της καταλογογράφησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά διατίθεται προς μεταφόρτωση για μη εμπορική χρήση, από κάθε ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, όπως έχει ενημερώσει η δραστήρια βιβλιοθηκονομική ομάδα, κάθε Μάιο θα υπάρχει ενημέρωση με τις τυχόν αλλαγές, που κάνει κάθε Απρίλιο η Library of Congress. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και τη μετάφραση και προσαρμογή του MARC 21 Format for Authority Data.

 

Ελληνική Μετάφραση - Προσαρμογή MARC 21

Δεν υπάρχουν σχόλια: