5 Δεκεμβρίου 2009

MICHAEL: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe

Η MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) αποτελεί μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων ευρωπαϊκών χωρών. Η πολύγλωσση βάση δεδομένων περιλαμβάνει:  
- Αναζήτηση σε βάση δεδομένων ψηφιακών πόρων.
- Άρθρα και ιστορίες χρηστών, που εξετάζουν τις διάφορες πτυχές της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το περιεχόμενο του MICHAEL.
- Πληροφορίες σχετικά με το έργο MICHAEL και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, καθώς και συνδέσμους σε χρήσιμο υλικό.

Το έργο MICHAEL ξεκίνησε ως μία συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, με σκοπό την επέκταση μιας πολιτιστικής διαδικτυακής πύλης που είχε δημιουργηθεί στη Γαλλία. Η συνέχειά του, το MICHAEL Plus περιέλαβε και την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. 

Το MICHAEL δίνει, ουσιαστικά, την ευκαιρία σε πολιτιστικούς φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, να προβάλλουν τις συλλογές τους σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση για όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στην Ελλάδα, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συγκεντρωτικού καταλόγου ψηφιακών συλλογών του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος, και στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η πλατφόρμα λογισμικού του MICHAEL απαρτίζεται από δύο υποσυστήματα, που λειτουργούν συνδυαστικά για να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και δημοσίευσης δεδομένων: - To υποσύστημα παραγωγής περιεχομένου επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να τροποποιούν, και να διαχειρίζονται εγγραφές, που περιγράφουν πτυχές της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω ενός απλού φυλλομετρητή Διαδικτύου (Web browser). Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία ισχυρή και ευέλικτη βάση δεδομένων XML, η οποία βασίζεται στο μοντέλο δεδομένων του MICHAEL.  

Το υποσύστημα δημοσίευσης περιεχομένου παρέχει τη διεπαφή που δίνει την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να αναζητούν την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά μέσω ενός φυλλομετρητή Διαδικτύου (Web browser). Το υποσύστημα χρησιμοποιεί μία ισχυρή μηχανή αναζήτησης και προβολής XML, η οποία μπορεί να παραμετροποιηθεί, ώστε οι συμμετέχουσες χώρες να μπορούν προσαρμόσουν τη διεπαφή ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τα δύο υποσυστήματα του MICHAEL λειτουργούν ως «αποθήκες δεδομένων», που εναρμονίζονται με το πρωτόκολλο OAI-PHM (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), καθιστώντας έτσι τα μεταδεδομένα διαθέσιμα σε δύο μορφότυπα, το πρότυπο Dublin Core και το μοντέλο δεδομένων MICHAEL. 

Οι εγγραφές από κατανεμημένες πηγές μπορούν να συγκεντρωθούν και να δημοσιευτούν μαζί. Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη MICHAEL θα χρησιμοποιήσει αυτά τα «εργαλεία συλλογής» για να συγκεντρώσει το περιεχόμενο από τις επιμέρους εθνικές διαδικτυακές πύλες MICHAEL. Το υποσύστημα δημοσίευσης περιεχομένου του MICHAEL περιλαμβάνει ένα REST API για την αναζήτηση και την ανάκτηση εγγραφών με χρήση απλών HTTP αιτήσεων και XML αποκρίσεων. Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν και σε άλλες υπηρεσίες παροχής πολιτιστικών πληροφοριών να ενσωματώσουν την υπηρεσία αναζήτησης του MICHAEL

Επιπλέον για τον σχεδιασμό και τη υλοποίηση του MICHAEL χρησιμοποίηθηκαν τα εργαλεία:  
- Μεταδεδομένα Dublin Core [Dublin Core Metadata Initiative Working Group on Collection Description]
- Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework - EIF)  
- Σχήμα Περιγραφής Συλλογής RSLP  
- Βιβλιογραφία για μεταδεδομένα από το UKOLN  
- NISO Framework of Guidance for Building Good Digital Collections] 
- Εθνική Οργάνωση Προτύπων Πληροφοριών (National Information Standards Organisation)
- JISC Information Environment Service Registry  
- Unesco

Σύσταση σχετικά με την Προώθηση και τη Χρήση της Πολυγλωσσίας και την Καθολική Πρόσβαση στον Κυβερνοχώρο 

σχετική βιβλιογραφία: 

Anna Christaki, Vassilis Tzouvaras, Antonella Fresa, Rossella Caffo, Pier Giacomo Sola, Stefanos Kollias: Achieving Interoperability in the MichaelPlus Project  

Antonella Fresa. MICHAEL: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe. Paper presented at EVA FLORENCE 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: