10 Νοεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακό: Πολιτισμική Πληροφορική και ΕπικοινωνίαΤο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», το οποίο οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μουσειολογίας ή Σχεδιασμού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων.

To Π.Μ.Σ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πληροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του Πολιτισμού.

Έχει σκοπό να δημιουργήσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν σε ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς όπως:
•    Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής στελεχών έρευνας στην επιστήμη της πληροφορικής.
•    Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
•    Φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό.
•    Υπουργεία και οργανισμοί του δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
•    Οργανισμοί και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
•    Μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις τέχνης και πολιτιστικοί οργανισμοί με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
•    Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πληροφορική και στα πολυμέσα.
•    Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
•    Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, DVD-ROM παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο - Internet).
•    Εθνικοί και διεθνείς φορείς και οργανισμοί για την προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΑΕΙ τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (12 μήνες), το οποίο περιλαμβάνει 2 διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και μια τρίμηνη θερινή περίοδο εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500€)


περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: