21 Οκτωβρίου 2011

Μικρές Ειδικές Βιβλιοθήκες : Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών


Στο Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ), στο Ρέθυμνο λειτουργεί εξειδικευμένη βιβλιοθήκη ισλαμικών και τουρκικών σπουδών, μοναδική στο είδος της και σε έκταση στην Ελλάδα. Βασικό τμήμα της αποτελεί η προσωπική βιβλιοθήκη του Victor Menage, συνταξιούχου καθηγητή της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με πολλές σπάνιες εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών τουρκολογικού ενδιαφέροντος.

Η βιβλιοθήκη χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την διετία 1996-1998 από το Πρόγραμμα Eνίσχυσης Bιβλιοθηκών Eρευνητικών Kέντρων EΠET II. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με δωρεές από την Eταιρεία Iστορικών Mελετών της Γένοβας, το Πανεπιστημιακό Iνστιτούτο Aνατολικών Σπουδών της Nάπολης, την Tουρκική Πρεσβεία της Aθήνας και το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

Επιπλέον περιλαμβάνει τεκμήρια εξειδικευμένα στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την ιταλική (κυρίως βενετσιάνικη και ρωμαϊκή) ζωγραφική του 16ου και την ισπανική τέχνη του 16ου-19ου αι., εμπλουτισμένη από μοναδικά περιοδικά στην Eυρώπη, τα οποία αγοράσθηκαν με χρηματοδότηση του Iδρύματος Λεβέντη, από δωρεές του Yπουργείου Πολιτισμού της Ισπανίας, την Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα καθώς και του Zentralinstitut του Mονάχου.
 Σε προκαταρκτικό στάδιο συγκρότησης, βρίσκεται τμήμα της βιβλιοθήκης εξειδικευμένο σε θέματα ιστορίας και μεθοδολογίας της αρχαιολογίας και αρχαιολογικής νομοθεσίας, έτσι ώστε το IMΣ να είναι σύντομα σε θέση να προσφέρει σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και άλλους ερευνητές (αρχαιολόγους, ιστορικούς, διπλωμάτες), τη δυνατότητα ενασχόλησης με παρόμοιου χαρακτήρα θέματα.

Τέλος, έπειτα από χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, η βιβλιοθήκη του ΙΜΣ απέκτησε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ερευνητών ψηφιακή συλλογή των οθωμανικών «Επετηρίδων» (σαλναμέδες) των βαλκανικών και νησιωτικών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για 87 σπάνιους τόμους του β΄ μισού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, οι οποίοι έχουν ψηφιοποιηθεί σε μορφή CD και DVD. Περιέχουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για τις επαρχίες της Αδριανούπολης, των Νήσων του Αιγαίου, της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων και του Μοναστηρίου. Οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν το υλικό χρησιμοποιώντας υπολογιστή που θέτει στη διάθεσή τους το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών.
    Salname-i vilayet-i Edirne, 28 τ., έτη Εγίρας 1287-1319 (1870-1903)
    Salname-i vilayet-i Bahr-i Sefid, 19 τ., έτη Εγίρας 1287-1321 (1870-1903)
    Salname-i vilayet-i Girid, 4 τ., έτη Εγίρας 1292-1310 (1875-1892)
    Salname-i vilayet-i Selanik, 19 τ., έτη Εγίρας 1287-1325 (1870-1907)
    Salname-i vilayet-i Yanya, 8 τ., έτη Εγίρας 1288-1319 (1871-1901)
    Salname-i vilayet-i Manastir, 9 τ., έτη Εγίρας 1292-1314 (1875-1896)

Συνοπτικά, ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΙΜΣ περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 5000 εγγραφές και είναι ενσωματωμένος και ως εκ τούτου προσπελάσιμος μέσα από το υποσύστημα OPAC (Online Public Access Catalog) του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης «ALEPH», το οποίο διαχειρίζεται και όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του συστήματος «ALEPH» περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν στο υλικό της βιβλιοθήκης του ΙΜΣ, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο υλικό της Βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας.

Πρόσβαση στο νέο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω του συστήματος ALEPH
Υ.Γ. Αποτέλεσμα της ευρύτερης δράσης του ΙΜΣ αποτελούν:
- το πρόγραμμα "Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές" (θα επανέλθουμε εκτενέστερα σε επόμενη ανάρτηση μας)Δεν υπάρχουν σχόλια: