4 Μαΐου 2011

Instrumenta Studiorum BalkanicaH ψηφιακή βιβλιοθήκη Instrumenta Studiorum Balkanica αποτελεί μια προσπάθεια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών. Στόχο έχει την ελεύθερη παροχή πρόσβασης στην βιβλιογραφία και στις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες των ανθρωπιστικών επιστημών, που καλλιεργούνται στους κόλπους των Βαλκανίων, ξεπερνώντας με τη μετάφραση τους στα ελληνικά το γλωσσικό πρόβλημα που τίθεται, καθώς η βιβλιογραφία αυτή είναι διατυπωμένη στις διάφορες βαλκανικές γλώσσες (τουρκικά, αλβανικά, βουλγαρικά, σερβικά, ρουμανικά αλλά και ρωσικά) και η μελέτη της απαιτεί αμοιβαία γλωσσομάθεια. 
  
Το γεγονός αυτό της δυσχερούς γλωσσικής επικοινωνίας έχει λειτουργήσει ανασταλτικά στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης, έχει θέσει εμπόδια στη σφαιρική και ταχεία πρόσβαση στις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται σε κάθε χώρα, ενώ παράλληλα συχνά έχει γίνει πρόξενος παρανοήσεων και σφαλμάτων. Ειδικότερα όσον αφορά τις ελληνικές ιστορικές σπουδές, η πρόσβαση στη βιβλιογραφία των βαλκανικών χωρών καθίσταται επιτακτική, καθώς οι κοινές τύχες των λαών της περιοχής στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα ρευστά σύνορα και η όσμωση σε πολλά σημεία μεταξύ των λαών της περιοχής έχουν συγκροτήσει ένα κοινό ιστορικό υπόβαθρο πρόσφορο σε συγκριτικές προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν οδηγήσει ώστε να ενταχθούν θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος στις προτεραιότητες της ιστοριογραφίας και άλλων βαλκανικών κρατών. 

Στην πρώτη λοιπόν, φάση του έργου επιλέχθηκε η μετάφραση μελετών σχετικών με τον Αλή πασά. Σε ορισμένες μελέτες οι μεταφραστές επέλεξαν να συνοδεύσουν τη μετάφραση που πραγματοποίησαν με πλούσιο σχολιασμό και εποπτικό υλικό ιδιαίτερα βοηθητικά για τον αναγνώστη. Συγκεκριμένα προς το παρόν έχουν μεταφραστεί:

Τίτλος πρωτοτύπου: Hamiyet Sezer, "Tepedelenli Ali Pasa ve Ogullarmin Ciftlik ve Gelirlerine Iliskin Yeni Bilgi - Bulgular", Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 18, Ankara 2005, 336-357

Hamiyet Sezer, Μια έρευνα σχετικά με τα τσιφλίκια του Αλή πασά Μετάφραση από τα τουρκικά - Σχόλια - Χάρτες: Ειρήνη Καλογεροπούλου
Τίτλος πρωτοτύπου: Hamiyet Sezer, "Tepedelenli Ali pasa'nin ciftlikleri uzerine bir arastirma", Belleten, 62 (1998), 75-111
Εικόνα οθωμανικού χειρογράφου
     
Ahmet Uzun, Ο Αλή πασάς ο Τεπελενλής και η περιουσία του. Μετάφραση από τα τουρκικά: Γιώργος Σύρμας
Τίτλος πρωτοτύπου: Ahmet Uzun, "Tepedelenli Ali pasa ve mal varligi", Belleten, 65/244 (2001), 1036-1077
     
Τίτλος πρωτοτύπου: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik etüt Baskanligi yayinlari, Naci Cakin, Tepedelenli Ali Pasa ayaklanmasi, bu ayaklanmanin etkisiyle Mora Ayaklanmasi ve Yunanistan'in bagimsizligina kavusmasi, Askeri Tarih Bülteni, Yil 14, Agustos 1989, sayi 27, s. 69-81.  


Πρόθεση λοιπόν, του ΙΝΕ είναι να καταστήσει, μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης Instrumenta Studiorum Balkanica, ευχερή την επικοινωνία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με τα πορίσματα της σύγχρονης βαλκανικής ιστοριογραφίας, να πλουτίσει την ελληνόφωνη βιβλιογραφία, να προσφέρει την ευκαιρία σε ξένους επιστήμονες να κάνουν γνωστό το έργο τους στο ελληνικό κοινό και να τροφοδοτήσει την επιστημονική κοινότητα με χρήσιμα εργαλεία έρευνας. Ευχόμαστε το έργο αυτό να μη διακοπεί στο όνομα της "οικονομικής κρίσης" και να μην χαθεί κάπου χρόνο και στο χάος του διαδικτύου, όπως έχει συμβεί με άλλες ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών κυρίως, ιδρυμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: