21 Ιανουαρίου 2010

Διαχείριση πληροφοριών

 
Οι νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών, γενικά, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: (Robertson, 2004 and Mescan, 2004)  

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα στο χώρο της διαχείρισης πληροφοριών. Πρόκειται για συστήματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διανομή περιεχομένου. Επίσης, είναι γνωστά και ως συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων (Web Content Management), καθώς εστιάζουν στη διαχείριση δικτυακών τόπων ή ενδοδικτύων.  

Διαχείριση Ψηφιακών Πόρων (Digital Asset Management). 
Τα συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πόρων παρέχουν ένα κεντρικό αποθετήριο για γραφικά, επιτρέποντας την αρχειοθέτηση, την αναζήτηση και την ανάκτησή τους.  

Διαχείριση Εγγράφων (Document Management). 
Τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων είναι σχεδιασμένα για να διαχειριστούν ολόκληρα έγγραφα και όχι γραφικά ή παραγράφους κειμένων.

Διαχείριση Περιεχομένου για τις Επιχειρήσεις (Enterprise Content Management). 
Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία στρατηγική και όχι για μία λύση διαχείρισης περιεχομένου. Σύμφωνα με την AIM “The ECM Association” ένας ορισμός που μπορεί να δοθεί για αυτά τα συστήματα είναι, ότι αποτελούν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν, διαχειριστούν, υποθηκεύσουν, συντηρήσουν και παραδώσουν περιεχόμενο και έγγραφα, σχετικά με τις οργανωτικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Τα εργαλεία της επιχειρησιακής διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπουν τη διαχείριση των μη δομημένων πληροφοριών μιας επιχείρησης.

Μοναδική Πηγή Διαχείρισης Περιεχομένου (Single - Source Content Management). 

Τα συστήματα μοναδικής πηγής διαχείρισης περιεχομένου αποθηκεύουν μεμονωμένα, μεγάλες ποσότητες περιεχομένου, παραγράφους κειμένων, γραφικά, ηχητικά αποσπάσματα και αποσπάσματα πολυμέσων σε ένα κεντρικό αποθετήριο. Έτσι, καθιστούν το περιεχόμενο διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση σε πολλαπλά μέσα όπως, έντυπα, Διαδίκτυο και cd-rom κ.ά.. Συγκεκριμένα είναι γνωστά ως συστήματα για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πολύγλωσσου περιεχομένου.

Διαχείριση Τίτλων (Brand Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης τίτλων είναι συγκεκριμένες εφαρμογές της γενικότερης κατηγορίας των συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών πόρων, κυρίως στη διαχείριση της διαφήμισης και των διαφημιστικών προϊόντων.

Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (Library Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών αποτελούν μια πλήρη λύση διαχείρισης όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης.  

Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων (Records Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης αρχείων είναι συστήματα πληροφοριών, τα οποία αποτυπώνουν, διατηρούν και παρέχουν πρόσβαση είτε σε έντυπα, είτε σε ηλεκτρονικά αρχεία.  

Συστήματα Ψηφιακής Απεικόνισης (Digital Imaging System). 
Τα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης αυτοματοποιούν τη δημιουργία των ηλεκτρονικών εκδόσεων εγγράφων (π.χ. PDFs ή TIFFs ) και χρησιμοποιούνται συχνότερα ως είσοδος στα συστήματα διαχείρισης αρχείου.

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης αυτοματοποιούν τη διαδικασία διαχείρισης της εκπαίδευσης και της μάθησης. Περιλαμβάνουν την εγγραφή σπουδαστών, τη διαχείριση των πόρων κατάρτισης, τα αποτελέσματα καταγραφής και τη γενική διοίκηση των μαθημάτων.  

Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου (Learning Content Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου είναι συστήματα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης. Διαχειρίζονται το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τη διαχείριση των ίδιων των μαθημάτων. 

  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information System). Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών λειτουργούν ως «δυναμικά εργαλεία» συγκέντρωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης, μετασχηματισμού και απεικόνισης χωρικών δεδομένων από τον κόσμο. (Barrough, 1999 and Barrough and McDonnell, 2000)  

Πρέπει πάντως να επισημανθεί εδώ, ότι στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχει μια ασάφεια στην απόδοση και τη χρήση των όρων, που τις περισσότερες φορές προκαλεί σύγχυση και επικαλύψεις.

1 σχόλιο:

aikker είπε...

Πολύ καλό post! Μια καλή αρχή, αφού "υπάρχει ασάφεια στην απόδοση και τη χρήση των όρων, που τις περισσότερες φορές προκαλεί σύγχυση και επικαλύψεις"