26 Μαΐου 2011

Η ρομποτική στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών

Μια νέα εποχή εγκαινιάζει για τις βιβλιοθήκες το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, καθώς ρομπότ - γερανοί ανασύρουν σε λιγότερο από πέντε λεπτά οποιοδήποτε βιβλίο ζητούν οι αναγνώστες, από τις βάθους 15 μέτρων αποθήκες της Βιβλιοθήκης «Τζο και Ρίκα Μανσουέτο» του Πανεπιστημίου

>> Above ground, the new Joe and Rika Mansueto Library at the University

0:12

of Chicago is a sunlit dome of glass and steel,

0:15

but the library's key innovation is its automated storage and retrieval system,

0:19

housed in the larger underground space that extends 50 feet underground

0:24

and can hold the equivalent of 3.5 million volumes.

0:28

This high-density storage space takes inspiration

0:31

from commercial inventory techniques, applying them to the needs of one

0:34

of the world's great research libraries.

0:37

The system [beeping] keeps books, journals, and special holdings

0:41

in optimum preservation conditions and can retrieve them within minutes for library users.

0:45

It will allow the University of Chicago to keep book collections in a central location,

0:50

readily available for scholars in many fields.

0:53

Here's how it works.

0:55

First, library staff members load items into bins based on size using bar codes

1:00

that allow the system to track each item's location.

1:05

Each bin holds about 100 books or journal volumes.

1:08

In all, the system contains 24,000 bins, kept in 12 columns of metal racks

1:14

that extend the full length of the library.

1:17

Library users discover and request items using the online catalog.

1:21

Any user with a computer and an Internet connection can make a request from anywhere

1:26

on campus or from the other side of the world.

1:29

The request activates Mansueto's underground storage and retrieval system.

1:33

It uses five mechanized cranes, which are 50 feet tall

1:37

and custom designed to move among the ten columns.

1:40

One of the cranes [beeping] automatically retrieves the bin with the requested item

1:43

and lifts it to the ground floor circulation service center.

1:47

After a staff member retrieves and scans the item, the system sends an e-mail to the user

1:51

that requested it [beep], indicating that the item is ready

1:53

for pickup and will be held for seven days.

1:56

The whole process is designed to take less than five minutes.

2:00

So users who make a request from the central Regenstein Library are likely

2:03

to find the book waiting for them by the time they've walked across the bridge to Mansueto.

2:07

When the library user returns a book, a staff member scans it into the automated storage

2:12

and retrieval software [beep], which summons the appropriate bin.

2:16

After the staff member has placed the book in the bin and completed the transaction,

2:20

the system is prepared to retrieve it again upon request.

Δεν υπάρχουν σχόλια: