3 Απριλίου 2013

Θέση εργασία για βιβλιοθηκονόμους (04-2013)Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκήρυξε 10 θέσεις εργασίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου". Συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Ιστορικός / αρχαιολόγος
5 ΠΕ Πληροφορικός / Μηχανικός Η/Υ
1 ΤΕ Γραφ. Τεχνών, Γραφιστικής
1 ΠΕ Οικονομολόγος / Διοίκηση Επιχειρήσεων
1 ΠΕ με εξειδίκευση σε αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και δημόσιους φορείς
 

1 ΠΕ - ΤΕ Ειδικός Επιστήμονας Πληροφόρησης 
κωδικος Θέσης: SaaS0134. Διάρκεια: 12 μήνες

Καταληκτική ημερομηνία: 15-04-2013


Η αναλυτική προκήρυξη εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: