10 Απριλίου 2008

Βάση Δεδομένων asas.gr

Το asas.gr, είναι μια ελεύθερη on-line βάση δεδομένων, ελληνικών και ξένων, ακρωνυμίων, συντομογραφιών, αρκτικόλεξων και συμβόλων, όλων των επιστημονικών κλάδων και επαγγελμάτων. Η ομάδα e-scriptorum είναι μια ανεξάρτητη ομάδα νέων βιβλιοθηκονόμων, με στόχο την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και ψηφιοποίησης αρχείων – βιβλιοθηκών, αλλά κυρίως την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληροφοριακών εργαλείων. Στη σύγχρονη εποχή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των υπολογιστών ενίσχυσε τη διάδοση των πληροφοριών, γεγονός που οδήγησε την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας στην αναθεώρηση βασικών αρχών, υπηρεσιών και εργαλείων της. Η ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η ομάδα e-scriptorum δραστηριοποιείται, θέλοντας να εξασφαλίσει σε βιβλιοθηκονόμους, χρήστες βιβλιοθηκών αλλά και ευρύτερα σε χρήστες του διαδικτύου, ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα, που βρίσκονται διασκορπισμένα, αφιλτράριστα και συχνά δυσπρόσιτα στο διαδίκτυο, στα ράφια των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Κύριο μέλημα των εργασιών της ομάδας e-scriptorum αποτελούν η ελευθερία στη διακίνηση – διαχείριση των πληροφοριών, καθώς επίσης και ο εύκολος, αποτελεσματικός και άμεσος εντοπισμός τους από τους χρήστες. Από τις πρώτες εργασίες της ομάδας e-scriptorum, η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων πληροφοριακών εργαλείων, αποτελεί η δημιουργία μιας πρωτότυπης on-line βάσης δεδομένων, όπου καταγράφονται συστηματικά ελληνικά και ξένα (που σχετίζονται με τα ελληνικά) ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα και σύμβολα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της χρήσης τους τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, για οικονομία χώρου και χρόνου. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο χρήσης τους χωρίς τη γνώση της πλήρους ανάπτυξής τους, λόγω της καθιέρωσής τους στη συντομευμένη τους μορφή. Μεγάλος αριθμός συντομογραφιών και ακρωνυμίων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο. Συνήθως, εντοπίζονται τυχαία, μέσα σε ηλεκτρονικά κείμενα και βιβλιογραφίες, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους χρονοβόρα διαδικασία, μέσω της οποίας δε διασφαλίζεται η ποιότητα της ανάκλησης των αποτελεσμάτων, π.χ. υπάρχουν πολλά ακρωνύμια που έχουν περισσότερες από μια επεξηγήσεις, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε χρήστης να χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να διασταυρώσει ποιο είναι το ακρωνύμιο, ή η συντομογραφία που αναζητά. Θέτοντας λοιπόν υπόψιν όλα τα παραπάνω, με κύριο στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τη συστηματική κάλυψη των αναγκών των ερευνητών, όλων των επιστημονικών κλάδων, η ομάδα e-scriptorum ανέπτυξε τη βάση δεδομένων asas.gr (http://www.asas.gr). Κινητήριος μοχλός των εργασιών της ομάδας ήταν και συνεχίζει να είναι η αναζήτηση λημμάτων σε όλο το εύρος των ελληνικών βιβλιογραφικών πηγών, στο σύνολο των επιστημονικών κλάδων και των επαγγελμάτων, είτε πρόκειται για μονογραφίες, είτε για άρθρα. Το υλικό συχνά προέρχεται από μέσα που συναντάμε στην καθημερινότητα π.χ. πινακίδες, αφίσες, συσκευασίες, εφημερίδες, διαδίκτυο κ.α. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού ακολουθεί η οργάνωση και η επεξεργασία του, ώσπου να φτάσει στην τελική μορφή παρουσίασης. Συγκεκριμένα κάθε συντομογραφία, ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο, ή, σύμβολο αποδίδεται με την επεξήγησή του και με μια σειρά θεμάτων, που προσδιορίζουν τον επιστημονικό χώρο, στους κόλπους του οποίου αναπτύχθηκε. Παράλληλα, έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης των εκάστοτε ελληνικών ακρωνυμίων με τα αντίστοιχα ξένα, καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στο διαδίκτυο των φορέων, από όπου προήλθαν. Τέλος, στην κατηγορία των συμβόλων καταγράφονται σύμβολα, που αποδίδονται τόσο με το ελληνικό αλφάβητο, όσο και με το λατινικό, ή το αγγλικό, τα οποία έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: