23 Νοεμβρίου 2008

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πληροφορειακή Παιδεία
Εισαγωγή Καθώς η έρευνα και η εκπαίδευση βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε παγκόσμια δίκτυα για τη δημιουργία, την αποθήκευση και κυρίως τη διάδοση της γνώσης, η ανάγκη για την ανάπτυξη πληροφοριακά εκπαιδευμένων ατόμων γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή, κυρίως μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι σπουδαστές δε διαθέτουν συνήθως τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ραγδαίες εξελίξεις, ενώ το διδακτικό προσωπικό έχει ανάγκη από διαρκή επιμορφωτικά προγράμματα, προκειμένου να είναι σε θέση να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών για αποτελεσματικότερη μάθηση. Η διαμόρφωση, λοιπόν, του γενικότερου πληροφοριακού «γίγνεσθαι» παρέχει την ευκαιρία στους βιβλιοθηκονόμους-επιστήμονες της πληροφόρησης να αποτελέσουν σημαντικό συνδετικό κρίκο στην εξέλιξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών βασιζόμενων στην έννοια της «πληροφοριακής παιδείας». Πληροφορειακή Παιδεία και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Πανωραία, Γαϊτάνου, Ρουγγέρη, Δομηνίκη-Μαρκησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: