6 Μαρτίου 2011

Νέες αντιλήψεις για την παιδική – εφηβική λογοτεχνία


Συνεπής στις επιταγές της εποχής ο κόσμος του παιδικού-εφηβικού βιβλίου, αναπτύσσει διάλογο μεταξύ του βιβλίου και της τεχνολογίας. Προκαλεί, προσκαλεί και δελεάζει, ώστε να δημιουργηθούν καινούργιες αναγνωστικές εμπειρίες και να ανακαλυφθούν νέες μορφές δημιουργικότητας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα έντυπα βιβλία, τα οποία προτρέπουν τους αναγνώστες τους, να χρησιμοποιήσουν διαδραστικές ιστοσελίδες, να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές αναγνωστικές κοινότητες, να συζητήσουν online για τα βιβλία και να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς στη εξέλιξη της κάθε ιστορίας.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο κύριος στόχος αυτού του εγχειρήματος δεν είναι άλλος από την ομαλή μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή της λογοτεχνίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ήδη διαμορφωμένες αρχικές σελίδες, The 39 Clues ή Τα 39 στοιχεία, The Amanda project, Cathy's Book: If Found Call (650) 266-8233


 
Αλλά σχετικά ενδιαφέροντα άρθρα:


Δεν υπάρχουν σχόλια: