8 Σεπτεμβρίου 2011

Προκηρύξεις μεγάλων έργων ψηφιοποίησης (Σεπτέμβριος 2011)Παρακάτω παραθέτουμε επιγραμματικά μια σειρά από διακηρύξεις μεγάλων έργων, κυρίως ψηφιοποίησης, που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση, ΚτΠ) και όχι μόνο. 


Οι άνεργοι βιβλιοθκονόμοι - αρχειονόμοι ας έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, οι αναθέσεις των έργων αυτών, θα ανοίξουν σιγά σιγά κάποιες θέσεις εργασίας.


1. Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του. 
περισσότερα εδώ


2. Διακήρυξη διεθνούς δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 3 «Δημιουργία Ολοκληρωμένης Εφαρμογής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Εξυπηρέτηση των Μελών και των Πολιτών (e-library)» του έργου «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών για τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τους Πολίτες.
περισσότερα εδώ


3. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΤΕΙ Ηπείρου
περισσότερα εδώ


4. Σύστημα Ψηφιοποίησης Ιστορικού και Διπλωματικού αρχείου
περισσότερα εδώ


5. Ψηφιοποίηση των συλλογών της αρχαίας αγοράς της Ασκσα.
περισσότερα εδώ


6.  Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. περισσότερα εδώ


7. Ψηφιοποίηση και προβολή υλικού του ιδρύματος Εγνατία Ηπείρου υπόεργο ΙΙ: δημιουργία δικτυακής πύλης και συστήματος διαχείρισης.
περισσότερα εδώ


8. Ψηφιακό, Διαδραστικό Μουσείο ΕΟΜΜΕΧ για την Διάσωση, Διάδοση, Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Κλάδου Χειροτεχνίας & Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας.
περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: