23 Απριλίου 2010

A digital library, free to the world

Παρουσίαση του κ. Brewster Kahle για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τον Σεπτέμβριο του 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: