29 Απριλίου 2012

DOAB: μια νέα υπηρεσία για μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης


πηγή: openaccess.gr 

Ο κατάλογος Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης (Directory of Open Access Books, DOAB ) είναι η νέα υπηρεσία για τις μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης που ανακοίνωσε ο OAPEN (Open Access Publishing in European Networks). 
 
Ο DOAB παρέχει ένα ευρετήριο για μονογραφίες και τόμους περιοδικών με επιστημονική αξιολόγηση που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης. Ο κατάλογος παρέχει συνδέσεις στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων, τον δικτυακό τόπο του εκδότη ή το αποθετήριο. Πρωταρχικός σκοπός για το DOAB είναι να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα, η  διαθεσιμότητα και η απήχηση των εκδόσεων στους ερευνητές, τους σπουδαστές και το ευρύ κοινό.
Η έναρξη του ευρετηρίου μόλις δημοσιοποιήθηκε και στην αρχική αυτή μορφή της υπηρεσίας, έχουν ενταχθεί μόλις πάνω απο 20 εκδότες με περισσότερα απο 750 βιβλία. Νέοι εκδότες και βιβλια θα προστεθούν μέσα στό επόμενο χρονικό διάστημα. Το Open Edition (www.openedition.org ), ένα portal με ανοικτές ηλεκτρονικές εκδόσεις στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, συμμετέχει επίσης στην πιλοτική εκδοχή του DOAB.

Ο OAPEN (www.oapen.org ) είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου Ανοικτής Πρόσβασης στα ακαδημαϊκά βιβλία στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Εδρεύει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Χάγης και έχει επίσης αναπτύξει τον κατάλογο των περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (DOAJ).

Πολλοί επιστημονικοί εκδότες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στην υπηρεσία, ανάμεσα τους μέλη του OAPEN όπως: Amsterdam University Press, Göttingen University Press, Open Book Publishers, Open Humanities Press, MPublishing και Athabasca University Press. Στο επόμενο διάστημα, οι επιστημονικοί εκδότες καλούνται να παρέχουν μεταδεδομένα βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στον DOAB. Το ευρετήριο είναι ανοικτό σε όλους τους ακαδημαϊκούς εκδότες και φιλοδοξεί να περιέχει όσο το δυνατό περισσότερα βιβλία γίνεται, με την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και διατίθενται σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης.

Σύνδεσμοι


Δεν υπάρχουν σχόλια: