15 Ιουλίου 2010

Έρευνα για την ασφάλεια και ευχρηστία ελληνικών "CAPTCHA"


Κάλεσμα συμμετοχής σε μια μελέτη για την ασφάλεια και την ευχρηστία μηχανισμών CAPTCHA με ελληνικούς χαρακτήρες. Η μελέτη εκπονείται από την Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργάζεται στενά σε ερευνητικό επίπεδο.

Τα CAPTCHA (προφέρεται «κάπτσα») είναι στοιχεία διακριτικού ελέγχου ταυτότητας και εξακρίβωσης επιθυμίας χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου, π.χ. φόρμες, επισημειώσεις, σχολιασμοί κλπ. Συνιστούν "προβλήματα" που ένας άνθρωπος μπορεί να λύσει πολύ εύκολα, ενώ είναι αρκετά δύσκολο να λυθούν από έναν υπολογιστή. Ένα σύνηθες παράδειγμα CAPTCHA είναι η αναγνώριση γραμμάτων ή/και αριθμών σε μία εικόνα.

Στα πλαίσια λοιπόν μιας μελέτης που εκπονείται από την Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Π. Πατρών, εξετάζεται η ασφάλεια και η ευχρηστία ενός πρωτότυπου μηχανισμού CAPTCHA που βασίζεται στο ελληνικό αλφάβητο. Στη ειδική σελίδα δίνονται βασικές οδηγίες και η φυσιογνωμία της έρευνας και ζητείται η συμπλήρωση ενός απλού, ανώνυμου ερωτηματολογίου που αφορά τη χρήση των CAPTCHA. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 5 λεπτά.

Το κάλεσμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε συναδέλφους που έχουν εμπειρία από την χρήση των CAPTCHA, όπως αυτά παρέχονται μέσα από υπηρεσίες του διαδικτύου και ειδικότερα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: