16 Μαΐου 2011

Ελληνικές βιβλιοθήκες στο facebook


Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη Αγγλικής Φιλολογίας Καποδιστριακoύ - Προσπάθεια που ξεκίνησε Νοέμβριο του 2010 αλλά φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, παρά τους 500 περίπου φίλους που έχει στο f. 

Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Η παρουσία της ΒΑΠΘ στο Facebook λειτουργεί συμπληρωματικά στις άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Μέσω του facebook γίνεται προσπάθεια ανάδειξης γεγονότων και θεμάτων που σχετίζονται με το χώρο των βιβλιοθηκών, του βιβλίου αλλά και της εκπαίδευσης, μέσω αναδημοσιεύσεων. Επιπλέον παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με την ίδια τη Βιβλιοθήκη (εκδηλώσεις, νέα κα). Μέχρι σήμερα περίπου 1900 μέλη του f. παρακολουθούν και συμμετέχουν με τα σχόλια τους στις συχνές δημοσιεύσεις της Βιβλιοθήκης. Η δράση της ΒΑΠΘ στο f. άρχισε τον Οκτώβριο του 2010.

Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ - Η παρουσία της ΒΜΣΕΚΠΑ στο facebook άρχισε φθινόπωρο του 2010 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, χωρίς όμως μεγάλη συχνότητα στις δημοσιεύσεις. Οι δημοσιεύσεις επικεντρώνονται κυρίως στην παρουσίαση γεγονότων που σχετίζονται με τις δράσεις της Βιβλιοθήκης κι του Τμήματος. Μέχρι σήμερα αριθμεί 180 φίλους. 

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Η παρουσία της ΒΤΕΙΔΜ στο facebook συμπληρώνει την ενδιαφέρουσα διαδικτυακή παρουσία της Βιβλιοθήκης. Συστηματικές δημοσιεύσεις δράσεων της Βιβλιοθήκης αλλά και αναδημοσιεύσεων από το χώρο των βιβλιοθηκών και της παιδείας. Μέχρι σήμερα αριθμεί 1100 περίπου φίλους. Η παρουσία της στο f. άρχισε καλοκαίρι του 2009.


Βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ Αθηνών - Προσπάθεια που άρχισε αρχές του 2010, χωρίς να συνεχίζεται σήμερα. 

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΜΜΕ) - Παρουσία που εστιάζεται στις αναδημοσιεύσεις και στην προβολή γεγονότων και ειδήσεων από το χώρο της ΕΜΜΕ. Έχει περίπου 500 φίλους και η δράση της στο f. άρχισε Γενάρη του 2010. Έχει τακτική και πλούσια ροή σε posts.Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης - Η παρουσία της ΑΔΒΑ στο facebook αρχικά ξεκίνησε από δω το φθινόπωρο του 2010 αλλά τους τελεύταίου μήνες συνεχίζεται εδώ. Προσπάθεια που και στις δύο περιπτώσεις διακρίνεται για τη συστηματικότητα της και τον πλουραλισμό της μέσω της δημοσιεύσεων για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης και των αναδημοσιεύσεων διαφόρων θεμάτων. Την πρώτη προσπάθεια παρακουλουθούσαν 1400 περίπου μέλη του f.  ενώ τη δέυτερη 128.


Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας (Αργύρης Εφταλιώτης) - Η σελίδα της ΔΙΒΜ στο facebook δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2009, την παρακολουθούν 1000 περίπου μέλη του f. όμως οι δημοσιεύσεις της είναι σχεδόν ανύπαρκτες.


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας - Όταν μιλάμε για την "ναυαρχίδα" των ελληνικών βιβλιοθηκών αντιλαμβανόμαστε ότι και η παρουσία της στο facebook είναι αντίστοιχη του συνόλου των παρεχόμεων υπηρεσιών και της ευρέτερης διαδικτυακής παρουσίας της Βιβλιοθήκης. 2200 μέλη του facebook αποτελούν την ιδιαίτερη και ζωντανή κοινότητα των δράσεων και των δημοσιεύσεων της.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης - Η παρουσία της ΔΒΕ στο facebook χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη άρχισε τέλη του 2010 ως Μάρτη του 2011, ενώ η δεύτερη ξεκίνησε τέλη Μάρτη του 2011. Μαζί με την κύρια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, οι προσπάθειες αυτές, δίνουν το διαδικτυακό στίγμα της Βιβλιοθήκης. Μέχρι σήμερα έχει 280 περ'ιπου φίλους.
   
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης - Η παρουσία της ΔΚΒΜ στο facebook μαζί με την κύρια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης αποτελούν το διαδικτυακό στίγμα της. Προσπάθεια που επικεντρώνεται στη δημοσίευση γεγονότων που σχετίζονται με τις δράσεις τις βιβλιοθήκης αλλά και στην αναδημοσίευση από άλλες ιστοσελίδες. Η παρουσία της ΔΚΒΜ στο f. άρχισε τον Αύγουστο του 2010, συνεχίζεται με αρκετή συχνότητα ως προς τα posts. Αριθμεί μέχρι σήμερα περίπου 550 φίλους, οι οποίοι συμμετέχουν αρκετά με σχόλια και likes. 


Δημόσια Βιβλιοθήκη Κόνιτσας - Η ΔΒΚ δραστηριοποιείται στο facebook τους τελευταίους μήνες χωρίς να έχει ακόμα αναπτύξει ιδιαίτερη δράση. Έχει περίπου 160 φίλους.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδείας - Όταν μιλάμε για τη ΔΚΒΛ κάνουμε λόγω για μια από τις πιο δραστήριες βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο και στo web 2.0. Η παρουσία της λοιπόν στο facebook είναι από τις πιο δυναμικές και παλιές. Δημοσιεύσεις για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης, αναδημοσιεύσεις για τον κόσμο του βιβλίου, των βιβλιοθηκών, του πολιτισμού αναρτώνται σχεδόν σε καθημερινή βάση στο wall της. Μέχρι σήμερα αριθμεί 2100 περίπου φίλους.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου - Η παρουσία της ΔΚΒΣ στο facebook εστιάζει στην προβολή δράσεων της Βιβλιοθήκης. Αριθμεί περίπου μέχρι σήμερα 1250 φίλους. Οι δημοσιεύσεις της άρχισαν φθινόπωρο του 2009 και συνεχίζονται με σχετική συχνότητα.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών - Πρόκειται από τις πιο παλίες και συνεπείς παρουσίες ελληνικών βιβλιοθηκών στο facebook. Πληθώρα θεμάτων, παρουσιάσεων, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και πολλά πολλά άλλα. Τα 3700 μέλη του facebook που την παρακολουθούν αλλά και η ενεργή συμμετοχή τους με σχόλια και likes δικαιώνουν τη συνέπεια και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της Βιβλιοθήκης.Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας - Η παρουσία στης ΑΔΒΕ στο facebook χρονολογείται περίπου, από την άνοιξη του 2010. Γίνεται προσπάθεια σποραδικής παρουσίασης δράσεων της βιβλιοθήκης αλλά και κάποιων δημοσιεύσεων άλλων ιστοσελίδων. Μεχρι σήμερα αριθμεί περίπου 1000 φίλους. 

Βιβλιοθήκη Αετοπούλειου Πνευματικού Κέντρου (Χαλάνδρι) - Η παρουσία της ΒΑΠΚ στο facebook μαζί με το ιστολόγιο της Λέσχης Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης δίνουν στο διαδικτυακό στίγμα της. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε τακτικά & συχνά χρονικά διαστήμα και εστιάζουν στην παρουσίαση των δράσεων της Βιβλιοθήκης και της Λέσχης Αναγνωσης. Επιπλέον γίνονται και αναδημοσιεύσεις κυρίως θεμάτων που σχετίζονται με το βιβλίο και την ανάγνωση. Η προσπάθεια της Βιβλιοθήκης στο f. άρχισε Γενάρη του 2010 και την παρακολουθούν περίπου 1100 μέλη του f.    

Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου Χαϊδαρίου - Προσπάθεια που προς το παρόν έχει περιοριστεί στην συνοπτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης.


Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης - Η παρουσία της ΔΒΑ στο facebook έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την έλλειψη άλλης ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε τέλη περίπου του 2009. Η ανάρτηση νέων posts γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Συνήθως αναπαράγει δημοσιεύσεις (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες) άλλων ιστοσελίδων από το χώρο του βιβλίου, του πολιτισμού αλλά και ευρύτερων κοινωνικών γεγονότων. Αυτή τη στιγμή αριθεί 1700 περίπου φίλους. 


Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού - Η παρουσία της ΔΒΑΟ στο facebook, μαζί με την επίσημη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης διαμορφώνει το διαδικτυακό προφίλ της. Η ανάρτηση νέων posts γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και επικεντρώνεται εκτός από την αναπαραγωγή δημοσιεύσεων άλλων ιστοσελίδων, κυρίως με παρουσίαση δράσεων της βιβλιοθήκης και της τοπικής κοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε αρχές του 2011. Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 500 φίλους.
 

Δημοτική Βιβλιοθήκη ΕυόσμουΜε σύνθημα "Τα βιβλία είναι πολύ επικινδυνα γιατί μπορούν να αλλαξουν τη ζωή σου" εμφανίζεται η ΔΒΕ στο Facebook, που παράλληλα με το ιστολόγιο και τον on-line κατάλογο της Βιβλιοθήκης δηλώνουν το διαδικτυακό στίγμα της. Η ανάρτηση νέων posts είναι τακτική, και εστιάζει στις αναδημοσιεύσεις και στην παρουσίαση δράσεων της Βιβλιοθήκης (πλούσιο φωτογραφικό υλικό). Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε καλοκάιρι του 2010 και την παρακολουθούν περίπου 350 μέλη του Facebook.  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς - Η παρουσία της ΔΒΚ στο facebook, μαζί με την on-line παρουσία του καταλόγου της Βιβλιοθήκης σκιαγραφεί το διαδικτυακό προφίλ της. Υπάρχει στο facebook από τα τέλη περίπου του 2009. Η ανάρτηση νέων posts είναι σχετικά τακτική, πρόκειται κυρίως για αναδημοσιεύσεις άλλων ιστότοπων ποικίλων ενδιαφερόντων. Έχει περίπου 130 φίλους. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κατερίνης (Εκάβη) - Η παρουσία της ΔΒΚ στο Facebook αποτελεί τη διαδικτυακή σκιαγράφηση των δράσεων της Βιβλιοθήκης. Επιπλεόν φιλοξενεί αναδημοσιεύσεις άλλων ιστοσελίδων. η συγκεκριμένη σελίδα δημιουργήθηκε το 2008 με κάποιες λίγες δημοσιεύσεις και επανήλθε το 2010. Γενικά δεν υπάρχει μεγάλη συγχνότητα δημοσιεύσεων, η σελίδα όμως είναι ενεργή και την παρακολουθούν περιπού 950 μέλη του facebook.    

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (Δραπετσώνας) - Η παρουσία της ΔΒΚΔ στο facebook, μαζί με το ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης σκιαγραφεί το διαδικτυακό προφίλ της. Γίνεται προσπάθεια παρουσίασης ποικίλων θεμάτων αλλά και της ίδιας της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία της στο Facebook είναι σχετικά πρόσφατη, από το Φεβρουάριο του 2011 και την παρακολουθούν περίπου 70 μέλη της Κοινότητας του F. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου Ν.Αργολίδας - Η παρουσία της ΔΒΚΝΑ στο facebook, μαζί με το ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης σκιαγραφεί το διαδικτυακό προφίλ της. Η ανάρτηση νέων posts γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και είναι ιδιαίτερα πλούσια. Συνήθως αναπαράγει δημοσιεύσεις (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες) άλλων ιστοσελίδων από το χώρο του βιβλίου, των βιβλιοθηκών, του πολιτισμού αλλά και ευρύτερων τοπικών και κοινωνικών γεγονότων. Επιπλέον προβάλει και δράσεις της βιβλιοθήκης και της τοπικής κοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε άνοιξη του 2010. Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 550 φίλους, οι οποίοι ανταποκρίνονται άμεσα στις αναρτήσεις της Βιβλιοθήκης με σχόλια και likes.


Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου - Η παρουσία της ΔΒΜ στο facebook παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης αλλά και για μια σειρά άλλα θέματα, μέσω αναδημοσιεύσεων. Η προσπάθεια αυτή άρχισε τέλη του 2008. Η ροή των δημοσιεύσεων δεν είναι συχνή, η σελίδα όμως παραμένει ενεργή. Την παρακολουθούν  πρερίπου 400 μέλη του facebook. 
 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας Ημαθίας - Η παρουσία της ΔΒΝΗ στο facebook
είναι από τις πιο πρόσφατες (05-2011) και επικεντρώνεται στην παρουσίαση δράσεων της Βιλιοθήκης καθώς και στην αναδημοσίευση διάφορων ειδήσεων και βίντεο. Μέχρι σήμερα αριθμεί περίπου 150 φίλους.Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού - Σελίδα όπου γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των δράσεων της Βιβλιοθήκης άλλα και ποικίλων άλλων θεμάτων (άρθα, βίντεο κ.α.), ιδιαίτερα του τελευταίους μήνες. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε τέλη του 2009 και την παρακολουθούν περίπου 470 μέλη του Facebook.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Φερών - Η παρουσία της ΔΒΦ στο facebook έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την έλλειψη άλλης ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε αρχές περίπου του 2011. Η ανάρτηση νέων posts γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Συνήθως αναπαράγει δημοσιεύσεις (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες) άλλων ιστοσελίδων από το χώρο του βιβλίου, του πολιτισμού αλλά και ευρύτερων κοινωνικών γεγονότων. Αυτή τη στιγμή αριθεί 1300 περίπου φίλους.

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων - Η παρουσία της ΚΔΒΠΟΔΑ στο facebook άρχισε δυναμικά το Φεβρουάριο του 2011, κυρίως με αναδημοσιεύσεις θεμάτων από το χώρο των βιβλιοθηκών και του πολιτισμού, αλλά και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με δράσεις της Βιβλιοθήκης. 

Κωνσταντινίδειος Δημοτική Βιβλιοθήκη - Στη σελίδα της ΚΔΒ στο facebook παρουσιάζονται δράσεις της Βιβλιοθήκης αλλά και γίνονται αναδημοσιεύσεις θεμάτων που σχετίζονται με το βίβλίο και τον πολιτισμό. Η παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στο f. άρχισε άνοιξη του 2010. Οι δημοσιεύσεις της είναι τακτικές - συχνές και τις παρακολουθούν 880 περίπου μέλη της κοινότητας του f. 

Ειδικές Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθληκη Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου - Η σελίδα της ΒΔΗΚΙΒ στο facebook εστιάζει στην παρουσίαση των δράσεων της Βιβλιοθήκης. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα. Η παρουσία της στο f. άρχισε φθινόπωρο του 2009 και την παρακολουθούν περίπου 730 μέλη του.   

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου - Η παρουσία της ΒΙΕ στο facebook λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την κύρια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Τακτική και πλούσια δημοσίευση γεγονότων που σχετίζονται με τις δράσεις της Βιβλιοθήκης και ευρύτερα του Ιδρύματος. Προσπάθεια που άρχισε φθινόπωρο του 2010 και σήμερα αριθμεί πάνω από 3400 φίλους.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) - Δημιουργήθηκε αρχές του 2010 και για 1 περίπου χρόνο είχε συστηματική παρουσία. Τον τελευταίο χρόνο όμως έχει περιπέσει σε αδράνεια, παρά τους 400 περίπου χρήστες του facebook που την παρακολοθούσαν.

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" - Η παρουσία της ΜΜΒΕ-ΛΒ στο facebook συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την κύρια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις γίνεται συχνά και καλύπτουν τις δράσεις της Βιβλιοθήκης αλλά και ευρύτερα γεγονότα από τον κόσμο της μουσικής. Η προσπάθεια αυτή άρχισε φθινόπωρο του 2009 και την παρακολουθούν περίπου 2500 μέλη του f.Παιδικές Βιβλιοθήκες


Παιδικές και Εφηβικές Βιβλιοθήκες - Σελίδα που δημοσιεύονται και αναδημοσιεύονται γεγονότα και θέματα που αφορούν των χώρο των παιδικών βιβλιοθηκών, του βιβλίου αλλά και ευρύτερα τα παιδιά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική προσπάθεια που παρακολουθούν αλλά και συμμετέχουν ενεργά περίπου 5000 μέλη του f.

Παιδική Βιβλιοθήκη Μ. Βασιλόπουλος - Στη σελίδα ΠΒΜΒ στο facebook παρουσιάζονται δράσεις της Βιβλιοθήκης καθώς και δημοσιεύσεις άλλων ιστισελίδων με αντικείμενο το παιδικό βιβλίο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε αρχές του 2010. Μέχρι σήμερα έχει περίπου 1000 φίλουςΣχολικές Βιβλιοθήκες 

Βιβλιοθήκη ΕΠΑΛ Καστοριάς - Η παρουσία της ΒΕΠΑΛΚ στο facebook άρχισε Μάριο του 2011 και εστιάζεται στην αναδημοσίευση ποικίλων θεμάτων. Μέχρι σήμερα έχει περίπου 160 φίλους.

Βιβλιοθήκη Λυκείου Νεάπολης Κοζάνης - Προσπάθεια που μαζί με την ιστοσελίδα και το ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης διαμορφώνουν το διαδικτυακό προφίλ της. Οι δημοσιεύσεις και οι αναδημοσιεύσεις της Βιβλιοθήκης στο f. είναι τακτικές, με στόχο να αναδείξουν δράσεις της βιβλιοθήκης αλλά και ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Προσπάθεια που άρχισε Φεβρουάριο του 2011 και μέχρι σήμερα την παρακολουθούν 360 μέλη της Κοινότητας του f. 


Σχολικές Βιβλιοθήκες ΣΕΠΕΔ - Σελίδα που δημιουργήθηκε Φεβρουάριο του 2011 και παρουσιάζει δράσεις και θέματα που αφορούν τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σχολική Βιβλιοθήκη Λυκείου Τυμπακίου - Σελίδα όπου γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των δράσεων της βιβλιοθήκης αλλά και ευρύτερα του σχολείου. Λειτουργεί παράλληλα με την κύρια ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης αλλά και το ιστολόγιο της. Επιπλέον γίνονται αναδημοσιεύσεις διαφόρων άρθρων και υλικού από άλλες ιστοσελίδες. Η παρουσίαση της βιβλιοθήκης στο facebook ξεκίνησε Απρίλιο του 2010 και μέχρι σήμερα αριθμεί περίπου 500 φίλους.Άλλες Βιβλιοθήκες


Dimitris & Aliki Perrotis Library

Βιβλιοθήκη Λήδα Καλογεροπούλου

Βιβλιοθήκη «Μανώλης Φουντουλάκης»

Βιβλιοθήκη ΟΤΕΚ

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Κέντρου ΙΜΚΑ


Βορέειος Βιβλιοθήκη-Κινηματογραφική Λέσχη


Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για το open group Η Φωνή των Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Δυναμική και πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια


Δεν υπάρχουν σχόλια: