8 Σεπτεμβρίου 2016

Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο Uninettuno
Το Διεθνές ΤηλεματικόΠανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι ένα εξ’αποστάσεως Πανεπιστήμιο χωρίς τοπικές αποστάσεις, πρόκειται για ένα από τα μοναδικά ιδρύματα που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση χωρίς χωρικούς, χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι αποστάσεις δεν αποτελούν πλέον κανένα εμπόδιο. Χάρη στη νέα τεχνολογία, η ανάπτυξη και η διάδοση της γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Λόγω του διεθνούς του χαρακτήρα προσφέρει τα προγράμματα του σε 6 διαφορετικές γλώσσες μία εκ των οποίων είναι και τα ελληνικά.
Το Πανεπιστήμιο έχει την έγκριση να απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι είναι νομικά αναγνωρίσιμοι στην Ιταλία και στο εξωτερικό (για την Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο  από τον ΔΟΑΤΑΠ ως Ομοταγούς προς τα Ελληνικά ΑΕΙ) και σχετίζονται: με προπτυχιακές σπουδές, εξειδικευμένες σπουδές, μεταπτυχιακούς τίτλους και με διδακτορικά.
Tο Τηλεματικό Πανεπιστήμιο έχει σήμερα έξι σχολές και προσφέρει σπουδές προπτυχιακού επιπέδου σε Οικονομικά, Νομικές Επιστήμες (εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση επιχειρήσεων), Μηχανολογία, Ψυχολογία, Φιλολογία και Επιστήμη της Επικοινωνίας.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 οι σπουδές προπτυχιακού επιπέδου στη Φιλολογία δίνει τα ακόλουθα τμήματα:
4.       Regulations of the Study Course (italian)
Τα δίδακτρά του (για πτυχίο τριών ετών) δεν ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ ανά έτος - δηλαδή 6.000 ευρώ για όλο το πτυχίο -, με τα μεταπτυχιακά του κατά μέσο όρο να μην ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ συνολικά.
Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2011 Σύλλογος Αποφοίτων ο οποίος μετά από εκλογές που διενεργήθηκαν, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/pages/UTIU-Hellenic-Alumni/106865762736318
Πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης – Τεχνολογικό Πόλο του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο τηλ . 2107228678, fax: 2169001457 και email: info@cie.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: