28 Απριλίου 2010

Το μηνολόγιο ενός βιβλιοθηκονόμου04-2006 

Αρχίζει επίσημα την λειτουργία της η World Digital Library04-2006 

Δημοσιεύτηκε το πρώτο τεύχος του on-line βιβλιοθηκονομικού περιοδικού Συνεργασία04-04-1994 

Εκδίδεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 560 με τίτλο "Τεκμηρίωση - Βιβλιογραφικές παραπομπές - Περιεχόμενα, μοφή και δομή"23-04-1926 

Ανοίγει τις πύλες της επίσημα η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: