23 Ιανουαρίου 2010

Library 2.0 Symposium

Στις 04-04-2009 το Yale Information Society Project (ISP) διοργάνωσε το Συμπόσιο με τίτλο "Library 2.0" Παραθέτουμε αποσπάσματα από τις εργασίες του Συμποσίου Welcome and Opening Remarks Panel I: The Future of the Library Panel II: Ethics and Politics of Library 2.0 Panel III: The Challenge of Copyright Panel IV: Digitizing Collections

21 Ιανουαρίου 2010

Διαχείριση πληροφοριών

 
Οι νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών, γενικά, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: (Robertson, 2004 and Mescan, 2004)  

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα στο χώρο της διαχείρισης πληροφοριών. Πρόκειται για συστήματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διανομή περιεχομένου. Επίσης, είναι γνωστά και ως συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων (Web Content Management), καθώς εστιάζουν στη διαχείριση δικτυακών τόπων ή ενδοδικτύων.  

Διαχείριση Ψηφιακών Πόρων (Digital Asset Management). 
Τα συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πόρων παρέχουν ένα κεντρικό αποθετήριο για γραφικά, επιτρέποντας την αρχειοθέτηση, την αναζήτηση και την ανάκτησή τους.  

Διαχείριση Εγγράφων (Document Management). 
Τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων είναι σχεδιασμένα για να διαχειριστούν ολόκληρα έγγραφα και όχι γραφικά ή παραγράφους κειμένων.

Διαχείριση Περιεχομένου για τις Επιχειρήσεις (Enterprise Content Management). 
Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία στρατηγική και όχι για μία λύση διαχείρισης περιεχομένου. Σύμφωνα με την AIM “The ECM Association” ένας ορισμός που μπορεί να δοθεί για αυτά τα συστήματα είναι, ότι αποτελούν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν, διαχειριστούν, υποθηκεύσουν, συντηρήσουν και παραδώσουν περιεχόμενο και έγγραφα, σχετικά με τις οργανωτικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Τα εργαλεία της επιχειρησιακής διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπουν τη διαχείριση των μη δομημένων πληροφοριών μιας επιχείρησης.

Μοναδική Πηγή Διαχείρισης Περιεχομένου (Single - Source Content Management). 

Τα συστήματα μοναδικής πηγής διαχείρισης περιεχομένου αποθηκεύουν μεμονωμένα, μεγάλες ποσότητες περιεχομένου, παραγράφους κειμένων, γραφικά, ηχητικά αποσπάσματα και αποσπάσματα πολυμέσων σε ένα κεντρικό αποθετήριο. Έτσι, καθιστούν το περιεχόμενο διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση σε πολλαπλά μέσα όπως, έντυπα, Διαδίκτυο και cd-rom κ.ά.. Συγκεκριμένα είναι γνωστά ως συστήματα για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πολύγλωσσου περιεχομένου.

Διαχείριση Τίτλων (Brand Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης τίτλων είναι συγκεκριμένες εφαρμογές της γενικότερης κατηγορίας των συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών πόρων, κυρίως στη διαχείριση της διαφήμισης και των διαφημιστικών προϊόντων.

Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (Library Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών αποτελούν μια πλήρη λύση διαχείρισης όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης.  

Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων (Records Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης αρχείων είναι συστήματα πληροφοριών, τα οποία αποτυπώνουν, διατηρούν και παρέχουν πρόσβαση είτε σε έντυπα, είτε σε ηλεκτρονικά αρχεία.  

Συστήματα Ψηφιακής Απεικόνισης (Digital Imaging System). 
Τα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης αυτοματοποιούν τη δημιουργία των ηλεκτρονικών εκδόσεων εγγράφων (π.χ. PDFs ή TIFFs ) και χρησιμοποιούνται συχνότερα ως είσοδος στα συστήματα διαχείρισης αρχείου.

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης αυτοματοποιούν τη διαδικασία διαχείρισης της εκπαίδευσης και της μάθησης. Περιλαμβάνουν την εγγραφή σπουδαστών, τη διαχείριση των πόρων κατάρτισης, τα αποτελέσματα καταγραφής και τη γενική διοίκηση των μαθημάτων.  

Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου (Learning Content Management System). 
Τα συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου είναι συστήματα που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης. Διαχειρίζονται το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τη διαχείριση των ίδιων των μαθημάτων. 

  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information System). Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών λειτουργούν ως «δυναμικά εργαλεία» συγκέντρωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης, μετασχηματισμού και απεικόνισης χωρικών δεδομένων από τον κόσμο. (Barrough, 1999 and Barrough and McDonnell, 2000)  

Πρέπει πάντως να επισημανθεί εδώ, ότι στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχει μια ασάφεια στην απόδοση και τη χρήση των όρων, που τις περισσότερες φορές προκαλεί σύγχυση και επικαλύψεις.

19 Ιανουαρίου 2010

Το μηνολόγιο ενός βιβλιοθηκονόμου


01-2003

Παρουσιάζεται το project E-Depot με στόχο την αποθήκευση και συντήρηση ψηφιακών αντικειμένων

20-01-1999

Συγκροτείται η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

27-01-1993

Υπογράφεται ανάμεσα στο ΥΠΕΠΘ και στην Εταιρεία Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών, σύμβαση ίδρυσης του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (ΟΠΕΒ)

17 Ιανουαρίου 2010

Παζάρι βιβλίων

 
Απο το δελτίο τύπου του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου  

Για να μην «σκοτώνονται» τα βιβλία, όταν «γεράσουν», το «ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ», για δέκα ημέρες, θα είναι και πάλι κοντά μας, στις 15 έως και 24 Ιανουαρίου 2010. Σύνθημα προς τους βιβλιόφιλους: «Υιοθετήστε ένα βιβλίο, για να μην πολτοποιηθεί!» Από Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, μία έκθεση βιβλίου, διαφορετική από τις καθιερωμένες, μία μεγάλη Γιορτή γνωριμίας με το Βιβλίο, για 15η συνεχή χρονιά, από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, σε συνεργασία με τον Πολιτισιτκό Οργανισμό του Δήμου Αθηνών  

Οι τιμές, όπως πάντα, με την εγγύηση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ, θα σας εκπλήξουν: 1,00 1,50 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 κ.ο.κ.  
Το ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2010, 15 έως 24 Ιανουαρίου 2010, θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 21:45 το βράδυ.

13 Ιανουαρίου 2010

Ιδέες και προτάσεις για τις σχολικές βιβλιοθήκες

 
Το Πανελλήνιο Φόρουμ Σχολικών Βιβλιοθηκών (ΠΦΣΒ) παρέχει από το Μάη του 2007, στις σελίδες του, μεταφρασμένο στα ελληνικά το Toolkit for School Library Media Programs της American Library Association. Ένα εργαλείο που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους (βιβλιοθηκονόμους και μη......) τυγχάνει να ασχολούνται με την οργάνωση και λειτουργία μιας σχολικής βιβλιοθήκης. Η μετάφραση ανήκει στην κα. Αραμπατζή Κατερίνα και ο σχεδιασμός - σελιδοποίηση στον κ. Μπαρμπέρη Γ.  

Ενδεικτικά παραθέτουμε την εισαγωγή της μεταφράστριας και το Προοίμιο της εργασίας αυτής:

Εισαγωγή μετάφρασης

Το Μάιο του 2006 στα πλαίσια ενός συνεδρίου που διοργάνωνε το Ινστιτούτο Goethe ήρθαμε σε επαφή με την American Library Association και κατόπιν συζητήσεων, το Πανελλήνιο Φόρουμ Σχολικών Βιβλιοθηκών εξασφάλισε τα πνευματικά δικαιώματα για την ελληνική μετάφραση του Toolkit for School Library Media Programs. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που περιέχει προτάσεις και ιδέες για την προώθηση του έργου μιας σχολικής βιβλιοθήκης.

Μετέφρασα το εγχειρίδιο πιστεύοντας πως θα είναι χρήσιμο όχι μόνο για τους υπεύθυνους Σχολικών Βιβλιοθηκών αλλά και για εκπαιδευτικούς που θέλουν να αξιοποιήσουν τη συμβατική σχολική βιβλιοθήκη τους. Προσπάθησα κάποια σημεία να τα προσαρμόσω στα ελληνικά δεδομένα και παρέλειψα κάποια άλλα που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση ούτε με την ελληνική νομοθεσία ούτε με τον τρόπο οργάνωσης των δικών μας σχολικών βιβλιοθηκών Προοίμιο Μπορεί να είστε βιβλιοθηκονόμος που εργάζεται σε μια σχολική βιβλιοθήκη ή εκπαιδευτικός υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης, που εργάζεται στη βιβλιοθήκη ενός λυκείου ή ένας βιβλιοθηκονόμος που εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Με τόσους τίτλους για ένα επάγγελμα, πώς μιλάμε με μια φωνή ώστε να ενημερώσουμε το κοινό για το ποιοι είμαστε και για το σημαντικό ρόλο που παίζουμε στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος – τη σχολική επιτυχία; Η απάντηση βρίσκεται στα χέρια σας.  

Η American Library Association (ALA) σε συνεργασία με την American Association of School Librarians (AASL) οργάνωσε μια εθνική εκστρατεία, για να υποστηρίξει τον υπεύθυνο σχολικής βιβλιοθήκης στο να δώσει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα. Αυτή η εκστρατεία αφορά αρκετά θέματα-κλειδιά. Συμπεριλαμβάνονται το πώς:  
• Αυξάνουμε την ενημέρωση και την υποστήριξη για το ρόλο των προγραμμάτων της σχολικής βιβλιοθήκης.
• Οικοδομούμε την κατανόηση και την εκτίμηση για την αξία των Υπεύθυνων Σχολικών Βιβλιοθηκών.
• Βοηθούμε τους Υπεύθυνους Σχολικών Βιβλιοθηκών να προωθήσουν τα προγράμματά τους.  
• Θέτουμε τη βιβλιοθηκονομία ως δυναμική επιλογή καριέρας. Οι δύσκολοι οικονομικά καιροί και η πρόοδος στην τεχνολογία ήγειραν ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και την αξία των προγραμμάτων της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Σε αυτό το Εγχειρίδιο θα βρείτε στρατηγικές μάρκετινγκ, χρήσης του λογότυπου και επικοινωνίας, για να σας υποστηρίξουν στο να απαντήσετε αυτά και άλλα ερωτήματα. Μιλώντας ανοικτά - και επικοινωνώντας – με κοινά μηνύματα και στρατηγικές θα επικουρήσετε τα προγράμματα των Σχολικών Βιβλιοθηκών έτσι ώστε να αποκτήσουν περίοπτη θέση και υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο.

9 Ιανουαρίου 2010

Αταξία Αμέλεια Αμάθεια

Παρακάτω παρατίθεται μικρό απόσπασμα από τις περιηγήσεις του ρώσου μοναχού Βασίλη Γρηγόροβιτς Μπάρσκυ, όπως δημοσιεύτηκε στο Β΄ τόμο του έργου του Κ. Σιμόπουλου "Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα" Το 1742 επιχειρεί καινούριο ταξίδι στη Χίο. 

Στη Νέα Μονή, όπου φιλοξενήθηκε, πρόσεξε ότι η πλούσια βιβλιοθήκη του μοναστηριού βρισκόταν σε πλήρη εγκατάλειψη: "Είδα πολλά βιβλία σε τόση ΑΤΑΞΙΑ που μερικά έχουν μουσκέψει από τα νερά. Με λύπησε πολύ αυτή η ΑΜΕΛΕΙΑ και μάλωσα τους μοναχούς. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της ΑΜΑΘΕΙΑΣ γιατί ελάχιστοι ανάμεσα τους απόχτησαν ελληνική και εκκλησιαστική αγωγή........." 

Υ.Γ. Βέβαια όλα αυτά συνέβαιναν τότε, το μακρινό 1742........

5 Ιανουαρίου 2010

Περί βιβλιοθηκονόμων, βιβλιοθηκαρίων και λοιπών συγγενών.......

Ξεκινάμε τη χρονιά αυτή με την αναδημοσίευση της ανάρτησης "Δέκα ερωτήσεις της «μάχιμης» βιβλιοθηκονομίας" από το ιστολόγιο "Ο Βιβλιοθηκάριος", γιατί έχει δίκιο,(δυστυχώς) απόλυτο δίκιο και όσοι απομείναμε να αγάπαμε αυτό το "επάγγελμα" πρέπει να αναζητήσουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά......(φοβάμαι ότι η μυλόπετρα της επιβίωσης μας έχει βάλει για τα καλά από κάτω). 

Οι προβληματισμοί που θέτει "Ο Βιβλιοθηκάριος" θα μας απασχολήσουν σ αυτό εδώ το ιστολόγιο, αναλυτικά στο μέλλον.

Δέκα ερωτήσεις της «μάχιμης» βιβλιοθηκονομίας

Πολλοί νεώτεροι συνάδελφοι θα απαντούσαν με ένα αυστηρό μονολεκτικό «ΝΑΙ» στην πρώτη ερώτηση, αρνούμενοι να απαντήσουν στις επόμενες. Αρκετοί θεωρούν υποτιμητικό τον όρο «βιβλιοθηκάριος», ενώ… «επιστήμονας της πληροφόρησης»… άλλο πράγμα…

Λίγο ενδιαφέρει τελικά αν η βιβλιοθηκονομία είναι επιστήμη ή τέχνη. Είναι πάντως ένα σύνολο γνώσεων απαραίτητων για την οργάνωση και την παροχή πληροφοριών με μια διεθνή δυναμική ανάπτυξης αναντίστοιχη με την ελληνική (εφαρμοσμένη) πραγματικότητα. Αφιερώνω αυτή την ανάρτηση στους άνεργους… επιστήμονες της πληροφόρησης. Σε λίγο καιρό θα τους κάνω πάλι παρέα. 

Την αφιερώνω και σε όσους συναδέλφους μου δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι η επίκληση της επιστημονικότητας δεν λύνει το οξύ πρόβλημα της ανεργίας , δεν αναβαθμίζει το χαμηλό κοινωνικό στάτους του επαγγέλματός μας, δεν λύνει τα βασικά προβλήματα των βιβλιοθηκών, ούτε ενισχύει τη βασική αξία της δουλειάς μας: την παροχή (ελεύθερης) πρόσβασης (σε όλους) στην πληροφορία και τον πολιτισμό. Για τους πολλούς (πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, καθηγητές και δασκάλους) η βιβλιοθήκη είναι μια αποθήκη βιβλίων. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν, όταν καταλάβουμε και εμείς ποια είναι η αποστολή μας: η διαφύλαξη και το μοίρασμα της γνώσης. 

Δεν αρκεί αυτό; Οι ερωτήσεις λοιπόν:

1. Η βιβλιοθηκονομία είναι αναμφισβήτητα επιστήμη;  

2. Αν όχι, τι άλλο θα μπορούσε να είναι;  

3. Αφού διδάσκεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι απόφοιτοί των σχολών αυτών είναι επιστήμονες;

4. Αν δεν είναι επιστήμονες είναι μήπως κάτι … κατώτερο, για παράδειγμα τεχνίτες;

5. Είναι ευκολότερη η βιβλιοθηκονομία ως τέχνη, από ότι ως επιστήμη;

6. Ποια η διαφορά βιβλιοθηκάριου, βιβλιοθηκονόμου και… επιστήμονα της πληροφόρησης;  

7. Ένας βιβλιοθηκονόμος εργαζόμενος σε βιβλιοθήκη ή βιβλιοπωλείο είναι επιστήμονας;  

8. Ένας απόφοιτος μίας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περισσότερο απαραίτητος στην κοινωνία από έναν άλλο; Μήπως πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη φροντίδα… και προδέρμ; 

 9. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα πιστοποιεί ανώτερη, πλατύτερη ή βαθύτερη γνώση μιας επιστήμης ή τέχνης;

10. Στα Συνέδρια των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών γίνονται επιστημονικές ανακοινώσεις;