12 Ιουλίου 2010

Ψηφιακή Ελλάδα 2020


Δημιουργήθηκε πρόσφατα το Φόρουμ "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" με στόχο την αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 προσβλέπει στη δημιουργία ενός δυναμικού πυρήνα για την ανάπτυξη του ψηφιακού μέλλοντος της χώρας, προσπαθώντας να φέρει κοντά όλους εκείνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, συμμετέχουν και δημιουργούν σε αυτό, παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο. Οι ενεργοί πολίτες, μαζί τους ανθρώπους της έρευνας και της τεχνολογίας, τις επιχειρήσεις του χώρου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν ως στόχο να καταθέτουν προτάσεις που να συμβάλλουν στο ψηφιακό μέλλον της χώρας

Οι προτάσεις αυτές θα κωδικοποιηθούν ώστε να είναι αξιοποιήσιμες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Κοινωνία-Καθημερινότητα, Οικονομία-Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση-Διακυβέρνηση, Καινοτομία-Έρευνα, Παιδεία-Πολιτισμός. Για την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και τη συνεργασία των εμπλεκομένων, αναπτύχθηκαν ομάδες εργασίας και υποστηρικτικά εργαλεία. Λεπτομέρειες για τις ομάδες αυτές και τον τρόπος συμμετοχής θα ανακοινωθούν, υπό μορφή Συχνών Ερωτήσεων, έως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Στην εξέλιξη του φόρουμ θα προκύψουν θεματικές με πιο ειδικό αντικείμενο και στόχους

Υποστηρικτικά εργαλεία είναι :

1. Η Aξιοποιηση υπάρχουσα γνώσης – Χτίζουμε πάνω σε αυτή – Παρακολουθούμε εγχειρήματα ή φορείς όπως :

- Εγχειρήματα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό
-Την πορεία της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Οργανισμούς που δουλεύουν σε αυτή τη κατεύθυνση (Παρατηρητήριο για τη ΚΤΠ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κ.α)
- Εμπειρία, μελέτες και προτάσεις της Αγοράς ΤΠΕ
- Δράσεις των πολιτών και Κοινότητες
- Δράσεις όπως το opengov.gr, labs.opengov.gr κλπ

2. Η χρήση λειτουργικών και συνεργατικών τεχνολογιών για την οργάνωση της δράσης

Στα οποία :

- Οι ομάδες εργασίας συνεισφέρουν περιεχόμενο (άρθρα, σύνδεσμοι, αξιοποιήσιμες προτάσεις)

- Αξιοποιούνται πλατφόρμες web2.0 όπως το delicious για τη καταλογογράφηση της τεκμηρίωσης και των συνδέσμων

- Το twitter και το facebook σαν επιπλέον κανάλια συμμετοχής και ενημέρωσης του κοινού

- Οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα μπορούν να σχολιάζουν και να συν διαμορφώνουν το περιεχόμενο, να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, να υλοποιούν τις δικές τους ομάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: