22 Σεπτεμβρίου 2011

zSAPN : διαδικασίες αναζήτησης σε ένα περιβάλλον μετα-αναζήτησης
Παραπέμπουμε σε δύο εισηγήσεις του κ. Σ. Καπιδάκη, οι οποίες αναφέρονται στο σύστημα zSAPN


Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών


Ενισχύοντας σημασιολογικά τις διαδικασίες αναζήτησης σε ένα περιβάλλον μετα-αναζήτησης
Περίληψη

Ένας δυναμικός μηχανισμός αντικατάστασης μη υποστηριζόμενων Σημείων. Πρόσβασης από τις Ζ39.50 πηγές. Η αντικατάσταση αυτή βασίζεται στη σημασιολογική συσχέτιση των Σημείων Πρόσβασης που εξάγεται έμμεσα από τα μεταδεδομένα που ορίζουν το κάθε ένα από αυτά. Με το μηχανισμό αυτό αποφεύγονται οι αποτυχημένες ή οι ασυνεπείς επερωτήσεις και βελτιώνεται η απόδοση στα περιβάλλοντα μετα-αναζήτησης των Ζ39.50 πηγών. Η λειτουργικότητα αυτή παρέχεται ως ελεύθερη υπηρεσία, για συγκεκριμένες Ελληνικές και επιλεγμένες Ζ39.50 πηγές.Δεν υπάρχουν σχόλια: