12 Μαΐου 2009

Μηχανή αναζήτησης Hakia & Βιβλιοθηκονόμοι

 
Η μηχανή αναζήτησης Hakia είναι μια σημασιολογική μηχανή (semantic), δηλ. χρησιμοποιεί μια σημασιολογική προσέγγιση για να καθορίσει εάν οι λέξεις κλειδιά τις αναζήτησης συσχετίζονται με ένα webpage ακόμα κι αν οι λέξεις κλειδιά δεν υπάρχουν στο webpage. Σημασιολογική τεχνολογία αναζήτησης επιτρέπει την ακριβή ανάκτηση πληροφοριών μέσω μιας έννοιας. Η τεχνολογία είναι αποτελεσματική, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με στο δυναμικό περιεχόμενο.  

Η Hakia λοιπόν, τέλη Σεπτεμβρίου του 2008, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί με βιβλιοθηκονόμους και γενικότερα με επιστήμονες της επιστήμης με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, κυρίως σε ότι αφορά την ανάκτηση των προς αναζήτηση δεδομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται ήδη, καθώς έχει θέσει στις υπηρεσίες της εργαλεία όπως η Medical Library Association. Με την βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων η Hakia ελπίζει ότι θα μπορέσει να εστιάσει σε διευθύνσεις αξιόπιστων πηγών, η οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να επαληθεύονται μέσω του συστήματος QDEX (Quality Detection and Extraction)

Οι συμμετέχοντες βιβλιοθηκονόμοι στο πρόγραμμα δεν θα αμείβονται (αν και θα λαμβάνουν μικρά δώρα, όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, ως ένα είδος ανταπόδοσης για τη συμμετοχή). Μια διαδικασία που ενδεικτικά αναδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους απασχόλησης των σύγχρονων επιστημόνων της πληροφόρησης.  

σχετικές πηγές: Hakia Semantic Search Taps Librarians for More Credible Results Hakia - η σημασιολογική μηχανή αναζήτησης About Hakia

Δεν υπάρχουν σχόλια: