29 Οκτωβρίου 2009

ENTITLE Project

Το πρόγραμμα ENTITLE (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments), αναπτύχθηκε στα πλαίσια του "LLP KA4 Dissemination and Exploitation of Results", με στόχο να στηρίξει το έργο των δημοσίων βιβλιοθηκών της Ευρώπης, στην υποστήριξη της μάθησης για όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα. Επικεντρωνεται στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι βιβλιοθήκες στη δια βίου μάθηση, την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που είχε επιτευχθεί μέσω των εφαρμογών των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Για την Ελλάδα στο πρόγραμμα συμμετέχει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος ENTITLE

Δεν υπάρχουν σχόλια: