21 Ιουλίου 2008

Τα παιδεία παίζει

Η λέξη βιβλιοθηκονόμος - librarian όπως αποδίδεται στις γλώσσες:


Leonardo da Vinci (1452-1519; backwards)

Semaphore (1791, in France)

Braille (1829, in France)
Sir Arthur Conan Doyle (1903)

HTML Code (1990)


πηγή: Webster's Online Dictionary

Δεν υπάρχουν σχόλια: